Părintele Sava Lavriotul – „Exista atunci erezia, însă acum este ceva peste toate acestea: erezia a fost aprobată sinodal, s-a oficializat erezia; este linia oficială a Bisericii noastre. Dacă ar fi putut spune cineva că s-ar fi putut face o iconomie în toți acești ani, acum nu mai putem aplica nici un fel de iconomie”

Conferinţă – Arad – Părinţi Athoniţi – Gheron SAVA LAVRIOTUL – 21 aprilie 2017

Pr.Cosmin:
„Credința strămoșească este credința ortodoxă revelată în Sf. Scriptură,  Sfânta Tradiție, depozitată în hotărârile Sinoadelor Ecumenice și pecetluită cu sângele a milioane de martiri”.
„Noi vom birui prin statornicie în dreapta credință, prin ascultare de Sfinții Părinți și de canoanele rânduite de aceștia”.
Gheron Sava Lavriotul:
„Ortodoxia noastră în acest moment trece printr-o perioadă foarte dificilă. Bineînțeles că nu acum a început; încercările au început încă de acum 2000 de ani în urmă, din momentul când a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos și când a înviat, puterile antihristice nu s-au oprit din a război Biserica”.
Ortodoxia este războită de 2000 de ani. Principalul mijloc prin care este luptată ortodoxia noastră este erezia, care de cele mai multe ori apare în interiorul Bisericii, nu în afara Bisericii și de la oameni ai Bisericii, care se face în mod ascuns. În primele secole ale creștinismului am avut prigoanele idolatre împotriva creștinilor, dar acestea erau ceva pe față, la arătare. De la începutul creștinismului au apărut diferite erezii, care au încercat să înstrâmbe dogmele Ortodoxiei și aceasta de ce? Pentru că dacă nu avem dogmele corecte și dacă nu credem în Hristos, așa cum ne-au lăsat Sfinții Părinți, este în pericol mântuirea noastră.
Este foarte important acest lucru pentru că dacă nu credem corect, nu ne putem mântui. A găsit așadar, diavolul un mijloc să intre în Biserică, prin erezie. Cu toții știm ce sunt ereziile; de la primele erezii ale arianaismului, monofizitismului, papismul, romano-catolicismul (cum îi spunem noi), celelalte care sunt ulterioare: protestantismul și toate celelalte. Cea mai mare erezie însă, care a apărut, erezia ereziilor, pan-erezia este ecumenismul. Deoarece conține în sine toate ereziile la un loc. Este anularea creștinismului. În fapt, ecumeniștii cred că toate credințele mântuiesc. Acesta este de fapt ecumenismul. Acest „mic lucrușor” „că toate credințele mântuiesc” am putea spune că este o definiție pe scurt a ecumenismului. Pentru noi, ortodocșii ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Mântuitorul Hristos nu mai era necesar să vină pe pământ, nu era necesară răstignirea și Biserica Lui nu mai era necesară să mai fie pentru că mai sunt și alte credințe prin care, dacă aderăm la ele ne putem mântui. Adică anulăm necesitatea întregii Ortodoxii și a întregii Tradiții Patrisitice a Sfinților Părinți. Acesta este ecumenismul și această erezie o învață din păcate chiar patriarhii. O învață, din păcate Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, al dvs. de aici, al României, o învață Patriarhul Serbiei care merge și aprinde sfeșnicul cu 7 lumini al evreiilor, îl învață Patriarhul Chiril al Rusiei când semnează împreună cu papa cele 30 de puncte, la Havana, în Cuba, puncte unde se semnează că credința papistașă este la fel cu cea Ortodoxă și în general este predicată de toți cei care nu urmează Sfinții Părinți.
