Gheron Sava Lavriotul – Nu este nici un canon ce să vorbească despre „potir comun”, însă pr. Iustin Pârvu spune: atâta vreme cât nu se împărtășesc împreună, mai merge…

Imagini pentru viața și învățăturile unui mărturisitor pr iustin

Argumente din învățăturile greșite ale părintelui Iustin Pârvu:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/03/argumente-din-invataturile-gresite-ale-pr-iustin/
A URMAT OARE PĂRINTELE IUSTIN PÂRVU DREAPTA CREDINȚĂ A SFINȚILOR PĂRINȚI?
PUTEM OARE PARTICIPA LA ÎMPREUNĂ- RUGĂCIUNE?

1. La pagina 271-272 părintele Iustin Pârvu spune :

„Biserica Ortodoxă este veşnică prin Hristos Dumnezeu, este netrecătoare, nu are nevoie a se amesteca cu nimic altceva, pentru a nu se dilua. Se apropie, dar nu se amestecă. Nici măcar nu poţi avea o relaţie. Vin foarte mulţi oameni şi mă întreabă ce să facă: să mai intre sau nu în bisericile în care s-au făcut slujbe ecumeniste? Eu le-am spus că atunci când vor vedea că se vor împărtăşi unii de la alţii, să nu mai stea. Dar nici aşa – ne temem de cuvintele sfinţilor părinţi ce interzic a sta sub acelaşi acoperiş cu ereticii. Ba canoanele spun că nici cu creştinii necununaţi a nu sta la masă, darămite cu ereticii. În cazul acesta, ea nu mai este Biserică. De altfel este proorocit că toate organizaţiile ecleziastice vor cădea groaznic, deodată, chiar şi instituţia Bisericii.”
Sfântul Ignatie Briancianinov spune aceasta:
„Biserica decade prin primirea umanismelor. Umanismul este închinare la idoli, iar dogma infailibilităţii papale este o latură a umanismului, după cum spune şi sfântul Justin Popovici, reînviind idolatria. Toţi se închinau şi venerau partidul ca pe un idol. Iar cei ce au tăcut şi s-au supus ideologiei comuniste chiar siliţi, socotesc că sunt asemenea închinătorilor la idoli”.
(Interviu din „Glasul monahilor”, nr. 4 (18)/ aprilie 2005)

******

Întrebare adresată pr. Sava:
19:38 Întreruperea pomenirii episcopului ce propovăduiește erezia doar la momentul „potirului comun” va mai avea vreun rost? Sau va fi asemenea momentului când descoperi că ai cancer în metastază și nu mai poți face nimic.
Răspunde pr. Sava:
Exact precum s-a spus aici, așa se întîmplă. Canoanele Bisericii vorbesc întodeauna despre împreuna-rugăciune: când există împreună-rugăciune cu ereticii, atunci întrerupem comuniunea.
Nu este nici un canon ce să vorbească despre „potir comun”.

***************

Întrebare adresată pr. Sava: Poate un preot nepomenitor a se spovedi la un preot pomenitor ce, pentru a întrerupe pomenirea ereticilor, așteaptă până la „potirul comun”?
Răspunde pr. Sava: Nu există nici un canon în Biserica noastră ce să vorbească de „potir comun”. Sfintele canoane spun că: atunci când episcopul predică erezia cu capul descoperit, întrerupem comuniunea cu el. Nu atunci când se ajunge la „potir comun”, aceasta este mult după aceea…

************

Argumente din învățăturile greșite ale părintelui Iustin Pârvu:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/03/argumente-din-invataturile-gresite-ale-pr-iustin/

2. La pagina 408 părintele Iustin reafirmă ideea că poți avea părtășie cu ecumeniștii până ce vezi că se împărtășesc împreună cu ereticii.

