„CASATORIA MIXTA”….. NU ESTE VALABILA INAINTEA LUI DUMNEZEU ……

Imagine similară

Casatoria incheiata intre un cres­tin ortodox si o persoana de alta credinta este o insotire nelegiuita, care nu transmite harul Tainei cununiei.
Cei care sînt în casatorie mixta(ca de pilda un ortodox si o neortodoxa caruia nu i-a s-a facut in prealabil trecerea la Ortodoxie prin Botez cum se arata in Pidalion la Canoanele 46 47 ale Sfintilor Apostoli), este tot desfranare,
CITITI SI LUATI AMINTE CE SPUNE ACEST MARE SFANT….
SF.NICODIM AGHIORITUL
Canonul 72 al Sinodului 6 desparte şi nu socoteşte valabilă nunta pe care o face drept credinciosul creştin sau creştină cu un eretic.
ATENTIE!!…ERETICI SANT SI CATOLICII
Pentru căsătoria vreunui drept credincios,cu un eretic Canonul 14 al Sinodului al 4-lea, Canoanele 10 şi 31 ale Sinodului din Laodiceea şi Canonul 29 al Sinodului din Cartagina, opresc să se însoare cei drept credincioşi cu ereticii.
Canonul 72 al Sinodului 6 desparte şi nu socoteşte valabilă nunta pe care o face drept credinciosul creştin sau creştină cu un eretic.
Răspunsul 33 al lui Valsamon spune că, persoanei drept credincioase care a luat eretic şi cu socoteli străine, nu i se dă voie să se împărtăşească cu Dumnezeieştile Taine, decât după ce se va despărţi şi se va canonişi. Aceasta spune şi Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului (Răspuns 47) adăugând că numai la sfârşitul vieţii sale să se împărtăşească persoana aceea, facându-se Maslu pentru dânsa (de se va pocăi adică), şi nici părticică să nu scoată preotul pentru o faţă ca aceasta, nici prescurile ei şi liturghiile să nu le primească, doar lumânare şi tămâie, şi câteodată (adică nu totdeauna), să-i dea aghiazmă şi anafură, şi aceasta ca să nu cadă în deznădeje, şi să-i poruncească să dea milostenie.
Cartea I a Condicei, Titlul 5, Aşezământul 12 spune, că de se vor certa aceşti părinţi (cari au apucat cu oarecare chip de s-au însurat), să biruiască cel ce voieşte să-şi facă copiii drept credincioşi. Aceasta spune şi aşezământul 51 al aceluiaşi Titlu (la Fotie, Titlul 12, Capitolul 13)
ATENTIE!!
„adăugând că numai la sfârşitul vieţii sale să se împărtăşească persoana aceea, facându-se Maslu pentru dânsa (de se va pocăi adică)”
Canonul 72 al Sinodului 6 desparte şi nu socoteşte valabilă nunta pe care o face drept credinciosul creştin sau creştină cu un eretic.
ASA CA NU VA LASATI AMAGITI DE CEI CE FATARNICESC ADEVARUL!!
SPUNE  PREASFINTITUL SILUAN
„In cazul casatoriilor mixte, preotii catolici pot cununa un catolic cu o ortodoxa cu conditia ca partea catolica sa se angajeze sa faca tot posibilul ca botezul copiilor sa se faca in Biserica Catolica. Episcopul Siluan spune ca si din partea ortodoxa exista o deschidere reciproca in ceea ce priveste casatoriile mixte.
Canoanele, formal, interzic casatoria ortodocsilor cu neortodocsi. Insa conditiile actuale, concrete, in care ne aflam ne pun in situatia de a reconsidera aceasta situatie. Ne gandim si la partea ortodoxa care nu trebuie pedepsita. Daca partea catolica spune ca nu doreste sa renunte la identitatea ei, dar doreste si este de acord sa primeasca Sfanta Taina a Casatoriei in Biserica Ortodoxa si sa-si creasca copii in credinta ortodoxa, atunci noi dam o dispensa prin care sa se savarseasca Sfanta Taina a Cununiei in Biserica Ortodoxa a unui ortodox cu un catolic, cu un crestin catolic care dovedeste ca are certificat de botez si mai ales ca nu a mai fost casatorit, nu mai are o alta casatorie, a declarat Episcopul ortodox roman pentru Italia, Siluan Span.
http://www.apologeticum.ro/2010/03/cum-au-inteles-ortodoxia-doi-dintre-ierarhii-bor-aflati-acum-pe-taramuri-apusene/
https://saccsiv.wordpress.com/2010/03/19/episcopul-ortodox-roman-pentru-italia-siluan-span-promoveaza-casatoriile-dintre-catolici-si-ortodocsi/
DECI RECUNOASTE CA ASA AR TREBUI SA FIE ,DAR SE PUNE SFINTIA SA MAI PRESUS DE SFINTII PARINTI,ARATANDU-SE MAI MILOSTIV,PENTRU A-I AJUTA PE ALTII…DE FAPT PENTRU A-I OSANDI…SI VINE SI RECONSIDERA CANOANELE PE CARE SFINTII I-AU ANATEMISAT PE CEI CE VOR INDRAZNI A LE CALCA
dar iată ce ne spune Pravila Bisericească a lui Sachelarie despre Dispensă :
Prin dispensă nu se abrogă canoanele… o pot da numai în cadrul legii Domnului …cu condiţia de a respecta fără ştirbire legile dogmatice şi morale,