Bineînțeles că ecumenismul a început acum 115 ani în urmă, dar din păcate, până acum nu s-a găsit mijlocul corect pentru a fi înfruntat. Deja din 1923, înainte de a fi dezbinată Biserica noastră prin introducerea noului calendar, Patriarul de atunci, Meletis Metaxakis, care era mason declarat, a vrut să facă sinodul, sinodul care a fost în Creta, încă de atunci, a vrut să-l facă și toți acești ani, care au trecut de atunci, din 1924 până în 2016, au pregătit acest sinod. Nu mai trebuie să mai vorbim de acest sinod deoarece am susținut foarte multe cuvântări pe acestă temă; singurul mijloc care ne rămâne nouă la dispoziție pentru a sta împotriva acestei pan-erezii a ecumenismului este ceea ce ne spun Sfinții Părinți și este ceea ce trebuia să fi făcut noi de ani de zile în urmă.
Când în trupul Bisericii își face apariția erezia, cel care învață acestă erezie, pe acesta îl vom tăia de la trupul Bisericii pentru a nu se întinde boala la tot trupul Bisericii. Și aceasta cum se poate întâmpla? Întrerupând pomenirea lui, atunci când este episcop. În general, episcopii sunt cei care învață erezia, o susțin și o împânzesc. Aceasta ar fi trebuit să se întâmple cu mulți ani în urmă, așa încât să arătăm care sunt ereticii din sânul Bisericii și să-i scoatem în afara Bisericii, de vreme ce nu vor să se pocăiască. Aceasta au făcut Sfinții Părinți și aceasta ni s-a spus și nouă să facem. Dar din păcate, se întâmplă cele dimpotrivă. Adică ce? Episcopii mărturisesc erezia și își păstrează și posturile ca și cum ar fi ortodocși, în timp ce preoții care întrerup pomenirea lor, deoarece sunt eretici, sunt prigoniți și chiar caterisiți. Avem și cazul pr.Cosmin care a fost caterisit de un episcop care în 2008 a făcut aghiazmă cu papistașii și ar fi trebuit să fie caterisit el însuși încă de atunci. Până acolo am ajuns. Să fie caterisiți ortodocșii și ereticii să fie pe posturile lor.
Din păcate, aici am ajuns noi astăzi. Noi ce ar trebui să facem în această situație? Știm ce înseamnă ecumenismul. Știm că este erezie. Cum putem noi să ne păzim de erezie? Sfinții Părinți ne-au spus și puneau și în practică ce spuneau: să nu avem comuniune cu ereticii. Din păcate astăzi, ereticii sunt cei mai mulți și au puterea. Aceasta nu ar trebui să ne împuțineze sau să ne înfricoșeze la suflet pentru că importanță are păstrarea adevărului. Mântuitorul Hristos a venit pe pământ pentru a  mărturisi adevărul. Aceasta a spus Mântuitorul lui Pilat când Îl judeca: „Am venit pe pământ să mărturisesc despre adevăr”. Ceea ce spun ecumeniștii despre dragoste nu este valabil pentru că fără adevăr nu există dragoste.
Dacă i-am iubi într-adevăr pe eretici ar fi trebuit să le spunem următoarele:
„Că acolo unde sunteți nu vă puteți mântui, trebuie să vă întoarceți în biserică că nu vă sunt de folos dialogurile care se fac. Nu putem negocia adevărul”.
Aceasta ne-au învățat Sfinții Părinți. Și aceasta spunem și noi astăzi. Am fi putut spune cuvinte frumoase, cuvinte duhovnicești, istorioare duhovnicești, dar ceea ce este important astăzi să spunem pentru a putea avea viață duhovnicească este să ne păstrăm credința. Este cel mai important lucru pentru un creștin. Pe această temelie a credinței putem zidi toate: virtuțile și inclusiv mântuirea noastră. Din păcate astăzi cei mai mulți, mai ales episcopii și cei mai mulți dintre preoți, nu vorbesc despre aceasta. Dimpotrivă, liniștesc oamenii spunându-le că nu există nici o problemă în Biserică. În acest fel oamenii îi îndreaptă către iad, dar și ei preiau vina pierderii sângelui acestor oameni.
