„Căsătoria mixtă(dintre un ortodox și o neortodoxă careia nu i-a s-a făcut în prealabil trecerea la Ortodoxie prin Botez)nu este binecuvântată de Dumnezeu”.

Imagine similară

Căsătoria încheiată între un creștin ortodox și o persoană de altă credință este o însoțire nelegiuită care nu transmite harul tainei cununiei.
Cei care sunt în căsătorie mixtă(ca de pildă un ortodox și o neortodoxă căreia nu i-a s-a făcut în prealabil trecerea la Ortodoxie prin botez cum se arată în Pidalion la canoanele 46,47 ale sfinților apostoli) este tot desfrânare.
CITIȚI SI LUAȚI AMINTE CE SPUNE ACEST MARE SFÂNT…
SF.NICODIM AGHIORITUL
Canonul 72 al sinodului 6 desparte şi nu socoteşte valabilă nunta pe care o face drept credinciosul creştin sau creştină cu un eretic.
ATENȚIE!!…ERETICI SUNT ȘI CATOLICII.
Pentru căsătoria vreunui drept credincios cu un eretic canonul 14 al sinodului al 4-lea,canoanele 10 şi 31 ale sinodului din Laodiceea şi canonul 29 al sinodului din Cartagina opresc să se însoare cei drept credincioşi cu ereticii.
Canonul 72 al sinodului 6 desparte şi nu socoteşte valabilă nunta pe care o face drept credinciosul creştin sau creştină cu un eretic.
Răspunsul 33 al lui Valsamon spune că persoanei drept credincioase care a luat eretic şi cu socoteli străine,nu i se dă voie să se împărtăşească cu dumnezeieştile taine,decât după ce se va despărţi şi se va canonisi.Aceasta spune şi Simeon arhiepiscopul Tesalonicului(Răspuns 47)adăugând că numai la sfârşitul vieţii sale să se împărtăşească persoana aceea,facându-se maslu pentru dânsa(de se va pocăi adică)şi nici părticică să nu scoată preotul pentru o faţă ca aceasta,nici prescurile ei şi liturghiile să nu le primească,doar lumânare şi tămâie şi câteodată(adică nu totdeauna),să-i dea aghiasmă şi anafură şi aceasta ca să nu cadă în deznădeje şi să-i poruncească să dea milostenie.
Cartea I a condicei titlul 5,aşezământul 12 spune că de se vor certa aceşti părinţi(cari au apucat cu oarecare chip de s-au însurat)să biruiască cel ce voieşte să-şi facă copiii drept credincioşi.Aceasta spune şi aşezământul 51 al aceluiaşi titlu(la Fotie titlul 12,capitolul 13).
ATENȚIE!!
„Adăugând că numai la sfârşitul vieţii sale să se împărtăşească persoana aceea,făcându-se maslu pentru dânsa(de se va pocăi adică).”
Canonul 72 al sinodului 6 desparte şi nu socoteşte valabilă nunta pe care o face drept credinciosul creştin sau creştină cu un eretic.
AȘA CĂ NU VĂ LĂSAȚI AMĂGIȚI DE CEI CE FĂȚĂRNICESC ADEVĂRUL!!

Episcopul ortodox român pentru Italia,Siluan Șpan,promovează căsătoriile mixte(căsătoriile dintre ortodocși și neortodocși) …

Italia:Ghid pastoral catolic privind relația cu crestinii ortodocși.

Scris de :      2010-03-12 10:06
.Conferința episcopală italiană a emis săptămâna trecută un ghid pentru preoți în care sunt prevăzute principiile de abordare pastorală a credincioșilor răsăriteni necatolici.În această categorie sunt incluși si românii ortodocși care se află în Italia,transmite Radio România Actualități.
Documentul a fost elaborat în urma unui congres al reprezentanților tuturor episcopiilor catolice italiene care a avut loc săptămâna trecută la Ancona.