Imagine similară

 

 

 

 

 

 

LXXI.
DISPENSA
 1. -Dispensa sau iconomisirea duhovnicească (Efes. 3,2; 4,7), de la obligaţiile legii Domnului , oglindită în natură şi în canoane, o dă Dumnezeu de multe ori prin minuni (Fac. 22,2; Osie. 1,2; Matei 12,3-8).
 2. în chip obişnuit, arhiereii şi preoţii, ea ispravnici ai tainelor, o pot da numai în cadrul legii Domnului (Zah. 7, 24; Ioan 7,24; 8,24; I Cor. 4,1; Colos. 1,25;Tit. i, 7), cu scopul de a armoniza nevoile vieţii naturale cu cele duhovniceşti şi cu condiţia de a respecta fără ştirbire legile dogmatice şi morale, spre folosul individului, al societăţii şi al bisericii ca împărăţia lui Dumnezeu pe pămînt (Apost. 8; VI ec. 102).
 3. Prin dispensă nu se abrogă canoanele, ci numai se interpretează temporar spre a se aplica dc la caz la caz, în spiritul legii Domnului şi al bisericii (II Cor. 3, 6; Rom. 8, 2; Ioan 6, 63; V. Canonisirea).
 4. Dacă dispensa duce la abrogarea practică a legilor şi la fapte nefolositoare sufletului individului sau societăţii creştine, aducînd prin exemple rele defăimare bisericii şi lui Dmnezeu, ea este interzisă şi aducătoare de OSÎndă (Ps. 49,15-23; V. Legea, Dogmele).
************************
„Cît priveste căsătoriile mixte(nevalide),care încep să se înmultească în zilele noastre,iată ce spun Sfintii Părinti:
Canonul 10 al Sinodului Laodiceea zice:
„Nu se cuvine ca cei ce sînt ai Bisericii să  împreune cu nebăgare de seamă pe fii lor cu eretici prin legătura căsătioriei.
Vezi canoanele 26,45,65 ale Sfintilor Apostoli;14 al Sinodului IV Ecumenic ;6,72 al Sinodului Trulan;31 al Sinodului de la Laodiceea si 21 al Sinodului de la Cartagina.
Problemele căsătoriilor mixte,tratată în acest canon,s-a discutat si reglementat  si la Sinodul IV Ecumenic(canonul 14)ca si la Sinodul VI Ecumenic(canonul 72).La toate Sinoadele s-au dispus că aceste căsătorii sunt interzise.
Părintii de la Laodiceea(vezi canonul 31 Laodiceea) interzic căsătoriile mixte,si le permit numai în cazul care partea neortodoxă trece(vez Pidalion,Ed.Credinta,2007,pp.85-93)la Ortodoxie.-Canoanele Bisericii Ortodoxe ,Arhidiacon prof.dr Ioan N.Floca,1991,p.205
*************************************************
Ai păcătuit [desfrânat, curvit] cu o persoană necreştină sau eretică?
„Dacă [cineva] nu este căsătorit [cununat ortodox], se prevăd după Canonul 61 al Sfântului Ioan Postitorul 3 ani oprire de la Sfânta Împărtăşanie, mâncând uscat după ora 15:00 şi făcând zilnic 200 de metanii. Dacă este căsătorit [cununat ortodox], conform aceluiaşi canon, epitimia se măreşte la 4 sau 5 ani [oprire de la împărtăşire], mâncând uscat după ora 15:00 şi făcând în fiecare zi 250 de metanii.”(Îndrumarul Duhovnicului, p. 58)
Te-ai căsătorit[cununat], ortodox fiind, cu o persoană eretică sau sectantă?
   „Canonul [regula, legea] 72 al Sinodului Trulan prevede anularea căsătoriei [cununiei], iar dacă [cineva] persistă în păcat, afurisirea. Aceste prescripţii sunt însuşite şi de Sfântul Ioan Postitorul, în Canonul 23. Pentru căsătoria săvârşită între un dreptcredincios şi o eretică, Canonul 14 al Sinodului al IV-lea Ecumenic şi Canoanele 10 şi 31 ale celui de la Laodiceea, precum şi Canonul 29 al Sinodului din Cartagina îi opresc pe credincioşi să se însoare cu eretice. Iar Canonul 72 al Sinodului al VI-lea Ecumenic desface şi socoteşte fără tărie căsătoria pe care, întâmplător, o face un creştin sau o creştină dreptcredincioşi cu eretici. Iar răspunsul 29 al lui Balsamon spune că unui dreptcredincios care a luat în căsătorie o persoană de altă credinţă sau eretică nu-i este îngăduit să se cuminece [împărtăşească] cu dumnezeieştile Taine, dacă nu se va fi despărţit şi canonisit mai înainte.