Am intrat într-o perioadă nouă a creștinismului: este o perioadă a ereziilor și a prigonirilor. Deja ieri am întâlnit două călugărițe care le-au izgonit din mănăstirea lor, le-au lovit de abia se târau. Am întâlnit încă vreo opt călugărițe care și acelea erau izgonite din mănăstirea lor. Și în Sf. Munte avem această atitudine de a izgoni. Pe toți, cei care am întrerupt pomenirea Patriarhului Bartolomeu, ne scot în afara granițelor Sfântului Munte. Noi oricum ne așteptam la așa ceva. Pentru noi este o bucurie să fim izgoniți pentru numele Mântuitorului Hristos. Și nu numai pentru noi ar trebui să fie aceasta, ci pentru fiecare creștin. Aceasta ne dovedește că cei ce o fac sunt eretici. Prigonirea celorlalți este o dovadă că sunt eretici, prin aceasta se fac cunoscuți. Noi ce trebuie să facem? Noi trebuie să păstrăm credința noastră ca pe cel mai scump dar. Dacă vrem să ne mântuim, ar trebui să păstrăm credința curată, așa cum am primit-o. Și să-i urmăm pe părinții, așa cum este pr.Cosmin, care au întrerupt pomenirea și duc lupta dreaptă împreună cu noi. Este posibil ca acum, la început să fim puțini. Dar și Sfinții Apostolii au fost doisprezece și au întors toată lumea pe dos…spre adevăr. Adevărul nu merge pe majoritate. Adevărul merge pe Hristos. Cine vrea să fie cu Mântuitorul Hristos, va fi prigonit. A spus-o Însuși Mântuitorul Hristos: „Dacă pe Mine M-au prigonit și pe voi vă vor prigoni”. Și aceasta va arăta cât de creștini suntem.
Cu toții, noi ne bucurăm când citim viețile Sfinților, viața,  luptele ascetice pe care le-au dus, dar cel mai mult mărturiile lor. Cu toții ne mirăm de viața Sf.Gheorghe sau Sf. Dimitrie, Sf. Sofia care și-a împins copii către martiraj: fetițe mici au mărturisit cu virtute bărbătească; însă va trebui, dacă va fi necesar, să facem și noi aceasta. Trebuie să ne pregătim noi înșine. Nu trebuie să fim creștini de canapea. Astăzi este nevoie să ne luptăm pentru credința noastră”.
Întrebare adresată pr.Sava:
Este mai bine să mergem la un preot păcătos, dar care este mare luptător împotriva ereziilor sau să mergem la Biserică?
Răspunde pr.Sava:
Mai întâi de toate, cu toții suntem păcătoși; unii mai mult, alții mai puțin. Cine nu este păcătos?Tâlharul, care era plinătatea păcătoșilor, nu numai că s-a mântuit, ci a fost primul care a intrat în rai. Altceva sunt păcatele noastre personale și altceva este credința noastră. Noi nu judecăm pe Patriarhi sau pe fiecare Patriarh pentru viața lui. Aceasta este judecată. Noi judecăm credința lui. Aceasta nu este judecată, ci este virtute, mărturisire și cei ce spun că judecați preoții și arhiereii, spun minciuni și nu știu nimic despre istoria Bisericească. Pentru că aceasta au făcut toți Sfinții, așa încât acești oameni, când un preot a întrerupt pomenirea și are o gândire corectă, vom urma acest preot și mergem acolo să ne îmbisericim, adică să beneficiem de Tainele Bisericii administrate de acest preot.
Întrebare adresată pr.Sava:
Este conform învățăturii Sfinților Părinți să urmăm un preot anti-ecumenist în afara Bisericii, acest preot nefiind caterisit, dar susținător al anti-ecumenismului de mai mult timp?
Răspunde pr.Sava:
Cum poate fi cineva în afara Bisericii de vreme ce el este ortodox?
Să nu uitați ce a spus Sf. Grigorie Palama, bineînțeles că exprimă consensul patristic al Bisericii noastre, care a spus:
„Cei ai Bisericii sunt cei ai Adevărului și cei care nu au adevărul nu sunt ai Bisericii”. Fie Patriarhi, episcopi, monahi, fie preoți, nu putem spune de cineva că este în afara Bisericii, care este de partea Adevărului. Când acest preot este ortodox în toate, urmează Sfinții Părinți și din acest motiv întrerupe pomenirea, atunci urmăm exemplul lui.
Întrebare adresată pr.Sava:
Starețul de la Sf. Ipatie a spus că nu aveți binecuvântarea Sf. Munte pentru a ține conferințe?
Răspunde pr.Sava:
Să ne spună și nouă de unde a aflat acesta și de unde are el informațiile? Ce vrea să spună prin aceea că „nu avem binecuvântarea Sf.Munte”? Adică, ce ar fi așteptat acest părinte de la noi? Să mă duc să iau binecuvântare să vorbesc despre „evenimentul Creta”? Noi am luat binecuvântare, noi reprezentăm pe toți părinții Sf.Munte care au întrerupt pomenirea. Nu luăm binecuvântare de la cei care se închină lui Bartolomeu și sunt eretici ecumeniști. Putem lua binecuvântare de la eretici? Eu aș vrea însă să-l întreb ceva pe părintele acesta:
Sf. Maxim Mărturisitorul de la cine a luat binecuvântare și a dus acestă luptă?
Toți Patriarhii de atunci erau împotriva lui. Sfântul Grigorie Palama a întrerupt pomenirea, din cauza aceasta l-au caterisit și l-au băgat în pușcărie trei ani și jumătate. Și cu toate acestea Sf. Grigorie a continuat să vorbească. Dacă nu ar fi continuat să vorbească și să scrie, astăzi nu ar mai fi fost Ortodoxia.
Dacă Sf. Maxim ar fi făcut ascultare de patriarhii eretici, astăzi nu am mai fi avut Ortodoxia și dacă facem ascultare de acest părinte Ignatie, mâine nu vom mai avea ortodoxia.
Întrebare adresată pr.Sava:
Putem să mergem la Sf. Liturghie la un preot care pomenește pe un arhireu care a semnat la sinodul tâlhăresc din Creta? Adică pomenește pe un ierarh ecumenist, ne mai putem ruga cu acesta?
Răspunde pr.Sava:
Bineînțeles că nu putem merge. Din ce cauză? Pomenirea numelui arhiereului dovedește că avem aceași credință cu acesta. Atunci când episcopul a semnat sinodul din Creta, care dizolvă toată credința ortodoxă, atunci când noi îl pomenim, lăsând la o parte faptul că are altă gândire, Mântuitorul Hristos ne va judeca împreună cu el și credința noastră este la fel cu a aceluia. Așa că înțelegeți că nu putem să-l pomenim! Pomenirea este foarte importantă din acest motiv. Acceptăm cum că ar fi ortodox și că ceea ce spune, spune într-un mod ortodox. Lucru care bineînțeles că este  minciună. Așa că nu-l putem pomeni dacă suntem ortodocși.
Întrebare adresată pr.Sava:
Mai sunt valabile Tainele celor care au semnat la sinodul din Creta și sunt de acord cu erezia?
Răspunde pr.Sava:
Noi am spus că, și spunem ceea ce spun Sfinții Părinți, de la noi înșine nu o să auziți nimic. Nu putem spune ceva de la noi, pentru că altfel am cădea și noi în erezie. Tot ceea spunem este de la Sfinții Părinți și din Tradiția noastră Ortodoxă. Tainele nu se pierd în acest mod. Tainele sunt, există. Atunci ar întreba cineva: „De vreme ce există Taine și nu sunt nevalide de ce să nu mergem să ne împărtășim? Noi mergem să ne împărtășim cu Hristos.” Nu este așa însă. Atunci când ne împărtășim în lăcașurile în care sunt pomeniți episcopii eretici, chiar dacă nu sunt caterisiți încă, atunci ne spurcăm de la credința lor. Sfintele Taine nu ne spurcă, nici Hristos nu Se spurcă. Însă datorită faptului că acești preoți sau arhierei nu au credința Ortodoxă, atunci noi avem comuniune cu credința lor și această comuniune cu credința lor, ne face să ne spurcăm. Nu Taina te spurcă. Vă voi  spune un exemplu pentru a  înțelege, dar o să simplific chiar:
Dacă un papistaș pe care nimeni nu-l cunoaște, intră într-o Biserică Ortodoxă, merge și se împărtășește, nu se împărtășește cu Hristos? Bineînțeles că se împărtășește cu Hristos. Îi va folosi la ceva Hristos din Împărtășanie? Îl va lumina? Sau îl va întuneca? 
Harul lui Dumnezeu are 2 lucrări :
1. care ne luminează și ne arde păcatele,
2. puterea arzătoare.