Ghidul pastoral conține îndrumări în ceea ce privește condițiile în care un preot catolic poate administra sacramentele unui credincios ortodox.Preoții catolici sunt sfătuiți să abordeze relația cu ortodocșii astfel încâasupra lor să nu planeze suspiciunea de prozelitism,adică intenția de a-i atrage la catolicism.
La întâlnirea de la Ancona a participat și episcopul ortodox român pentru Italia,Siluan care considera că documentul catolic despre relația pastorală cu ortodocșii reflectă poziția clasică a bisericii catolice față de ortodoxism.
“Documentul reprezintă un îndrumar al recomandărilor cu privire la raportarea pastorală față de ortodocși.“
”Acest îndrumar practic reflectă poziția clasică a bisericii catolice,adică biserica catolică socotește Biserica Ortodoxă și chiar a subliniat acolo,la început,în introducere că Biserica Ortodoxă crede și mărturisește că ea este Biserica una,sfântă,sobornicească și apostolicească și crede în plinătatea adevărului și a sfintelor taine în ea și biserica catolică o recunoaște ca atare”a declarat episcopul Siluan. 
Ghidul pentru preoții catolici recomandă ca în cazul în care li se solicită de către un credincios ortodox administrarea sacramentelor:botez,spovedanie,împărtășanie,maslu să îndrume respectiva persoană către un preot ortodox dintr-o structură canonică de la care să primească tainele.În situația în care un asemenea preot nu există,preotul catolic poate să împărtășească sacramentele unui ortodox în cazul în care constată îndeplinirea a trei condiții:
-cererea spontană din partea ortodoxului,
-buna lui voință și
-nevoia spirituală urgentă.  
În cazul căsătoriilor mixte,preoții catolici pot cununa un catolic cu o ortodoxă cu condiția ca partea catolică să se angajeze să facă tot posibilul ca botezul copiilor să se facă în biserica catolică.Episcopul Siluan spune că și din partea ortodoxă există o deschidere reciprocă în ceea ce privește căsătoriile mixte. 
“Canoanele,formal,interzic căsătoria ortodocșilor cu neortodocși.Însă condițiile actuale,concrete,în care ne aflăm ne pun în situația de a reconsidera această situație.Ne gândim și la partea ortodoxă care nu trebuie pedepsită.Dacă partea catolică spune că nu dorește să renunțe la identitatea ei,dar dorește și este de acord să primească sfânta taină a căsătoriei în Biserica Ortodoxă și să-și crească copiii în credință ortodoxă atunci noi dăm o dispensă prin care să se săvârșească sfânta taină a cununiei în Biserică Ortodoxă a unui ortodox cu un catolic care dovedește că are certificat de botez și mai ales că nu a mai fost căsătorit nu mai are o altă căsătorie.” a declarat episcopul ortodox român pentru Italia,Siluan Șpan.

****

DECI RECUNOAȘTE CĂ AȘA AR TREBUI SĂ FIE,DAR SE PUNE SFINȚIA SA MAI PRESUS DE SFINȚII PĂRINȚI ARĂTÂNDU-SE MAI MILOSTIV PENTRU A-I AJUTA PE ALȚII…DE FAPT PENTRU A-I OSÂNDI… ȘI VINE ȘI RECONSIDERĂ CANOANELE PE CARE SFINȚII I-AU ANATEMISAT PE CEI CE VOR ÎNDRĂZNI A LE ÎNCĂLCA.
„S-­a hotărât de sfinţii părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi cei ce ori în credinţă ori în canoane ar păcătui”.
INTRODUCEREA LA PIDALION
https://deasaîmpărtășirecunevrednicieosândăveșnică.wordpress.com/2015/10/03/s%C2%ADa-hotărât-de-sfinți-părinți-a-se-întrebuința-și-după-moarte-a-se-anatematisi-cei-ce-ori-în-credință-ori-în-canoane-ar-păcătui-deci-e-limpede-că-nici-după-moartea-lorcelor-care-a/

 
Să nu ne mirăm…Născut în 1970 a fost hirotonit diacon(21 ianuarie 1994)şi preot(6 martie 1994)celib de către mitropolitul Serafim Joantă.A fost hirotonit episcop duminică,21 octombrie 2001, în biserica„Sfântul Iosif”a parohiei noastre omonime de la Bordeaux de către ÎPS mitropolit Iosif al Europei occidentale şi meridionale asistat de către ÎPS mitropolit Serafim Joantă al Germaniei şi Europei centrale,de ÎPS mitropolit Teofan Savu al Moldovei şi de PS Ioachim Băcăuanul,arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.
 