   Acelaşi lucru îl spune şi Sfântul Simeon al Tesalonicului (Răspunsul 47), adăugând că acesta să se împărtăşească doar la sfârşitul vieţii sale, după ce i s-a făcut maslu (şi dacă s-a pocăit), dar nici preotul să nu scoată vreo părticică pentru un atare ins şi nici prescurile lui şi nici liturghiile să nu le primească, fără numai lumânare şi tămâie şi uneori (adică nu totdeauna) să-i dea agheasmă şi anaforă. Şi aceasta, ca să nu cadă în deznădejde; şi să-i poruncească să facă milostenii. Iar cartea întâi a Codului (lui Justinian), titlul V, aşezământul XII, zice că de se vor sfădi atare părinţi (care au ajuns, într-un chip oarecare, să se căsătorească), să biruiască cel care vrea să-şi facă pruncii dreptcredincioşi. Acelaşi lucru îl spune şi aşezământul 18 al aceluiaşi titlu (la Fotie, titlul XII, cap. XIII). Iar pentru părinţii care au îngăduit ca fiii lor să se căsătorească cu cei de altă credinţă, Pravila de la Govora (cap. 32) prevede 5 ani de pocăinţă.” (Îndrumarul Duhovnicului, p. 74
*************************************************************************
Căsătoria între ortodocși și ne-ortodocși nu poate fi binecuvântată conform acriviei canonice (canonul 72 al Sinodului Quinisext). Totuși, aceasta poate fi oficiată prin condescendență și iubire de oameni, cu condiția ca pruncii care rezultă din această căsătorie să fie botezați și crescuți în Biserica Ortodoxă.
b. Căsătoria dintre ortodocși și ne-creștini este absolut interzisă, potrivit acriviei canonice.
6.La aplicarea tradiției bisericești cu privire la impedimentele la căsătorie, practica bisericească trebuie să țină cont, în egală măsură, de prescripțiile legislației civile cu privire la acest subiect, fără să depășească limitele iconomiei bisericești.
Cu totii trebuie sa tinem randuiala celor 4 posturi de peste an, inclusiv copiii mici. Pentru pacatele mari pocainta fara post se prelungeste.
Va respectam ca episcopi ai nostri, dar in momentul in care vreti sa va uniti cu ereticii nu va putem urma! Este foarte grav ca s-a ajuns sa se discute despre casatoriile mixte, de parca nu ar fi atat de clar
http://basilica.ro/sfanta-taina-a-cununiei-si-impedimentele-la-aceasta-112320.html#sthash.sttdlyxj.dpuf
*************************************************
„S­a hotărât de Sfinţii Părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi, cei ce ori în Credinţă, ori în Canoane ar păcătui (al V­lea Sinod Ecumenic în trimiterea către Iustinian, foaia 392 al tomului al 2­lea). Vezi iubitule înfricoşat cuvânt.”
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/10/03/s%C2%ADa-hotarat-de-sfintii-parinti-a-se-intrebuinta-si-dupa-moarte-a-se-anatematisi-cei-ce-ori-in-credinta-ori-in-canoane-ar-pacatui-deci-e-limpede-ca-nici-dupa-moartea-lorcelor-care-a/
http://www.sfantuldaniilsihastrul.ro/fisiere/carti/pidalionul.pdf
DECI:„S­a hotărât de Sfinţii Părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi, cei ce ori în Credinţă, ori în Canoane ar păcătui (al V­lea Sinod Ecumenic în trimiterea către Iustinian, foaia 392 al tomului al 2­lea). Vezi iubitule înfricoşat cuvânt.”
DECI INFRICOSATOR LUCRU ……CA NICI DUPA MOARTEA LOR NU TE POTI RUGA PTR CEI CE AU INDRAZNIT SI AU INCALCAT LEGILE DUMNEZEIESTI CARE AU FOST STABILITE DE TRAMBITELE LUI DUMNEZEU….
E INDRAZNEALA MARE A CELOR CARE ISI PERMIT SI VIN CU TOT FELUL DE POGORAMINTE DUPA MINTEA LOR GANDIND CA VINDECA SAU AJUTA PE CINEVA ….CA LEPADIND LEGILE LUI DUMNEZEU NU VA ADUCE DECAT SUFERINTA SI MOARTE….SFINTII SANT CEI CARE NE VINDECA,NU LEGILE OMENESTI
