Luați aminte la „proorocii mincinoși”…nu vă lăsați amăgiți de cei ce fățărnicesc adevărul!!

Omul care-i învață pe alții nu din experiență duhovnicească, ci din cărți, seamănă, după cum Isaac Sirul, cu un pictor care, făgăduindu-i apă unui însetat, o zugrăvește cu culori pe perete. Necazul mai constă și în aceea că cel ce s-a dedicat prematur activității învățătorești rămâne el însuși neroditor; această înclinație devine o mare piedică în calea luării-aminte la sine, a vederii propriilor neputințe, a căutării propriei vindecări.
Pe de altă parte, la baza unei asemenea atitudini greșite stau slava deșartă, părerea de sine, prețuirea de sine, trufia minții
La fel pot lucra înclinarea spre lenevie, năzuința de a scăpa de osteneala cea grea a luptei lăuntrice cu sine și înlocuirea acestei munci cu una ușoară – cea de a-i învăța pe alții
Toată lumea a fost întotdeauna bolnavă – și este și acum – de această patimă. Toate personalitățile cu o minte cât de cât excepțională au năzuit întotdeauna să-i învețe pe alții și să-i convertească la teoriile născocite de către ei; toți filosofii, toți gânditorii religioși, toți începătorii ereziilor s-au străduit din răsputeri să-și răspândească ereziile; toate sectele religioase doresc să atragă în cursele lor cât mai mulți oameni. Așadar poate exista o mulțime de stimuli, de imbolduri neharice la a propovădui și a-i atrage pe alții la credința proprie. Tocmai de aceea nu trebuie să ne încredem în aceste porniri lăuntrice de „râvnă” ale noastre, care ne împing să-i convertim pe toți la calea adevărată, așa cum făceau, cu harul lui Dumnezeu, Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți – luminătorii Bisericii. 
Se prea poate aceste patimi rele, care se ascund în noi, să ne împingă să ne mutăm grija de la mântuirea propriului suflet la mântuirea celorlalți, ca în felul acesta să poată rămâne libere în inima noastră – iar noi, mântuindu-i pe alții, putem pieri. „Nu vă faceți voi mulți învățători, fraților, știind că noi, învățătorii, mai mare osândă vom primi”, zice Apostolul Iacov (Iac. 3, 1).
Image result for despre mândrie„Trufiei îi place să-i învețe pe alții”: trebuie creștinul începător să se facă învățător aproapelui în lucrurile care țin de credință?…Cum visezi tu sa le impartasesti altora lumina daca tu insuti esti cufundat inca in intuneric? Vindeca-te mai inainte pe tine insusi – iar daca nu poti, plange-ti orbirea”.
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2018/01/04/trufiei-ii-place-sa-i-invete-pe-altii-trebuie-crestinul-incepator-sa-se-faca-invatator-aproapelui-in-lucrurile-care-tin-de-credinta-cum-visezi-tu-sa-le-impartasesti-altora-l/
Se prea poate aceste patimi rele, care se ascund în noi, să ne împingă să ne mutăm grija de la mântuirea propriului suflet la mântuirea celorlalți, ca în felul acesta să poată rămâne libere în inima noastră – iar noi, mântuindu-i pe alții, putem pieri. 
„Nu vă faceți voi mulți învățători, fraților, știind că noi, învățătorii, mai mare osândă vom primi”, zice Apostolul Iacov (Iac. 3, 1).
Slava deșartă ne împinge să ne facem învățătorii altora….dar nu știu sărmanii că Dumnezeu nu primește jertă din mînă spurcată….
Este foarte trist că am ajuns așa timpuri să vedem mulțime de dezbinări care se creează între noi cei care sîntem în dreapta credință.
Am găsit acest link pe net ,unde un anume monah afirmă faptul că ecumeniștii,cei care sînt în tabăra pomenitorilor NU MAI AU HAR….și vine el cu tot felul de argumente ,texte trunchiate de la Sfinți să demnonstreze că nu mai este HAR LA POMENITORI…!!
ASTE E O MINCIUNĂ!…..CĂCI HARUL ESTE….noi am rupt comuniunea cu ei să ne îngrădim de erezie, dar asta nu înseamnă ca HARUL NU MAI ESTE….
Acest monah ,este promovat de un anume mirean pe nume Costache (https://www.facebook.com/costachemmihai?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all) care vine cu tot felul de texte bune de la Sf.Ignatie Briancianinov ca mai apoi să strecoare așa otravă ca să smintească și să amăgească pe cei slabi….!!strașnic paravan și-a creat vrăjmașul să poată amăgi pe cei naivi!
AȘA CĂ LUAȚI AMINTE DE LA CINE LUAȚI HRANĂ CA NU CUMVA HRANA SĂ FIE AMESTECATĂ CU OTRAVĂ….