Cei care se apropie în mod nevrednic de Sf.Potir și cei care nu au credința corectă, ard de la Sf. Împărtășanie. Nu se spurcă, nu se murdărește Hristos, nici Sfintele Taine. Mă va întreba cineva: „De vreme ce sunt eretici, cum să se săvârșească Sfintele Taine?” Tainele ereticilor încetează de a mai fi valide atunci când sunt caterisiți. Din acest motiv și noi cerem Sinod Ortodox, să se convoace un sinod ortodox care să-i caterisească pe toți acești ecumeniști. Până vor fi caterisiți însă, nu putem spune că Tainele sunt nelucrătoare, nevalide însă, cei care se împărtășesc, cei care au comuniune cu aceștia și ei înșiși nu se sfințesc, pentru că harul nu-i sfințește. De aceea nu mergem și noi în aceleași lăcașuri. Nu am spune această blastfemie că „nu există Sfintele Taine” pentru că este blastfemie. Lucru care din păcate îl fac și la noi stiliștii, zeloții. Care spun că noul calendar, cei de pe noul calendar nu mai au Sfintele Taine. Aceasta este o blastfemie. Trebuie caterisiți ereticii și apoi încetează valabilitatea tainelor. Trebuie să fie condamnați sinodal. Așa cum s-a făcut și cu papistașii.
****************
Când un episcop predică erezia, atunci conform rânduielilor noastre și ale Sfintelor Canoane, trebuie oprită pomenirea lui.
*******
1:28:20 – 1:32:01
Întrebare adresată pr.Sava:
Unii preoți, care au întrerupt pomenirea, îndeamnă pe credincioșii care nu au în apropiere preoți nepomenitori, să meargă și la preoți care pomenesc. Este corect lucrul acesta?
Răspunde pr.Sava:
Din momentul în care am luat hotărârea de a întrerupe pomenirea, știm că acesta este mijlocul corect, știm că aceasta este mărturisirea credinței, vom avea ceea ce urmează, vom avea și urmările. Pentru Nuntă și Botez vom încerca să căutăm un preot care nu pomenește. Poate să nu facem luna aceasta, ci luna viitoare. Mai așteptăm puțin și o facem după aceea. Suferim și noi ceva pentru Hristos.
Sf. Maxim Grecul, cel care a luminat slavii a fost douăzeci de ani neîmpărtășit. Credincioșii, atunci când au întrerupt pomenirea ereticilor, de multe ori nu aveau Biserici, lăcașuri pentru a  se îmbiserici. Vă repet o istorioară: credincioșii nu mergeau în lăcașurile în care liturghiseau ereticii. Când Sf.Grigorie Teologul s-a dus în Constantinopol, atunci când s-a dus ca Patriarh al Constantinopolului, nu a găsit nici o Biserică în care să fie preot Ortodox. Și aceasta de unde o înțelegem? Atunci când a întrebat pe nepoata lui:
„Unde mergem să Liturghisim?”
Răspunsul a fost următorul:
„Părinte, noi nu mergem în Biserici, nu este nici o Biserică ortodoxă, ci rămânem la casele noastre și ne facem rugăciunile”. Toate lăcașurile din Constantinopol erau ocupate de ereticii arieni. Atunci Sf. Grigorie Teologul a văzut o magazie de lemne și a spus:
– Acolo, ce este aceea?
– Acolo depozităm lemnele de foc.
– Aceea o vom face Biserică.
Și aceasta a devenit ulterior Biserica Sf. Anastasia. În această Biserică s-au auzit cele mei teologice cuvinte ale Sf. Grigorie.
Vedem, așadar, că deasupra a toate, în istoria Bisericii, atunci când exista erezia, credincioșii nu mergeau în Bisericile în care slujeau ereticii. Pe aceștia trebuie să-i imităm și noi astăzi.
Întrebare adresată pr.Sava:
Dacă după atâția ani de erezii, totuși acum s-a ajuns la oprirea pomenirii episcopilor eretici, atunci când se iese cu Sfintele darururi, putem pomeni episcopii sau Patriarhii trecuți la Domnul?
Răspunde pr.Sava:
Exista atunci erezia și într-adevăr trebuia să fi întrerupt pomenirea de mult timp. Însă acum este ceva peste toate acestea. În acest moment erezia a fost aprobată sinodal. În acest moment s-a oficializat erezia. Este linia ofocială a Bisericii noastre. Dacă ar fi putut spune cineva că s-ar fi putut face o iconomie în toți acești ani, care din păcate s-a făcut, acum nu mai putem aplica nici un fel de iconomie. Acești Patriarhi îi putem pomeni, însă Dumnezeu îi va aranja acolo unde Știe că merită. Noi însă putem să-i pomenim pentru liniștirea sufletelor lor, dar Dumnezeu știe ce va face cu ei.
