Patriarhul Constantinopolului Gherman al II-lea: Să fugiți alergând departe de preoții ce s-au pus în slujba catolicilor! Este mai bine a vă ruga lui Dumnezeu singuri în casele voastre, decât a participa la adunările comune împreună cu latino-cugetătorii.

Întrebare adresată pr.Sava:
38:48 Cum se vatămă duhovnicește un credincios ce, deși se declară antiecumenist ortodox, cunoscând, înțelegând cum lucrează ecumenismul, continuă a se împărtăși cu ierarhi, preoți, credincioși adepți și lucrători ai ereziei ecumenismului?
Răspunde pr.Sava:
Spune Mântuitorul Hristos: cel ce știe și nu face, va fi bătut mai mult; iar cel ce nu știe și nu face, va fi bătut mai puțin. Cel ce știe ce-i ecumenismul și cu toate acestea merge a se întâlni și are comuniune cu ei, Dumnezeu îl va judeca ca și ecumenist, ca și eretic.

*****

Conferinţă – Arad – Părinţi Athoniţi – Gheron SAVA LAVRIOTUL – 16 decembrie 2017 – partea 2 din 2.

Întrebare adresată pr.Sava:
5:08 Preasfințitul Artemie din Serbia intenționează a hirotoni preoți pe teritoriul Patriarhiei Române. A făcut deja 2 asemenea oferte. Sunt martorul unei asemenea oferte. Este canonic acest demers? Și cum îl preîntâmpinăm?
Răspunde pr.Sava:
Va trebui să nu ne grăbim a vedea cum vor continua lucrurile și tot ceea ce facem, să facem de acord cu Sfinții Părinții. Dacă Sfinții Părinți au făcut acest lucru: adică au hirotonit în afara eparhiei lor, în timp de erezie, deci vorbim despre preoți, nu despre arhierei, atunci am putea și noi face.
Întrebare adresată pr.Sava:
13:36 Ce trebuie să facem pentru a dobândi înțelepciunea de a discerne între cei ce se pretind așa-ziși ortodocși patriarhi sau episcopi și adevărați ortodocși călugări preoți nepomenitori?
Răspunde pr.Sava:
Va trebui să citim Sfinții Părinți și Canoanele ce sunt făcute tot de Sfinții Părinți; dacă știm acestea, vom putea distinge corect.
Întrebare adresată pr.Sava:
Episcopii de la noi din țară ce au participat la acest sinod, au știut dinainte ce au a semna acolo sau pur și simplu s-au trezit acolo cu actele în față și nici nu au știut ce se întâmplă?
Pr.Efrem:
Nu părinte! Au fost semnate de întâi-stătători, cu 1 an înainte și exact în aceeași formă au fost combătute la sinaxa din Pireu, în ianuarie-februarie, exact în forma în care au fost semnate. Deci se știa ce au semnat, au fost făcute cunoscute cu 1 an înainte toate.
Întrebare adresată pr.Sava:
Care este rânduiala statornicită de Sfinții Părinți pentru împărtășirea credincioșilor în aceste vremuri? 
Răspunde pr.Sava: 
Am mai spus deja: vor merge a se împărtăși la preoți ce nu pomenesc. Dacă nu sunt preoți, ne spunea Sf.Atanasie cel Mare:

„Dacă nu găsim preoți, ar fi mai de dorit a rămâne la casele noastre și a ne face rugăciunile, decât a merge la aceia”.
Avem mulțime de exemple de modul cum s-au comportat Sfinții în astfel de timpuri. Un asemenea exemplu este Sf.Grigorie Teologul, care mergând la Constantinopol înainte de sinodul 1, adică în anul 381, a găsit mulțime de lăcașuri ce erau în mâna arienilor. Deci nici un lăcaș nu exista și când a întrebat-o pe nepoata sa:
– Unde mergeți a vă înbiserici, la care Biserică, la care lăcaș? Atunci credincioșii au spus: „nu mergem nicăieri, deoarece toate lăcașurile sunt ale arienilor”. Noi, slavă lui Dumnezeu că mai găsim preoți, cărora ne putem înbiserici.
Patriarhul Constantinopolului Gherman al II-lea: (+1240):
„…Pentru aceasta, vă legiuiesc și vouă, tuturor mirenilor ce sunteți adevărați fii ai unicei Biserici Universale (Sobornicești și Ortodoxe): a fugi alergând departe de preoții ce s-au pus în slujba catolicilor. Și nici la adunările Bisericii a nu vă strânge împreună cu ei, nici obișnuita binecuvântare a nu o primi din mâinile lor. Este mai bine a vă ruga lui Dumnezeu singuri în casele voastre, decât a participa la adunările comune împreună cu latino-cugetătorii.”
Întrebare adresată pr.Sava:
19:38 Întreruperea pomenirii episcopului ce propovăduiește erezia doar la momentul „potirului comun” va mai avea vreun rost? Sau va fi asemenea momentului când descoperi că ai cancer în metastază și nu mai poți face nimic?
Răspunde pr.Sava: 
Exact precum s-a spus aici, asemenea se întâmplă. Canoanele Bisericii vorbesc întotdeauna despre împreuna-rugăciune: Când există împreună-rugăciune cu ereticii, atunci întrerupem comuniunea. Nu este nici un canon ce să vorbească de „potir comun”.
Întrebare adresată pr.Sava:
21:11 De ce episcopii ce au primit și au semnat hotărârile sinodului din Creta sunt considerați ca fiind eretici?
Răspunde pr.Sava:
Deoarece hotărârile sunt eretice!
Întrebare adresată pr.Sava:
Sunt, într-adevăr, eretici și până la condamnarea lor de către un viitor sinod adevărat ortodox?
Răspunde pr.Sava:
Sunt eretici, datorită credinței lor eretice. S-ar putea ca la vreun viitor sinod ortodox, a se pocăi și atunci a-i accepta Biserica înapoi, dar în acest moment, sunt eretici.
Întrebare adresată pr.Sava:
22:22 Un lucrător al ereziei eceumeniste din ce moment devine el eretic? Conform cărei învățături?
Răspunde pr.Sava: 
Eretic devine în momentul când începe a învăța în mod eretic. Episcopii au semnat documentele sinodului din Creta…toți episcopii. Nu doar o propovăduiesc, ci au și semnat-o.
Canonul 15 al Sinodului 1-2 Ecumenic ne spune că atunci când episcopul propovăduiește erezia în Biserică cu capul descoperit, acesta este momentul ce cade în erezie. Când propovăduiește erezia, în Biserică, poporului.
Întrebare adresată pr.Sava:
Dacă cineva a trecut pe stil vechi, la Slătioara și se întoarce înapoi la Biserică, trebuie neapărat remiruit? Chiar dacă s-a mărturisit la duhovnic?
Răspunde pr.Sava: 
Nu,nu trebuie… nu avem divergențe dogmatice între noi și cei de pe vechiul calendar. Este greșit ce fac vechi-calendariștii(stiliștii) ca atunci când cei de pe calendarul nou voiesc a merge la ei, se pretind a-i mirunge sau a-i boteza. Aceasta este greșit.
Întrebare adresată pr.Sava:
Care este scopul principal al mișcării ecumeniste?
Răspunde pr.Sava: 
Scopul ecumenismului este de a se face o singură credință, așa încât a se pregăti drumul către antihrist.
Întrebare adresată pr.Sava:
38:48 Cum se vatămă duhovnicește un credincios ce se declară antiecumenist ortodox, deși cunoscând, înțelegând cum lucrează ecumenismul, continuă a se împărtăși cu ierarhi, preoți, credincioși adepți și lucrători ai ereziei ecumenismului?
Răspunde pr.Sava:
Spune Mântuitorul Hristos: cel ce știe și nu face, va fi bătut mai mult; iar cel ce nu știe și nu face, va fi bătut mai puțin. Cel care știe ce-i ecumenismul și cu toate acestea merge a se întâlni, are comuniune cu ei, Dumnezeu îl va judeca ca și ecumenist, ca și eretic.
Întrebare adresată pr.Sava:
40:38 Care sunt câteva dintre principalele fapte anti-ortodoxe eretice ale Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului ce-l dovedesc a fi prieten al ereticilor, al păgânilor și necinstitor al Sfinților și al lui Dumnezeu Însuși?