**********

Cu dispensă(aprobare specială) căsătoria religioasă mixtă este posibilă în Biserica Ortodoxă.
TRIST DAR ADEVĂRAT CUM SE ÎNCALCĂ ÎN PICIOARE LEGILE LUI DUMNEZEU!
Pentru a păstra unitatea de credinţă şi de viaţă spirituală în familie,tradiția canonică strictă a Bisericii Ortodoxe a formulat explicit interdicția căsătoriei credincioșilor ortodocşi cu persoane de altă confesiune creștină.Totuși prin iconomie sau pogorământ din rațiuni pastorale în contexte socio-culturale.
https://deasaîmpărtășirecunevrednicieosândăveșnică.wordpress.com/2017/11/04/cu-dispensa-aprobare-specială-căsătoria-religioasă-mixtă-este-posibilă-în-biserica-ortodoxă/

***********

Dar iată ce ne spune Pravila Bisericească a lui Sachelarie despre dispensă:

Imagine similară
Ieromonah Nicodim Sachelarie – DISPENSĂ
Prin dispensă nu se abrogă canoanele…o pot da numai în cadrul legii Domnului…cu condiţia de a respecta fără ştirbire legile dogmatice şi morale.
https://deasaîmpărtășirecunevrednicieosândăveșnică.wordpress.com/2016/09/18/prin-dispensă-nu-se-abrogă-canoanele-o-pot-da-numai-în-cadrul-legii-Domnului-cu-condiția-de-a-respecta-fără-știrbire-legile-dogmatice-și-morale/

***********

„Cât privește căsătoriile mixte(nevalide)care încep să se înmulțească în zilele noastre,iată ce spun sfinții părinți:
Canonul 10 al sinodului Laodiceea zice:
„Nu se cuvine ca cei ce sunt ai Bisericii să  împreune cu nebăgare de seamă pe fii lor cu eretici prin legătura căsătioriei”.
Vezi canoanele 26,45,65 ale sfinților apostoli;14 al sinodului IV ecumenic;6,72 al sinodului Trulan;31 al sinodului de la Laodiceea și 21 al sinodului de la Cartagina.
Problemele căsătoriilor mixte tratate în acest canon s-a discutat și reglementat  și la sinodul IV ecumenic(canonul 14)ca și la sinodul VI ecumenic(canonul 72).La toate sinoadele s-au dispus că aceste căsătorii sunt interzise.
Părinții de la Laodiceea(vezi canonul 31 Laodiceea)interzic căsătoriile mixte si le permit numai în cazul care partea neortodoxă trece(vezi Pidalion,Ed.Credința,2007,pp.85-93)la Ortodoxie.Canoanele Bisericii Ortodoxe,Arhidiacon prof.dr. Ioan N.Floca,1991,p.205.
 

********************************************************

– CUNUNIILE MIXTE –

(între un ortodox și un neortodox)
 Cununiile mixte care tot la desfrânare se încadrează deoarece legile lui Dumnezeu nu le aprobă.
Cei care au făcut  căsătorie mixtă(ca de pildă un ortodox și o neortodoxă căreia nu i s-a făcut în prealabil trecerea la Ortodoxie cum se arată în Pidalion la canoanele 46,47 ale sfinților apostoli este tot desfrânare.
PR. XENOFONT–DESPRE CĂSĂTORIILE MIXTE,DESPRE A DOUA ȘI A TREIA CĂSĂTORIE .
https://deasaîmpărtășirecunevrednicieosândăveșnică.wordpress.com/2015/08/20/pr-xenofont-mănăstirea-petru-vodă-3/