Întrebare adresată pr.Sava:
Poate unii dintre noi nu știm abaterile de la credința Ortodoxă, care s-au semnat la Creta, vă rog să ne explicați pe scurt?
Răspunde pr.Sava:
Greșelile sunt foarte multe:
– Înainte de toate, au aprobat ceea ce au semnat și în cadrul consiliului mondial al bisericilor (C.M.B.), ceea ce au semnat la Toronto și mi-ar fi trebuit foarte mult timp să le explicăm acestea, însă au recunoscut ereziile (papismul, protestanții…etc) ca biserici canonice purtătoare, sfințitoare de har.
– Au recunoscut consiliului mondial al bisericilor (C.M.B.) ca jucând un rol foarte important în unitatea Bisericii, astfel recunoscând că nu există unitate în Biserica noastră. „Biserica Ortodoxă este împărțită și așteptăm protestanții pentru a ne uni”: aceasta este teologie eretică. Au implementat teologia baptismală: adică oricine se botează în numele Sfintei Treimi, este creștin Ortodox, așa cum suntem și noi. Lăsând la o parte în ce sfântă treime cred ei, fiecare și chiar dacă au introdus stropirea, nu afundarea și neținând cont de faptul că cei care săvârșesc taina, au hirotonia canonică corectă.
– Acceptă căsătoriile mixte, care sunt interzise de Biserica noastră.
– Au dizolvat modul sinodal de a se exprima al Bisericii, care este foarte important: adică au introdus în Biserica noastră papismul. Papismul ce este de fapt? Există un papă care comandă biserica. Este fără de greșeală și fiind fără greșeală, el singur ia decizii, judecă, condamnă și el este în locul lui Hristos. Aceasta face și acest sinod. Mă vei întreba: „Cum?” În primul rând, nu au votat toți episcopii. Au votat doar reprezentanții episcopilor. Adică din fiecare biserică locală, a votat doar cel care era reprezentantul acelei biserici, ascultând însă de Bartolomeu. Acesta este papism. A făcut din acest lucru tot ce a vrut Bartolomeu. Ceilalți episcopi nu au putut avea nici un cuvânt. Aceasta este forma de dizolvare a Bisericii, de a se conduce. În acest mod este ca și cum am accepta că este fără de greșeală, pentru că nu urmăm Tradiția Sfinților Părinți, care au hotărât cu toții împreună, cu împreună glăsuire, în temele dogmatice. Și atunci când exista împreună glăsuire a episcopilor, atunci a lucrat Sf. Duh. Acum Sf. Duh Îl dăm deoparte și facem noi ce vrem, adică Bartolomeu face ce vrea. Vedeți, așadar că au adus papismul în Biserica noastră. Acestea sunt puține din câte s-au întâmplat în acest sinod, care din păcate le ascund, nu le spun. Dacă vreți și altceva: Trebuia să se fi făcut acest sinod. Există într-adevăr probleme în Biserică. Însă, cum ar fi trebuit să fie un sinod pentru a fi Ortodox?
Sinodul ar fi fost Ortodox, dacă ar fi avut următoarele patru teme:
1. Vechiul calendar, care este o problemă de mult timp: nici nu s-au atins de ea.
2. Să fi fost condamnat ecumenismul, însă ei l-au implementat, l-au validat.
3. Ar fi trebuit condamnat consiliul mondial al bisericilor (C.M.B.).
4. Ar fi trebuit să fi fost condamnat și Bartolomeu, Patriarhul Constantinopolului, dar și Ioannis Zizioulas, mai ales Ioannis Zizioulas, Mitropolitul Bergamului pentru teologia lui eretică, ce a intrat în Biserica Ortodoxă și noi o socotim acum ca teologie ortodoxă?
Episcopul Zizioulas: una dintre învățăturile lui eretice este aceea că biserica noastră este episcopocentrică și că Sf. Liturghie se face în numele episcopului și nu în numele lui Hristos. Aceasta este o mare blastfemie.