Răspunde pr.Sava:
Patriarhul Bartolomeu propovăduiește ideile ecumenismului antihristic și spune următoarele lucruri:
-Toate religiile sunt căi de mântuire. Adică nu ar fi trebuit a se coborî Mântuitorul Hristos pe pământ, de vreme ce și indușii se mântuiesc și mahomedanii se mântuiesc și toate credințele mântuiesc și sunt căi de mântuire. De ce să mai vină Mântuitorul a ne arăta calea spre mântuire și de ce să pună „Eu sunt Calea”? Este cea mai mare blastfemie ce a putut-o spune vreodată omul. Anulează umanitatea Domnului nostru Iisus Hristos;
– Crede și propovăduiește că ar fi sfânt coranul, precum Sf.Scriptură, că ar fi identic cu Sf.Scriptură;
– Crede și propovăduiește că multe dintre poruncile Domnului nostru Iisus Hristos sunt temporare;
– Crede și propovăduiește că papistașii au biserică canonică, cu taine, cu preoție, face rugăciuni împreună cu alți eretici protestanți ce batjocoresc pe Maica Domnului și pe Sfinții Prinți;
– Recunoaște hirotoniile anglicanilor și a tuturor celorlalți protestanți. La întâlnirea de la Portualeve, din 2006, a acceptat că nu există doar o biserică, adică una Sobornicească, Apostolicească Biserică, ci toți membrii consiliului mondial al bisericilor, compus din 348 de membri, sunt adevărate biserici ale Mântuitorului Hristos; una dintre cele 348 fiind și Ortodoxia.
Este socotit a fi luptător împotriva Sfinților pentru că sprijină ideea conform căreia cei ce ne-au predat schisma din 1054, Sfinții, au fost victime ale diavolului și în acest moment au căzut în mâinile lui Dumnezeu, adică Sfinții Părinți ce au pronunțat ANATEMA împotriva latinilor. Bartolomeu se referă la Sfinții Părinți ce au pronunțat anatemele împotriva latinilor, care au pus anatemele în 1054.
Deci spune că cei ce au anatematizat pe latini, biserica papistașă, în acest moment se află în mâinile lui Dumnezeu, adică Sfinții Părinți.
– Numește sinagoga evreilor, „binecuvântată”, spunând că și aceștia se mântuiesc, crezând în Același Dumnezeu, precum evreii, adică cei ce L-au răstignit pe Mântuitorul Hristos și încă până acum, evreii Îl consideră pe Mântuitorul înșelat.
Acestea sunt puține din cele pe care le crede Bartolomeu.
Întrebare adresată pr.Sava:
47:04 Credincioșii ortodocși, preoți și mireni, ce lucrează faptele ereziei ecumeniste, din care moment îi putem numi eretici și din ce moment, oficial, devin eretici? Dar când revin la Biserică, vin prin mirungere?
Răspunde pr.Sava: 
Din momentul în care acceptă sinodul din Creta, au căzut în ecumenism, însă un sinod îi va caterisi sau afurisi în mod oficial. Dacă însă nu va fi acel sinod și vor muri acești oameni, Dumnezeu îi va judeca ca și eretici.
Pr.Efrem: Dar când revin la Biserică, vin prin mirungere?
Răspunde pr.Sava: 
Aceasta au hotărât-o Sfinții Părinți, spunând ereziile din care îi putem primi numai prin mirungere și care sunt ereziile pentru care trebuie a-i boteza. Peste toate acestea, Sf.Nicodim spune: ereticii trebuie a-i boteza canonic de la început, cu toate, deoarece ereticii nu au preoție, nu au taine. Chiar dacă ar avea botezul lor prin cele 3 afundări, cel ce o face nu este preot, așa încât trebuie făcut din nou.
Când cineva cade într-o erezie sau face yoga sau merge și se înbisericește, se împărtășește cu papistașii, acesta când se întoarce înapoi, la ortodoxie, trebuie a-l primi prin mirungere.

 

 

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Fără categorie, Pr Sava. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Patriarhul Constantinopolului Gherman al II-lea: Să fugiți alergând departe de preoții ce s-au pus în slujba catolicilor! Este mai bine a vă ruga lui Dumnezeu singuri în casele voastre, decât a participa la adunările comune împreună cu latino-cugetătorii.

  1. Pingback: Gheron Sava Lavriotul – Cel care este în Biserică este cel care urmează pe Sfinții Părinți și Tradiția nu cei care urmează pe episcopii care nu urmează Tradiția. Așa încît nu ar trebui să avem nici o îndoială că acesta este drumul

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s