********************************************************

Căsătoria între ortodocși și neortodocși nu poate fi binecuvântată conform acriviei canonice (canonul 72 al sinodului Quinisext).Totuși, aceasta poate fi oficiată prin condescendență și iubire de oameni cu condiția ca pruncii care rezultă din această căsătorie să fie botezați și crescuți în Biserica Ortodoxă.
Căsătoria dintre ortodocși și necreștini este absolut interzisă, potrivit acriviei canonice.
La aplicarea tradiției bisericești cu privire la impedimentele la căsătorie,practica bisericească trebuie să țină cont,în egală măsură de prescripțiile legislației civile cu privire la acest subiect,fără să depășească limitele iconomiei bisericești.
Cu totii trebuie să ținem rânduiala celor 4 posturi de peste an,inclusiv copiii mici.Pentru păcatele mari pocăința fără post se prelungește.
Vă respectăm ca episcopi ai noștri,dar în momentul în care vreți să vă uniți cu ereticii nu vă putem urma!Este foarte grav că s-a ajuns să se discute despre căsătoriile mixte de parcă nu ar fi atât de clar.
http://basilica.ro/sfânta-taină-a-cununiei-și-impedimentele-la-aceasta-112320.html#sthash.sttdlyxj.dpuf
*************************************************
„S-­a hotărât de sfinţii părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi cei ce ori în credinţă ori în canoane ar păcătui(al V­lea sinod ecumenic în trimiterea către Iustinian,foaia 392 al tomului al 2­lea).Vezi iubitule înfricoşat cuvânt.”
http://www.sfântuldaniilsihastrul.ro/fișiere/cărți/pidalionul.pdf
DECI:„S­-a hotărât de sfinţii părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi cei ce ori în credinţă ori în canoane ar păcătui(al V­lea sinod ecumenic în trimiterea către Iustinian,foaia 392 al tomului al 2­lea).Vezi iubitule înfricoşat cuvânt.”
DECI ÎNFRICOȘĂTOR LUCRU …CĂ NICI DUPĂ MOARTEA LOR NU TE POȚI RUGA PT.CEI CE AU ÎNDRĂZNIT ȘI AU ÎNCĂLCAT LEGILE DUMNEZEIEȘTI CARE AU FOST STABILITE DE TRÂMBIȚELE LUI DUMNEZEU…
E ÎNDRAZNEALĂ MARE A CELOR CARE ÎȘI PERMIT ȘI VIN CU TOT FELUL DE POGORĂMINTE DUPĂ MINTEA LOR GÂNDIND CĂ VINDECĂ SAU AJUTĂ PE CINEVA …CĂ LEPĂDÂND LEGILE LUI DUMNEZEU NU VA ADUCE DECÂT SUFERINȚĂ ȘI MOARTE…SFINȚI SUNT CEI CARE NE VINDECĂ NU LEGILE OMENESTI.
https://saccsiv.wordpress.com/2011/01/16/căsătoria-mixtă-o-însoțire-nelegiuită/
*************************************************
LUAȚI AMINTE:
Această acceptare a căsătoriilor mixte încalcă canoanele următoare:
Canonul 10(SINODULUI AL V-LEA DE LA LAODICEEA–343):
”Nu se cuvine ca cei ce sunt ai Bisericii să împreune cu nebăgare de seamă pe fiii lor cu ereticii prin legătura căsătoriei.”
Canonul 31(SINODUL AL V-LEA DE LA LAODICEEA–343):
”Nici un eretic nu se cuvine a încheia căsătorie sau a se da fiii sau fiicele după eretici ci mai ales a-i lua dacă făgăduiesc că se fac creștini.”
Canonul 23 al Sf.Ioan Ajunătorul:
”Canonul 72 al aceluiași sinod hotărăște că,dacă un ortodox se împreună cu o femeie eretică,nunta să fie fără valoare și căsătoria nelegiuită să se desfacă,iar dacă vor stărui în această căsătorie să se afurisescă.”
 Canonul 72 Trullan,an 692(CREȘTINII SĂ NU SE CĂSĂTOREASCĂ CU ERETICII ȘI NECREȘTINII):
”Să nu se îngăduie ca bărbatul ortodox să se lege prin căsăstorie cu femeie eretică,nici ca femeia ortodoxă să se unească prin căsătorie cu bărbat eretic ci de s-ar și vădi că s-a făcut un lucru ca acesta de către vreunul dintre toți căsătoria(nunta)să se socotească fără de tărie și căsătoria(însoțirea nelegiuită)să se desfacă căci nu se cade a amesteca cele ce n-au amestecare nici oile să se împerecheze cu lupul și nici părții lui Hristos cu soarta(ceata)păcătoșilor,iar dacă cineva ar călca cele rânduite de noi să se afurisească.”
Ierom.Nicodim Sachelarie în cartea”Pravilă bisericească”(pag.121)spune:”Cine își va însura într-altă credință fetele și feciorii unii ca aceia să aibă pocăință 5 ani; așișjderea și popii aceia ce-i vor cununa și aceia să aibă pocăință 5 ani,afară de Biserică.”(Pravila Bisericească de la Govora 1640,pag.100).
Sf.Cosma Etolianul(1779):”Noi avem poruncă ce spune să anatematizăm pe oricine adaugă sau nu crede în ceva mic din cele pe care le-au legiut părinții Bisericii noastre.”