SPUNE PĂRINTELE IUSTIN :
„Și azi mă întreabă creștinul: părinte, la cutare sfințire au venit străini, nu știu ce erau, de ce religie erau. Oare este bine a merge la slujbele acestea, ce se fac în comun? Ei, măi, îi zic, te duci. Atâta vreme cât nu se împărtășesc împreună, mai merge. Dar ascultați mai departe: antihrist va fi încoronat ca rege într-o catedrală din Ierusalim cu participarea clerului și a patriarhului, sf.Lavrentie”.
(Interviu de Ioan Enache, publicat în revista Credinţa Ortodoxă)
admin: „Ei, măi, îi zic, te duci. Atâta vreme cât nu se împărtășesc împreună, mai merge”. Oare prin aceasta nu a deschis portița la împreună-rugăciune, ecumenismului? Ne întrebăm de ce s-a ajuns la împreună-rugăciuni?!? Păi, dacă părintele a spus: „până la potir”!!! De unde asemenea îngăduință și pogorământ?!?
NICI UN SFÂNT CANON NU NE PERMITE AȘA CEVA! ȘI NICI UN SFÂNT PĂRINTE NU A FĂCUT ASEMENEA POGORĂMÂNT!
Avem atâtea învățături de la sfinții părinți ce vorbesc împotriva a ceea ce spune pr. Iustin Pârvu și nu voiesc a le enumera aici pentru a nu mă lungi, deoarece deja mulți le știu.
Și iată că pr. Sava Lavriotul ne lămurește: „Canoanele Bisericii vorbesc întotdeauna despre împreuna-rugăciune: când există împreună-rugăciune cu ereticii, atunci întrerupem comuniunea”.
Dar să mergem mai departe:
Pe blogul mănăstirii de la Petru-vodă am găsit acest link:
Părintele Justin Pârvu despre dialogul inter-confesional al ortodocşilor
Interviu de Ioan Enache, publicat în revista Credinţa Ortodoxă:
ÎNTREBARE:
Mai devreme aţi afirmat că pe măsură ce se vor înteţi atacurile vrăjmaşilor, va creşte şi harul de la Dumnezeu în ajutorul apărătorilor Ortodoxiei. Totuşi, dacă în Biserica noastră se produc schimbări ecumeniste, ce afectează clerul şi ierarhia, precum în exemplul dat de sfinţia voastră mai înainte, ce se va întâmpla cu harul? Întreb aceasta, ştiind că amestecul cu ereticii provoacă retragerea harului lui Dumnezeu…
RĂSPUNDE PR. IUSTIN:
Dar spune într-o viziune a marelui rugător, ascet, pustnic şi trăitor în Hristos, sfântul Serafim de Sarov [de fapt, sf.Serafim de Varița și sf.Lavrentie de Cernigov – n.n.], că se vor ridica biserici, paraclise, schituri, clopotniţe şi altare în toată splendoarea aurăriei lor, dar creştinii nu vor putea intra în ele. Am stat şi m-am gândit, ce-o fi aceasta, domnule? Am fost pus în situaţia de a răspunde credincioşilor mei la această întrebare, deoarece unii spuneau:
„Mai putem noi intra în cutare biserică din Bacău, din Timişoara sau din Iaşi, dacă s-a făcut acolo o slujbă ecumenistă ori un ritual al cavalerilor de Malta sau un jurământ masonic?”
Răspunde pr. Iustin: Ei bine, să ştiţi că aceasta este cea mai adâncă blasfemie! Le-am spus credincioşilor să meargă la biserică, să participe la rugăciune, până se va ajunge, ferească Dumnezeu, la împărtăşirea comună cu ereticii. Când ai să vezi că iau din acelaşi potir ereticii şi ortodocşii, atunci să nu mai intri. Până aicea merge să ascultăm, fiindcă spun sfinţii părinţi că, atunci când este vorba de ascultarea de Dumnezeu, nu-i mai ascultăm pe oameni. Lucrurile s-au mai întâmplat în decursul istoriei. S-au făcut greşeli din partea oilor, dar şi din partea păstorilor. Sfatul duhovnicilor celor bătrâni este ca păstorul să meargă pe drumul lui, dar dacă greşeşte acesta, oaia a urma sfinţilor părinţi. Este supus