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despre erezii, Fără categorie, Pr Sava. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

8 răspunsuri la Părintele Sava Lavriotul – „Exista atunci erezia, însă acum este ceva peste toate acestea: erezia a fost aprobată sinodal, s-a oficializat erezia; este linia oficială a Bisericii noastre. Dacă ar fi putut spune cineva că s-ar fi putut face o iconomie în toți acești ani, acum nu mai putem aplica nici un fel de iconomie”

 1. Pingback: Părintele Sava Lavriotul – „Exista atunci erezia…Însă acum este ceva peste toate acestea. În acest moment erezia a fost aprobată sinodal…s-a oficializat erezia. Este linia oficială a Bisericii noastre. Dacă ar fi putut spune cineva că s-ar

 2. Pingback: Părintele Sava Lavriotul – „Exista atunci erezia…Însă acum este ceva peste toate acestea. În acest moment erezia a fost aprobată sinodal…s-a oficializat erezia. Este linia oficială a Bisericii noastre. Dacă ar fi putut spune cineva că s-ar

 3. Pingback: „Exista atunci erezia… Însă acum este ceva peste toate acestea. În acest moment erezia a fost aprobată sinodal… s-a oficializat erezia. Este linia oficială a Bisericii noastre… Acum nu mai putem aplica nici un fel de iconomie” – STRAN

 4. Pingback: „Exista atunci erezia… Însă acum este ceva peste toate acestea. În acest moment erezia a fost aprobată sinodal… s-a oficializat erezia. Este linia oficială a Bisericii noastre… Acum nu mai putem aplica nici un fel de iconomie” – STRAN

 5. Pingback: „Exista atunci erezia… Însă acum este ceva peste toate acestea. În acest moment erezia a fost aprobată sinodal… s-a oficializat erezia. Este linia oficială a Bisericii noastre… Acum nu mai putem aplica nici un fel de iconomie” – STRAN

 6. Pingback: „Exista atunci erezia… Însă acum este ceva peste toate acestea. În acest moment erezia a fost aprobată sinodal… s-a oficializat erezia. Este linia oficială a Bisericii noastre… Acum nu mai putem aplica nici un fel de iconomie” – STRAN

 7. flory zice:

  Sava monahul-habar n-are ca 5 sau 10 preoti nepomenitori nu pot spovedii o Romanie-ntreaga…tainele sunt valide cine neaga acum Tainele face blasfmeie!

  Apreciază

 8. flory zice:

  sinodul din Creta a fost unul dracesc!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s