Gheron Sava Lavriotul – „Toți cei care acceptă hotărîrile sinodului din Creta chiar dacă îți spune cineva că el este ortodox el de fapt se află căzut în pan-erezia ecumenismului”.

Toate aceste erezii se află în documentele sinodului din Creta sunt foarte bine ascunse. În modul în care ele sunt formulate și prin modul în care sunt ascunse ele în text.
Sunt inutile și fără sens acele păreri care spun că în Creta nu s-a întîmplat nimic rău pentru că de fapt acolo a avut loc o mare trădare, ste o trădare mult mai mare decît cea care a avut loc la acel sinod de la Ferara – Florența din timpul Sf Marcu Eugenicul. La acest sinod din Creta sunt anulate atît Evangelia cît si sinoadele Ecumenice.
Desigur ecumeniștii și ereticii prezintă faptele în așa manieră spunînd că de fapt nu s-a întîmplat acest lucru. Dar și numai prin faptul că acceptă „consiliul mondial al bisericilor”ca fiind într-adevăr un consiliul al bisericilor și nu le numesc pe aceste „biserici” erezii și asta e de ajuns.
vom fi judecați pe baza credinței episcopului nu a noastră…(deci dacă episcopul este eretic, vom fi judecați împreună ca eretici)

Gheron Sava Lavriotul – Despre intreruperea pomenirii

Poporul trebuie să înțeleagă că în acest moment avem o mare problemă. După sinodul din Creta lucrurile s-au schimbat. Ecumenismul lucra și pînă atunci în Biserică dar în mod subteran dar acum lucrează în mod vădit. După sinodul din Creta mai bine zis acest fals sinod din Creta avem o acceptare ofocială a ecumenismului ca linie teologică pe care Biserica ar trebui să o urmeze în continuare.
Sunt inutile și fără sens acele păreri care spun că în Creta nu s-a întîmplat nimic rău pentru că de fapt acolo a avut loc o mare trădare, ste o trădare mult mai mare decît cea care a avut loc la acel sinod de la Ferara – Florența din timpul Sf Marcu Eugenicul. La acest sinod din Creta sunt anulate atît Evangelia cît si sinoadele Ecumenice.
Noi părinții atoniți deja am întrerupt pomenirea Patriarhului Bartolomeu bazîndu-ne nu numai pe canonul al 15-lea al sinodului 1-2 Trulan din vremea Sf Fotie cel Mare ci și pe foarte multe alte canoane ale Biericii noastre,Canoane atît Apostolice cît și de la Sinoade cum este canonul 31 apostolic canonul 32 al sinodului de la Loadiceea și multe alte canoane pe care acum nu mi le amintesc pe de rost. Însă le-am scris toate acestea canoane în scrisorile pe care noi ca părinți aghioriți le-am trimis. Este singurul mod în care noi putem să reacționa la erezia care acum este acceptată în mod oficial. Din ceea ce am aflat pînă acum în Biserica Ortodoxă a României nu numai că acceptă sinodul ca fiind unul ortodox ci există episcopi care-i pun pe preoți lor ca să jure că acceptă sinodul din Creta. Aceasta este o davadă că pentru acești episcopi sinodul din Creta este valabil pentru că așa după cum știm din articolul 22 al documentului al 6-lea de la sinodul din Creta se spune acolo că nu sunt permise împotriviri și că toate hotărîrile sinodului din Creta sunt obligatorii. Trebuie să fie acceptate de către toți. De fapt vedem că hotărîrile sinodului deja sunt puse în aplicare.
Noi ca și creștini ortodocși nu putem să acceptăm nimic nou în credința noastră ci urmînd pe ceea ce spune Apostolul Pavel care este și supranumit „gura lui Hristos”. El ne spune că atunci cînd cineva vă va vesti ceva diferit de ceea ce vă spun eu să fie „anatema”.
Dacă certectăm istoria Bisericii de-a-lungul timpului reacția de respingere pe care au avut-o Sfinții Părinți atunci cînd era propovăduită o anumită erezie, reacția lor era aceea de a opri comuniunea cu episcopii care propovăduiau erezia și cu toți cei care erau de acord cu ea. Și acest lucru de ce-l făceau? pentru a nu fi întinată credința. Mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă aceasta.
Cînd pomenim un episcop are 2 sensuri acest lucru. Astăzi o să vă spun simplu ca să înțeleagă toată lumea:
– primul sens al pomenirii este că aparținem de o anumită episcopie care este condusă de către un anume episcop ortodox.
– al doilea sens care este mai important, este că credința episcopului este aceiași cu credința mea. De fapt noi avem o comuniune de credință. De aceea îl și pomenim. Nu am putea să pomenim un eretic. În momentul în care un episcop conform Canonului 15 al sinodului 1-2 Trulan din vremea Sf Fotie cel Mare…în urmă cu 2 secole Sf Sofronie al Ierusalimului a scris un astfel de Canon, era un mare Sfânt al Bisericii Sf Sofronie, „atunci cînd episcopul propovăduiește o erezie cu capul descoperit adică în mod vădit înainte ca un sinod să-l condamne pe acest episcop trebuie să întrerupem comuniunea cu el.” Nu numai că nu avem aceiași credință cu el dar el nu mai este din acel moment un episcop adevărat ci un fals episcop și un fals învățător.