greşelii oricine, deoarece diavolul încearcă pe fiecare. Au existat cazuri în istorie de greşeli grave, când credincioşi au rămas doar 30 la sută, dar au dus mai departe adevărul de credinţă, chiar dacă 70 la sută dintre păstori s-au pierdut. Aceasta înseamnă că acum, în momentele grele ce le trăim, cu ispite puternice, înfricoşătoare, harul lui Dumnezeu va creşte. Sporeşte această forţă dumnezeiască în forţa noastră de rugăciune. Dacă ne vom ruga! Dacă vom păstra unitatea în Biserică, dacă nu ne va împrăştia această ispită, noi vom rezista. Nu contează numărul celor ce se vor risipi, ne interesează calitatea şi valoarea celor ce rămân în dreapta credinţă. Poate rămâne numai unul drept în toată tulburarea aceasta”.
(Interviu de Ioan Enache, publicat în revista Credinţa Ortodoxă)
admin: „Le-am spus credincioşilor să meargă la biserică, să participe la rugăciune, până se va ajunge, ferească Dumnezeu, la împărtăşirea comună cu ereticii. Când ai să vezi că iau din acelaşi potir ereticii şi ortodocşii, atunci să nu mai intri. Până aicea merge să ascultăm, fiindcă spun sfinţii părinţi că, atunci când este vorba de ascultarea de Dumnezeu, nu-i mai ascultăm pe oameni”.
Deci: Care sfânt părinte a spus așa ceva, nu avem nici o temelie la nici un sfânt părinte cu asemenea argument!
Sf.Ioan Gură de Aur:
 „Auziţi toţi care mâncaţi împreună cu ereticii, hotărâre dureroasă: sunteţi vrăjmaşi ai lui Hristos. Căci nici cel ce este prieten cu vrăjmaşii împăratului nu poate a fi prieten al împăratului; nu se învredniceşte de viaţă, ci piere împreună cu vrăjmaşii, suferă şi mai rele.
„De aceea v-am amintit adesea despre ereticii cei fără de Dumnezeu, vă rog şi acum: a nu avea nici un fel comuniune cu ei – să nu mâncaţi cu ei, să nu beţi, să nu legaţi prietenii, nici relaţii, nici dragoste, nici pace. Căci dacă cineva se învoieşte cu ereticii în acestea, acela se face străin de Biserica Sobornicească”.
”Celor ce se află în unire duhovnicească cu aceşti eretici sau îi sprijină pre ei sau apără noul lor eres ecumenist, închipuindu-l drept dragoste frăţească şi drept unire a creştinilor despărţiţi care, chipurile, se va întâmpla: ANATEMA!”
admin: Deci care sfânt a spus așa ceva? Argument de care astăzi multi se folosesc, chiar și Î.P.S.Teofan se disculpă : „Când o să mă vedeți pe mine la potir! ”etc…Vedeți? Oare, prin aceasta nu a dat o portiță ecumenismului, împreună-rugăciunii și altor întruniri cărora sfinții au fost foarte-foarte clari : ”A nu avea nici o părtășie cu ei!”, iar pr. Iustin Pârvu deschide o asemenea portiță la așa întruniri: până la potir?!?
Deci: Arată gravitatea și ce ne spun sfinții părinți a face, însă el vine cu asemenea pogorământ?!? A merge la biserică, a participa la împreună-rugăciune?!? Care sfânt părinte spune a participa la rugăciune alături cu ereticii?!? Care sfânt părinte spune aceasta?!? Păi, nu se vede clar cum se contrazice singur?!? Deci spune că este blastfemie, însă dezleagă pentru împreună-rugăciune, ca apoi spune cuvântul sfinților: „Când este vorba de ascultarea de Dumnezeu, nu-i mai ascultăm pe oameni”. Păi, nu la aceasta ne îndeamnă pr. Iustin? Adică, a asculta de oameni? Adică de cuvântul lui, ce nu-l găsim la nici un  sfânt părinte?
Cine sunt vrăjmașii lui Dumnezeu?
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/14/cine-sint-vrajmasii-lui-dumnezeu/