Ar fi mai bine bine ca acel monah ce a făcut acea postare să stea să-și plîngă păcatele ,nu să facă atîtea sminteală printre creștini cu atîtea mulțime de postări MINCINOASE….căci cu așa postări să nu cumva să se osîndească smintind atâtea suflete care vor accepta cele ce postează el și pe lîngă păcatele personale o să mai răspundă și ptr fiecare suflet smintit în parte …și nu cumva să audă cuvîntul Mântuitorului care leagă piatra de gît si-i aruncă în mare pe cei ce smintesc pe cei de lîngă ei.
Căci Dumnezeu nu primeste jertfă din mâna celui mândru.
Dumnezeu insa nu vrea nici macar ca indreptarile Lui sa fie graite de o gura necurata, caci zice Scriptura:
Iar pacatosului i-a zis Dumnezeu:
 Pentru ce povestesti indreptarile Mele si iei legamantul Meu in gura ta?” (Ps 49, 17).
Nu lasa deci legamantul Sau sa fie luat intr-o gura necurata, dar va da Trupul Sau intr-o asemenea gura?
*****
17.Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu: “Pentru ce tu istoriseşti dreptăţile Mele şi iei legământul Meu în gura ta?
18. Tu ai urât învăţătura şi ai lepădat cuvintele Mele înapoia ta.
20. Gura ta a înmulţit răutate şi limba ta a împletit vicleşug.
21. Şezând împotriva fratelui tău cleveteai şi împotriva fiului maicii tale ai pus sminteală.
**********
CEI CARE SE CRED CA-L MARTURISESC PE DUMNEZEU….SA STIE CA…DUMNEZEU NU PRIMESTE JERTFA DIN MANA SPURCATA….
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2016/01/17/cei-care-se-cred-ca-l-marturisesc-pe-dumnezeu-sa-stie-cadumnezeu-nu-primeste-jertfa-din-mana-spurcata-2/
Asa că să ia aminte cei care fac pe apostolii răspîndind în dreapta  și în stânga tot felul de minciuni crezănd că aduc închinare lui Dumnezeu ,….ca nu cumva să aibă surprize să se trezească pe scaunul acuzatilor.Căci și cu faptele bune te poți osîndi.

****

…cu faptele noastre bune ne putem osîndi?…. Ilie Miniat : ”dacă Dumnezeu nu ne va osindi pentru păcatele noastre ,ne va osindi pentru faptele noastre bune”…
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/04/09/cu-faptele-noastre-bune-ne-putem-osindi-ilie-miniat-daca-dumnezeu-nu-ne-va-osindi-pentru-pacatele-noastre-ne-va-osindi-pentru-faptele-noastre-bune/
„de ne va ierta Dumnezeu păcatele,poate să ne găsească vrednici de iad din faptele noastre bune neținînd realitatea corect.
Credem că am făcut multe milostenii,sau multe rugăciuni,sau zile de post,sau cite alte fapte bune și de se va  verifica pe fiecare în parte,atunci se va vedea cu cite păcate este înfășurată chiar și fapta pe care noi o socotim bună.
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despre înșelare, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la Luați aminte la „proorocii mincinoși”…nu vă lăsați amăgiți de cei ce fățărnicesc adevărul!!