Acest canon al 15 reprezintă aceiași credință a Sfinților Părinți de-a-lungul timpului. Ne spune că atunci cînd un episcop are idei eretice, crede în ele și ni le predă, vrea să ne învețe aceste idei atunci el nu este un episcop adevărat. Și noi nu putem să pomenim un fals episcop pentru că nu putem să avem părtășie cu vreun eretic. Că și dacă noi credem în mod corect așa cum trebuie atunci cînd noi pomenim un episcop eretici. Atunci se înțelege că noi avem aceiași credință cu el. Și noi vom fi judecați pe baza credinței episcopului nu a noastră. Adică așa cum o spunem noi mai lumește: „o să ajungem în iad pe degeaba”.Din acest motiv pomenirea episcopului este foarte importantă ea fiind o problemă sotiriologică fiind o problemă de mântuire.
Însă mai există un aspect: atunci cînd noi pomenim un episcop care propovăduiește o erezie, această erezie se răspîndește în Biserică. Din moment ce noi acceptăm ce spune episcopul acceptăm că de fapt asta este părerea ortodoxă și atunci se încetățenește că de fapt erezia este învățătura de bază în Biserică și astfel boala ereziei în loc să fie vindecată ea se extinde în Biserică și în rîndul credincioșilor și în consecință este moarteaDacă noi nu oprim pomenirea episcopului eretic suntem și noi răspunzători în fața lui Dumnezeu pentru erezie. Și de ce lucru acesta? pentru că Sfinții ne spun că și dacă s-ar schimba un lucru cît de mic în credință acela este erezie.
La sinodul din Creta s-au schimbat toate nu ceva mic.
– S-a schimbat crezul în credința noastră. Nu mai avem una Sfântă Sobornicească și Apostolică Biserică. Au fost acceptate toate cele pe care le învață așa numitul „consiliul mondial al bisericilor”care de fapt este un consiliul mondial al ereziilor. Și în acest moment așa cum s-a stabilit și cum s-a hotărît la sinodul din Creta erezia nu mei este erezie. Ereziile sunt Biserică. Și se spune că noi avem aceiași credință cu ei însă ea nu a fost formulată într-un mod corect. Acest lucru nu s-a întîmplat niciodată în istorie să se spună așa ceva Este de fapt un moment de strălucire de biruința al învățăturii eretice pe care o propovăduiește ecumenismul. Desigur ecumeniștii și ereticii prezintă faptele în așa manieră spunînd că de fapt nu s-a întîmplat acest lucru. Dar și numai prin faptul că acceptă „consiliul mondial al bisericilor”ca fiind într-adevăr un consiliul al bisericilor și nu le numesc pe aceste „biserici” erezii și asta e de ajuns.
Din păcate și partea oficială a Sf Munte nu a luat o atitudine bună și corectă și au spus că sunt doar niște neclarități în texte care vor fi clarificate. Noi ca și părinți aghioriți care am întrerupt pomenirea Patriarhului Bartolomeu ni s-a cerut să spunem care ar fi formularea prin care aceste texte să fie acceptate… aceste erezii să fie acceptate ca și Biserici.
Formularea de la sinodul din Creta este faptul că Biserica Ortodoxă nu numai că recunoște ci acceptă existența altor biserici eterodoxe cu care noi încă nu avem comuniune. Dacă vroiam ca formularea să fie ortodoxă trebuia să fie așa:
Biserica Ortodoxă care este cu adevărat Biserica cea Una Sfântă Sobornicească și Apostolicească a lui Hristos știe de existența altor comunități religioase deci nu creștine care de fapt pentru Biserica Ortodoxă sunt numite erezii care s-au rupt de trupul Bisericii și nu avem comuniune cu ei datorită crezului lor și convingerilor lor. Singurul mod prin care noi am putea să intrăm în comuniune cu ei este întoarcerea lor la Biserica Ortodoxă. Acceptînd ei dogmele Ortodoxe și respingînd ereziile lor. Un dialog mai departe de acest punct nu are rost.Pentru că un sinod are loc ca să condamne o erezie și nu se poate face un sinod ca el să readucă ereziile și să le transforme să le recunoască ca și biserică. Sinodul cel fals și tîlhărescc din Creta a afirmat niște blastfemii foarte grave. Aceasta este una dintre balstfemii.
O altă blastfemie care există în textele de la snodul din Creta și pe care oamenii nu o cunosc este următoarea
-se spune în textele acestui sinod că s-a pierdut unitatea creștinilor și că acest consiliul mondial al bisericilor ajută pentru a se restabili această unitate. Este teoria despre biserica cea împărțită. Este o blastfemie. Biserica nu se împarte niciodată ci ereticii sunt cei care se rup pe ei înșiși de trupul Bisericii. Deci Biserica nu se desparte, ei se despart de Biserică și noi de fapt așteptăm reîntoarcerea lor la Trupul Bisericii. Dar Biserica nicodată nu a pățit nimica rău în sine. Dacă spunem Biserică împărtțită îseamnă că Biserica nu mai are unitate. În felul acesta noi am accepta că nici noi nu avem credința cea adevărată. Este de fapt teoria ramurilor. Că toți au cîte o părticică de adevăr și numai împreună noi toți putem constitui adevărul. În felul acesta noi am accepta că Biserica Ortodoxă nu are tot adevărul. Este o mare balstfemie acest lucru față de Sfinții Părinți nu acceptăm nimic din sinodele ecemenice toate sunt distruse și date la o parte nu mai există nimic.