https://saccsiv.wordpress.com/2011/01/16/casatoria-mixta-o-insotire-nelegiuita/
*************************************************
LUATI AMINTE:
Această acceptare a căsătoriilor mixte încalcă canoanele urmatoare:
Canonul 10 (SINODULUI AL V-LEA DE LA LAODICEEA – 343):
”Nu se cuvine ca cei ce sunt ai Bisericii să împreune cu nebăgare de seamă pe fiii lor cu ereticii, prin legătura căsătoriei.”
Canonul 31 (SINODUL AL V-LEA DE LA LAODICEEA – 343):
”Niciun eretic nu se cuvine a încheia căsătorie sau a se da fiii sau fiicele dupa eretici, ci mai ales a-i lua dacă făgăduiesc că se fac creștini.”
Canonul 23 al Sf. Ioan Ajunătorul:
”Canonul 72 al aceluiași sinod hotărăște că, dacă un ortodox se împreună cu o femeie eretică, nunta să fie fără valoare și căsătoria nelegiuită să se desfacă; iar dacă vor stărui în această căsătorie, să se afurisescă.”
 Canonul 72 Trullan, an 692  (CREȘTINII SĂ NU SE CĂSĂTOREASCĂ CU ERETICII ȘI NECREȘTINII):
”Să nu se îngăduie ca bărbatul ortodox să se lege prin căsăstorie cu femeie eretică, nici ca femeia ortodoxă să se unească prin căsătorie cu bărbat eretic, ci de s-ar și vădi că s-a făcut un lucru ca acesta de către vreunul dintre toți, căsătoria (nunta) să se socotească fără de tărie și căsătoria(însoțirea nelegiuită) să se desfacă, căci nu se cade a amesteca cele ce n-au amestecare, nici oile să se împerecheze cu lupul și nici părții lui Hristos cu soarta (ceata) păcătoșilor; iar dacă cineva ar călca cele rânduite de noi să se afurisească.”
Ierom. Nicodim Sachelarie, în cartea ”Pravilă bisericească” (pag.121) spune: ”Cine își va însura întraltă credință fetele și feciorii, unii ca eceia să aibă pocăință 5 ani; așișjderea și popii ceia ce-I vor cununa și aceia să aibă pocăință 5 ani, afară de Biserică.” (Pravila Bisericească de la Govora 1640, pag.100)
Sf. Cosma Etolianul (1779): ”Noi avem poruncă ce spune să anatematizăm pe oricine adaugă sau nu crede în ceva mic din cele pe care le-au legiut Părinții Bisericii noastre.”
*****************************
VIDEO. Gheron Sava Lavriotul: SINODUL DIN CRETA ESTE ERETIC / Un exemplu – ne baga ecumenismul in familie prin CASATORIILE MIXTE / Consiliul Mondial al Bisericilor trebuie ANATEMATIZAT / Si un MESAJ CATRE ROMANI – NU MAI MERGETI la bisericile unde Episcopii primesc acest Sinod
https://www.youtube.com/watch?v=chD21moX7C4
Anunțuri

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despe căsătoria mixtă, Episcopul Siluan al Italiei, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

3 răspunsuri la „CASATORIA MIXTA”….. NU ESTE VALABILA INAINTEA LUI DUMNEZEU ……

 1. Ana-Maria zice:

  In cei peste 56 de ani ai vietii mele am observat ca mai multa grija, respect si ajutor ofera barbatii eretici (luterani si catolici) sotiilor lor ortodoxe, decat barbatii ortodocsi, pt. care femeia nu prezinta prea mult interes in viata lor decat in primii 2 ani de viata…

  Apreciază

 2. Ana-Maria zice:

  In cei peste 56 de ani ai vietii mele am observat ca mai multa grija, respect si ajutor ofera barbatii eretici (luterani si catolici) sotiilor lor ortodoxe, decat barbatii ortodocsi, pt. care femeia nu prezinta prea mult interes in viata lor decat in primii 2 ani de convetuire…

  Apreciază

 3. Pingback: I.P.S Teodosie aprobă căsătoriile mixte … însă Sfinții Părinți spun : …”Căsătoria mixtă nu este valabilă …ea este tot desfrânare…” | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s