 1. Mihai zice:

  – Despre falșii marturisitori! –

  Judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu.” (Fapte, 4,19).

  Creștinilor, dacă se va găsi cineva să pună vreo părere omenească mai presus de Evanghelia lui Hristos Dumnezeu, vă spun că aceia sunt vrednici de plânsul cel mai nemângâiat.

  Sfântul Antonie cel Mare zice că în orice faci să ai mărturie din Sfânta Evanghelie.

  Acești „mărturisitori” care susţin foarte hotărât că hulitorii de Dumnezeu mai au har, ce argumente din Evanghelie aduc?

  Nu numai că nu au argumente dar ceea ce-i de-a-dreptul groaznic este că se și împotrivesc făţiș cuvintelor Scripturii, arătând oricui, că ei se află luptând împotriva lui Dumnezeu.

  Iată ce zice Sfânta Evanghelie:
  “Cel ce va crede și se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.” (Mc 16,16).

  Este suficient să crezi în Cuvântul lui Dumnezeu, și totul devine clar.

  Dar credinţa este o raritate astăzi.

  Vine Sfântul Apostol Pavel și spune cu glas de tunet, repetând de două ori același cuvânt, și asta ca să pricepem gravitate faptului.

  Iată ce ne învaţă:

  8. „Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie ANATEMA!

  9. Precum v-am spus mai înainte, și acum vă spun iarăși: Dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ați primit, să fie ANATEMA”(Gal 1,8-9).

  “De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, DEPĂRTEAZĂ-TE,
  Știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, FIIND SINGUR DE SINE OSÂNDIT.” (Tit 3, 10-11).

  Pentru cei ce CRED CU ADEVĂRAT, situaţia e limpede.

  Acești hulitori de Dumnezeu, ecumeniștii, sunt blestemaţi de Sfântul Apostol Pavel, și filosofările înţelepţilor arată oricui că ei nu cred în Evanghelia lui Hristos.

  Aceștia aduc „argumente” din părerile omenești și filosofările lor stricate împotriva Evangheliei, și tot „tâlcuind” cuvintele Scripturii, de fapt desfiinţează înţelesul propiu-zis.

  Zice Sfântul Apostol Pavel că sunt anatema dar știi de fapt nu-i chiar așa! E ca la Turnul Babel.

  Ei vor să aibă dreptate cu orice preţ, și restul nu mai contează.

  Și încă un aspect foarte important, anume că Adevărul nu depinde de curăţia sau necurăţia mea.

  Ieri am primit o replică la articolul postat, cel scris, nu cel audio, în care mi se imputa că fiind tânăr și foarte necurat nu mi se cuvine să zic ceva! E trist de tot.

  Acești preoţi mărturisitori, ar fi trebuit ei să fie primii în a lua apărarea Evangheliei, ei ar fi trebuit să dea exemplu de credinţă adevărată în Cuvântul lui Dumnezeu.

  Dar ei sunt tocmai pe dos.

  L-au susţinut întru totul pe teologul Chirilă, care făcea legea acolo (la Radeni) și mai mult, predica de zor, mirean fiind!

  Acești preoţi, mărturisitori, nu au scos o vorbă, nu au mișcat un deget ca să-l dea deoparte pe acel batjocoritor de Dumnezeu! E foarte trist.

  Au încuviinţat întru totul înșelarea acestui mirean.

  Eu, le-am adus aminte acestora că Sfântul Ioan Gură de Aur îi numește pe acești preoţi ucigași de suflete! De ce?

  Pentru că prin tăcerea lor au încuviinţat o cumplită rătăcire.

  Știi, e de-a-dreptul jalnic să vezi în sfântul altar 4-5 preoţi care stau cuminţi și ascultă cu mult respect predica unui mirean.

  Repet, e ca la Turnul Babel. Da și bineînţeles că s-au supărat rău de tot pe mine, pentru „necuviinţa” mea de a nu-i aproba întru totul.

  M-au ponegrit, și asta public. Doar așa e creștinește, nu? Sau nu e așa?