*******

Apoi părintele  Teodot îmi dă un link cu pr. Iustin prin care vrea a dovedi(de fapt, a-l afunda mai tare pe pr. Iustin) cum că nu esar fi  adevărat ce afirmă unii despre pr. Iustin.

********

Transcriptul link-ului de mai sus:
La minutul 7:44:
Întrebare:
3. Maica: „În tot acest dialog ecumenic, când credeți că este în pericol biserica, până la ce punct a se merge?
Răspunde pr. Iustin: Măi, dacă punctul este așa culminant, eu am zis, deoarece mă întrebau niște credincioși de pe la Bacău, că la ei în Biserică au asistat niște preoți străini….Măi, dar au slujit acolo, au intrat în altar, s-au împărtășit împreună? Până nu veți  vedea lucrurile acestea, intrați în Biserică, acolo și vă închinați, ce eram să le spun, a nu mai intra acolo? Să facă o aghiazmă părintele acolo și să facă slujba mai departe. Păi ce era să le spun, să nu mai intre acolo? să facă o aghiazmă părintele acolo și să intre să facă slujbă mai departe.
Dar acum luând așa lucrurile în viața mea de păcătos, călugăr preot, sunt eu la înălțimea cuvenită sfintelor canoane și ale rânduielilor, să săvârșesc eu sfânta taină a Liturghiei, să împărtășesc o lume, dar este harul lui Dumnezeu care lucrează.
Așa socotim și noi, dar acum a nu fi chiar așa de absurzi, și de neînțelegători.
Deși știu prea bine, aceștia nu vin, dragii mei, cu o corectitudine, nu vin cu cinste, nu vin cu un respect față de confesiunile lor, față de religile lor…nuuu, măi! Acesta este un joc, în sfârșit, pe care la ordin trebuie să se desfășoare scena, actul, dar ei nu au nici convingere despre aceasta. Nu, feritu′ sfântul, că nu o să vină ei la ortodoxie, de la conferința de la Sibiu sau conferința ce știu eu ce punct al…nu există nici o uniformizare sau nu cedează nici unii, nici alții, o țin cu încăpățânarea lor acolo diavolească și nu renunță. Aici este un mijloc de a se cunoaște, de a se întâlni ca să justifice o existență a ecumenismului, dar nu-i nimic ce este scris corect.
Eu vreau să văd la Sibiu, acum, că vine o confesiune, știu eu care din lumea aceasta, ce ne spune: uite noi ne aliniem ortodoxiei, ne aliniem, ne aliniem catolicismului, ne aliniem greco-catolicismului, ne aliniem și noi... Așa cum vine un american, de pildă, din America, din sălbăticia lui… Sfinții care veneau, și se așezau în fața persecuțiilor veneau și mărturiseau acolo, dar vezi, una era sinodul ecumenic, alta este sinodul ecumenist… Când se adunau, în sfârșit, pe norii cerului, era duhul lui Dumnezeu care lucra și colabora cu aceia, dar aici, ce duh lucrează între ei, băi, duhul țigării, a cafelei, a pompelor și a…păi, tu îți dai seama câți ar putea trăi de acolo printr-o masă, câți necăjiți, câți copii nenorociți, în sfârșit, în frig, stau pe poduri că nu au unde a se adăposti, să mănânce și noi ne lefăim „țara arde și baba se paiptănă”? Într-o Românie în sfârșit, cu asemenea nevoi și necazuri cu greutăți mai faci și tu o manifestare din aceasta care să amețim noi Europa. În România s-a ținut conferința și ca să vezi ce dreptate vor avea ei…
Intrebare: Credeți că ei vin cu dorința a-și mărturisi credința lor sau de a ne compromite pe noi și a face o religie dintr-aceasta universală?
Ei încearcă ca de la început, deoarece aceștia nu fac altceva decât să…nuu, acum, sigur, că ei vin aici oricum să-și mărturisească credința lor, și să dovedească oricum, să ne dovedească că ar trebui să fim mai înțelegători, să fim mai împăciuitori, să mai luăm de la ei, să mai lăsăm de la noi și în felul acesta este de ajuns în lacul acesta, barajul de la Bicaz, să introducă o fisură, cât un vârf de ac și dacă fisura aia întră apă, apăi să știi că barajul ăsta în scurt timp a dărâmat rezistența lui.”