Deplinătatea Harului este numai în Biserica Ortodoxă și dacă vor rămîne numai 3 ortodocși acești 3 ortodocși vor avea deplinătaea Harului și a adevărului.

Toate aceste erezii se află în documentele sinodului din Creta sunt foarte bine ascunse. În modul în care ele sunt formulate și prin modul în care sunt ascunse ele în text. Dacă cineva citește cu atenție textele acestea în afară de faptul că își va da seama că toată teologia sau învățătura sinodului provine din teologia eretica a lui Mitropolitului Zizioulas de fapt aceste texte sunt reprezentantele teoriei ramurilor și a celeia despre biserica împărțită.
Ei de fapt recunosc prin aceste texte ca fiind teologie ortodoxă teologia baptismală. Iar ca și consecință a acestui fapt este permiterea săvîrșirii căsătoriilor mixte. De vreme ce ereticii nu mai sunt eretici putem să avem comuniune de credință. În felul acesta este anulat canonul al-72-lea al sinodului 1-2 Trulan prin care se spune că un eretic nu se poate căsători cu un ortodox însă acum se îngăduie aceasta deoarece nu se mai consideră eretic.
Lucrul cel mai grav din toate sistemul cel care a fost acolo nu a fost cel sinodal. Deja din Ianuarie din anul trecut cînd a avut întîlnire presinodală deja de fapt documentele care au fost apoi prezentate în Creta au fost deja semnate de atunci. Au votat doar 10 episcopi în loc să aibă fiecare episcop dreptul de vot și să fie acest vot decisiv ei de fapt s-au adunat acolo și să spună că „ereziile nu mai sunt erezii”.
Toți cei care acceptă hotărîrile sinodului din Creta chiar dacă îți spune cineva că el este ortodox el de fapt se află căzut în pan-erezia ecemenismului.

************

Pr. Sava – Răspunsuri pentru cei care spun că la Sinodul din Creta nu s-a schimbat nimic…
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2018/05/16/pr-sava-raspunsuri-pentru-cei-care-spun-ca-la-sinodul-din-creta-nu-s-a-schimbat-nimic/

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Fără categorie, Pr Sava. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Gheron Sava Lavriotul – „Toți cei care acceptă hotărîrile sinodului din Creta chiar dacă îți spune cineva că el este ortodox el de fapt se află căzut în pan-erezia ecumenismului”.

  1. Pingback: Pr. Sava – Răspunsuri pentru cei care spun că la Sinodul din Creta nu s-a schimbat nimic… | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s