********************************************************

– CUNUNIILE MIXTE –

(între un ortodox și un neortodox)
 Cununiile mixte care tot la desfrânare se încadrează deoarece legile lui Dumnezeu nu le aprobă.
Cei care au făcut  căsătorie mixtă(ca de pildă un ortodox și o neortodoxă căreia nu i-a s-a făcut in prealabil trecerea la Ortodoxie cum se arată în Pidalion la canoanele 46,47 ale sfinților apostoli este tot desfrânare.

 

Image result for Banescu confirma Oficializarea curviilor mixte prin Creta

Sinodul din Creta a confirmat ceva ce deja exista…anume: ….căsătoriile mixte între ortodocși și neortodocși nu sunt imposibile.
Bănescu confirmă Oficializarea curviilor mixte prin Cret.
https://deasaîmpărtășirecunevrednicieosândăveșnică.wordpress.com/2017/05/08/despre-căsătoriile-mixte/

********************************************************

VIDEO.Gheron Sava Lavriotul:…prin CĂSĂTORIILE MIXTE ne bagă ecumenismul în familie… NU MAI MERGEȚI la bisericile unde episcopii primesc acest sinod.

********************************************************

Sinodul din Creta face pogorământ pentru căsătoriile mixte,lăsând libertatea să fie reglementată de„sfântul sinod al fiecărei Biserici Ortodoxe autocefale”…astfel încât să servească mântuirii omului.
https://deasaîmpărtășirecunevrednicieosândăveșnică.wordpress.com/2017/10/18/sfântul-și-marele-sinod-sfânta-taină-a-cununiei-și-impedimentele-la-aceasta-document-oficial/

********************************************************

 

 

Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despe căsătoria mixtă, Episcopul Siluan al Italiei, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

4 răspunsuri la „Căsătoria mixtă(dintre un ortodox și o neortodoxă careia nu i-a s-a făcut în prealabil trecerea la Ortodoxie prin Botez)nu este binecuvântată de Dumnezeu”.

 1. Ana-Maria zice:

  In cei peste 56 de ani ai vietii mele am observat ca mai multa grija, respect si ajutor ofera barbatii eretici (luterani si catolici) sotiilor lor ortodoxe, decat barbatii ortodocsi, pt. care femeia nu prezinta prea mult interes in viata lor decat in primii 2 ani de viata…

  Apreciază

 2. Ana-Maria zice:

  In cei peste 56 de ani ai vietii mele am observat ca mai multa grija, respect si ajutor ofera barbatii eretici (luterani si catolici) sotiilor lor ortodoxe, decat barbatii ortodocsi, pt. care femeia nu prezinta prea mult interes in viata lor decat in primii 2 ani de convetuire…

  Apreciază

 3. Pingback: I.P.S Teodosie aprobă căsătoriile mixte … însă Sfinții Părinți spun : …”Căsătoria mixtă nu este valabilă …ea este tot desfrânare…” | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 4. Pingback: Cele mai grave păcate care ne opresc de la Sf Împărtășanie pentru mulți ani … | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s