DAR SĂ ANALIZĂM ȘI ACEST FILMULEȚ:

La minutul 7:44
Întrebare:
Maica: „În tot acest dialog ecumenic, când credeți că este în pericol biserica, până la ce punct să se meargă?”
Răspunde pr. Iustin: „Măi dacă punctul este așa culminant, eu am zis că mă întreba niște credincioși de pe la Bacău că la ei în Biserică au asistat niște preoți străini…Măi, dar au slujit acolo, au intrat în altar, s-au împărtășit împreună? Până nu o să vedeți lucrurile acestea, intrați în Biserică, acolo și vă închinați, ce eram să le spun? Să nu mai intre acolo? Să facă o aghiazmă părintele acolo și să facă slujba mai departe”.
admin: se pare că pr. Iustin era foarte preocupat doar de problema dacă nu cumva s-au împărtășit?! Și nu era preocupat dacă au făcut împreună rugăciune cu ereticii, poate că pentru dânsul „împreună-rugăciunea” nu era așa de grav, deoarece spune mai jos: „Să nu fim chiar așa de absurzi cumva și de neînțelegători”! Deci, noi să fim înțelegători și să cedăm? Și dacă nu au ajuns de s-au împărtășit era totul în regulă?! Deci: pot participa ereticii la rugăciunea ortodocșilor?! Oare așa ne invață Sfinții Părinți.
Deci: spune pr. Iustin: ”se pot închina”, dar ce răspuns este acesta? Un răspuns ambiguu și foarte neclar, precum multe altele ale dânsului! Cum să meargă creștinul la Bisericile unde se săvârșesc slujbe ecumeniste?!? Nu trebuia să spună mai clar? Când? După ce au fost ereticii sau  la împreună-rugăciune? Sau când? Din moment ce maica ce a luat interviu a întrebat  clar:
„Când credeți că este în pericol biserica, până la ce punct să se meargă?”
Pr. Iustin: „Până nu o să vedeți lucrurile acestea, intrați în Biserică, acolo și vă închinați, ce eram să le spun?”
admin: „Până nu o să vedeți lucrurile acestea, intrați în Biserică, acolo și vă închinați, ce eram să le spun, să nu mai intre acolo?” Deci: aceasta însemnând că la viitoarele întruniri, poate să participe la împreună-rugăciuni „doar până la Potir”,nu? OARE NU ESTE DESTUL DE CLAR?! NU?! Sau să se închine după slujba ecemeniștilor?! Însă maica l-a întrebat: „Până la ce punct să se meargă?”
Pr. Iustin răspunde: „Ce eram să le spun, să nu mai intre acolo?…Să facă o aghiazmă părintele acolo și să facă slujba mai departe”.
admin: Să spună ce spun sfinții! Oare așa au spus sfinții: „până nu o să vedeți lucrurile acestea, intrați în Biserică, acolo și vă închinați, ce eram să le spun, să nu mai intre acolo?” Răspunsul sfinților era clar și limpede, iar nu cum răspunde pr. Iustin sau boloborosește cuvinte de neînțeles! Așa spun sfinții părinți?! „din momentul când se vor împărtăși unii de la alții(ortodocși de la eretici și invers), la acele biserici să nu se mai meargă”? Deci să meargă la împreună-rugăciune, dar „până la Potir”și apoi să facă aghiazmă?!?
NICI UN SFÂNT PĂRINTE NU A DECLARAT AȘA CEVA! AȘA FĂCEAU SFINȚII?!? PRIMEAU ERETICI LA ÎMPREUNĂ-RUGĂCIUNE ȘI APOI FĂCEAU AGHIAZMĂ?!?
Apoi continuă pr. Iustin: „Dar acuma, luând așa lucrurile în viața mea de păcătos, călugăr preot, sunt eu la înălțimea cuvenită sfintelor canoane și ale rânduielilor, să săvârșesc sfânta taină a liturghiei, să împărtășesc o lume, dar este harul lui Dumnezeu care lucrează”.
admin:  Ce rost aveau aceste spuse? Nici o legătură cu întrebarea! Aceasta pentru a ocoli răspunsul! Însă să vedem mai departe:
„Așa socotim și noi, dar acum să nu fim chiar așa de absurzi, cumva și de neînțelegători”.
admin: Oare la ce s-a referit părintele, spunând aceasta? Să fim înțelegători cu ereticii?!?
Pr. Iustin: „Deși știu prea bine, ăștia nu vin, dragii mei, cu o corectitudine, nu vin cu cinste, nu vin cu un respect față de confesiunile lor, față de religiile lor…nuuu, măi! Ăsta e un joc, în sfârșit, care la ordin trebuie să se desfășoare actul, dar ei nu au convingere despre asta”.
admin: „Deși știu prea bine, ăștia nu vin, dragii mei, cu o corectitudine, nu vin cu cinste”. Deci unde să vină, la rugăciune, nu? Deoarece era întrebarea despre pericolul în Biserică… Apoi, cum adică: „Nu vin cu cinste, nu vin cu un respect față de confesiunile lor, față de religile lor?”…Respect față de ereziile lor poate a vrut să spună!
Pr. Iustin: „Că nu o să vină ei la ortodoxie de la conferința de la Sibiu sau conferința ce știu eu ce punct al…nu există nici o uniformizare sau nu cedează nici unii, nici alții, o țin cu încăpățânarea lor acolo diavolească și nu renunță”.
admin:  Despre cine este vorba când spune că ar fi încăpăținați și a ceda ca să se uniformizeze? Ce trebuie să cedăm noi? Avem, oare, ce anume ceda noi? Sau, oare, nu trebuie ei  a ceda și a se pocăi?
Pr. Iustin: „Eu vreau să văd la Sibiu, acum, că vine o confesiune, știu eu care din lumea asta, care ne spune: uite noi de aliniem ortodoxiei, ne aliniem, ne aliniem catolicismului, ne aliniem greco-catolicismului, ne aliniem și noi.”
admin: Despre cine este vorba?  Să ne aliniem noi ereticilor?!
Întrebare: Credeți că ei vin  cu dorința să-și mărturisească credința lor sau de a ne compromite pe noi și a face o religie de asta universală?
Pr. Iustin: Ei încearcă de la început, că astea nu fac altceva decât să…nuu acuma sigur că ei vin aici să-și mărturisească credința lor și să dovedească oricum, să ne dovedească și nouă că ar trebui să fim mai înțelegători, să fim mai împăciuitori, să mai luăm de la ei, să mai lăsăm de la noi și în felul acesta e de ajuns în lacul ăsta barajul de la Bicaz să ne introducă nouă o fisură, cât un vârf de ac și dacă prin fisura aia intră apă, apăi să știi că barajul ăsta în scurt timp a dărâmat rezistența lui.
admin: Sfinții au spus a fugi cât putem de ei. Sfinții niciodată nu s-au întins la dialoguri, ci mai mult, ne-au spus a fugi cât putem de ei. Însuși apostolul Pavel spune: „De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, îndepărtează-te”. Și atunci noi suntem mai îngăduitori ca sfinții?! „Până la Potir”?!
De când au voie ereticii să asiste în casa noastră la Sf Liturghie? Care Sfinți Părinți ne spune să face aghiazmă după ce au asistat ereticii la Sf Liturghie la noi? Ereticii spun Sfinții Părinți că nu au voie să intre în Bisericile noastre decât pînă în tindă(pridvor). Și Pr Iustin îi acceptă să asiste la sfintele noastre Taine?
Cine sunt vrăjmașii lui Dumnezeu?
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/14/cine-sint-vrajmasii-lui-dumnezeu/
Din Predica Ierom. Spiridon – Duminica Vindecarii celor doi demonizați din Gadara – Schitul Radeni
„Câtă grijă, prudență aveau sfinții din vechime în abordarea relațiilor cu ereticii și cu câtă ușurință, nepăsare îndeamnă ierarhii eretici ecumeniști din vremea noastră pe ortodocși a se amesteca împreună cu eretiici! Cum? Prin rugăciuni comune, prin cununii mixte, prin acțiuni caritabile ale ereticilor în familiile ortodoxe, prin tot felul de burse primite în străinătate și multe alte forme. „Credința greșită nici nu trebuie a se auzi!” Aceasta este atitudinea corectă față de eretici: înfruntarea și mustrarea, precum învață sf.apostol Pavel: „De omul eretic după prima și a doua mustrare îndepărtează-l”, precum au procedat sfinții din vechime: cu claritate și fermitate. Niciodată nu s-a întâmplat ca sfinții părinți a discuta timp îndelungat cu ereticii, de la egal la egal, cu scopul negocierii sau a relativiza dogmele și canoanele, precum fac ierarhii ecumeniști de astăzi”.
Mai citiți și acestea:
Ce condiții trebuiesc îndeplinite pentru a fi sfânt:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/04/ce-conditii-trebuie-sa-indeplineaca-cinva-ca-sa-fie-sfant/
******
Argumente din învățăturile greșite ale părintelui Iustin Pârvu:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/03/argumente-din-invataturile-gresite-ale-pr-iustin/
******
Iată ce ucenici a avut pr. Iustin Pârvu:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/03/iata-ce-ucenici-a-avut-pr-iustin-parvu/
******
Stareţa contrabandistă ce mergea în Turcia pentru a încărca T.I.R.-urile cu marfă, a intrat în călugărie „sub aripa“ faimosului duhovnic Iustin Pârvu:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/25/stareta-contrabandista-care-mergea-in-turcia-sa-incarce-tir-urile-cu-marfa-a-intrat-in-calugarie-sub-aripa-faimosului-duhovnic-justin-parvu/
******
Ne permit, oare, sfintele canoane a participa la împreună-rugăciuni?
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/24/ne-permit-oare-sfintele-canoane-sa-participam-la-impreuna-rugaciuni/
******
Permit, oare, sfintele canoane locuirea împreună călugărițe cu monahi?
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/23/ne-permit-oare-sfintele-canoane-locuirea-impreuna-monahii-si-calugari/
******
Răspuns pentru părintele Teodot la postarea: „Noi contestatari ai P.Justin”:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/23/raspuns-pentru-parintele-teodot-la-postareanoi-contestatari-ai-p-justin/
******
Cuvântul părintelui Iustin Pârvu despre părintele Arsenie Boca:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/04/cuvant-al-parintelui-iustin-parvu-despre-parintele-arsenie-boca/
******
Părintele Iustin Pârvu despre pictura părintelui Arsenie Boca:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/12/01/parintele-justin-despre-pictura-parintelui-arsenie-boca/
******
Cineva mi-a dat aceste link-uri:
Iată „ucenicii” călugări, Filotheu și Iustina, ai pr. Iustin Pârvu:
https://dragosvasilescu.wordpress.com/2016/05/23/o-maica-de-la-manastirea-paltin-petru-voda-a-fost-zdrobita-in-bataie-chinuita-si-alungata-de-ce-pentru-ca-s-a-imbolnavit-iar-stareta-manastirii-a-crezut-ca-e-o-curva-bortoasa/
http://rezistenta.ro/manastirile-din-petru-voda-mint-si-dezinformeaza-cu-nerusinare-aflati-cine-sunt-ucenicii-parintelui-justin-parvu/
https://dragosvasilescu.wordpress.com/tag/maici/
http://www.apologeticum.ro/2016/12/campanie-umanitara-dati-un-leu-pentru-filoteu-sa-sprijinim-viitoarea-casa-pentru-imigranti-de-langa-man-petru-voda-pan-ecumenismul-va-triumfa/

 

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Fără categorie, Pr.Iustin Pârvu. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

17 răspunsuri la Gheron Sava Lavriotul – Nu este nici un canon ce să vorbească despre „potir comun”, însă pr. Iustin Pârvu spune: atâta vreme cât nu se împărtășesc împreună, mai merge…

 1. Pingback: Argumente din învățăturile greșite ale părintelui Iustin Pârvu | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 2. Pingback: Stareţa contrabandistă care mergea în Turcia să încarce TIR-urile cu marfă. A intrat în călugărie „sub aripa“ faimosului duhovnic Justin Pârvu | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 3. Pingback: Ne permit oare Sfintele Canoane să participăm la împreună rugăciuni? | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 4. Pingback: „Ne permit oare Sfintele Canoane locuirea împreună monahii și călugări? | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 5. Pingback: Răspuns pentru părintele Teodot la postarea: „Noi contestatari ai P.Justin” | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 6. Pingback: Cuvânt al Părintelui Iustin Pârvu, despre Părintele Arsenie Boca | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 7. Pingback: Iată ce ucenici a avut Pr. Iustin Pârvu | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 8. Pingback: Stareţa contrabandistă care mergea în Turcia să încarce TIR-urile cu marfă. A intrat în călugărie „sub aripa“ faimosului duhovnic Justin Pârvu | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 9. Pingback: Stareţa contrabandistă care mergea în Turcia să încarce TIR-urile cu marfă. A intrat în călugărie „sub aripa“ faimosului duhovnic Justin Pârvu | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 10. Pingback: Părintele Justin despre pictura Părintelui Arsenie Boca | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 11. Pingback: Întrebare adresată teologului Mihai Silviu Chirilă și pentru cei de la Ortodox Info la acuzația că batjocorim pe nedrept pe „marii duhovnici”pr Iustin și pr Papacioc | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 12. Pingback: Întrebare adresată teologului Mihai Silviu Chirilă și pentru cei de la Ortodox Info la acuzația că batjocorim pe nedrept pe „marii duhovnici”pr Iustin și pr Papacioc | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 13. Pingback: Întrebare pentru Rareș la articolele apărute pe „Ortodox Info” la acuzația cum că batjocorim pe nedrept pe „marii duhovnici” pr. Iustin și pr Papacioc. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 14. Pingback: Întrebare pentru Rareș la articolele apărute pe „Ortodox Info” acuzației cum că batjocorim pe nedrept „marii duhovnici” pr. Iustin și pr. Papacioc. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 15. Pingback: Întrebare pentru Rareș la articolele apărute pe „Ortodox Info” acuzației cum că batjocorim pe nedrept „marii duhovnici” pr.Iustin și pr.Papacioc. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 16. Pingback: Întrebare pentru Rareș la articolele apărute pe „Ortodox Info” la acuzația cum că batjocorim pe nedrept „marii duhovnici” pr.Iustin și pr.Papacioc. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 17. Pingback: Argumente din învățăturile greșite ale pr Iustin | Invataturile Sfintilor Parinti despre inselarile contemporane

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s