  Acum, terminându-se episodul cu teologul Chirilă, dar nu pt. că au vrut ei asta, au schimbat personajul, cu un alt „înţelept” aghiorit!

  Poate nu știaţi dar hulitorii de Dumnezeu mai au har, …vă vine să credeţi așa blasfemie?!!!

  Dar asta susţin ei foarte stăruitor, bazându-se pe păreri omenești.

  Eu vreau să îi întreb pe aceștia de ce vor cu orice preţ să dea cu piciorul în ţepușă:

  Hotărâţi-vă odată…

  “Ori spuneți că pomul este bun și rodul lui e bun, ori spuneți că pomul este rău și rodul lui e rău, căci după roadă se cunoaște pomul.” (Mt 12,33).

  “Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.” (Mt 7,18).

  Pomul cel rău fiind ecumeniștii, după spusa Domnului nostru Iisus Hristos, nu poate face roade bune, adică nu pot avea pe Duhul Sfânt. Asta e foarte limpede.

  De altfel e foarte logic, cum un hulitor de Dumnezeu care neâncetat batjocorăște pe Duhul Sfânt, și totuși nu pleacă până nu se va face un sinod (dacă se va face vreodată) și să hotărască dumnealor dacă e sau nu așa. Asta e o cumplită hulă.

  Hristos este Cap Bisericii și prin urmare nu stă la mila nimănui de a tăia mădularele stricate.

  De ce totuși acești „mărturisitori” voiesc ei cu orice preţ sã contrazică Evanghelia???

  De ce vor aceștia să desfiinţeze Evanghelia?

  Din necredinţă.

  Dacă crezi cu adevărat în Cuvântul lui Dumnezeu, nu pui vreo filosofare omenească mai presus de Evanghelia lui Hristos Dumnezeu.

  Iar, dacă credinţa lor este superficială, atunci foarte ușor îl înlocuiești pe Hristos Dumnezeu cu Chirilă, cu gheron Sava și exemplele pot continua.

  Iată ce clar ne spune Sfântul Ignatie Briancianinov, referitor la filosofările omenești:

  “Chiar din vremurile apostolice au început să apară în Biserica lui Hristos învăţături eretice, adică învăţături despre Descoperirea (Revelaţia) Dumnezeiească întemeiată pe RAŢIUNEA OMENEASCĂ CEA CU NUME MINCINOS.

  În învăţătura Revelată a lui Dumnezeu NU ESTE LOC PENTRU FILOSOFĂRI OMENEȘTI; totul în ea, de la alfa până la omega, este dumnezeiesc.

  Sfânta Biserică Universală și-a dat toată osârdia ca să păstreze nepreţuita comoară duhovnicească încredinţată ei: Învăţătura Revelată a lui Dumnezeu; ea i-a înfierat pe vrăjmașii săi învederaţi – închinătorii la idoli, filosofii păgâni și iudei, respingând atacurile lor; a înfierat pe vrăjmașii săi lăuntrici – ereticii, a combătut învăţătura lor, i-a scos din sânul său, i-a preântâmpinat cu privire la dânșii pe fii săi.”
  Expierenţe ascetice. p 376 Editura Sophia 2008.

  Eu cred că pentru cine e bine intenţionat, și dorește sincer să se mântuiască, lucrurile sunt clare.

  Zice Apostolul neamurilor că un hulitor de Dumnezeu este dat ANATEMA și „FIIND SINGUR DE SINE OSÂNDIT”, atunci, chiar nu mai pot încăpea alte interpretări care te face luptător împotriva lui Dumnezeu.

  Da, de fapt ăștia sunt preoţii „mărturisitori” care vor să aibă dreptate cu orice preţ, doar pt că sunt preoţi, și pentru asta recurg la orice tertip.

  Adevărul nu depinde de rangul sau funcţia înaltă a cuiva. Ar fi trebuit să știe asta. E trist de tot.

  “Cel ce va crede și se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.”(Mc 16,16). Amin.

  ~ ieromonahul Dorothei athonitul.

  Apreciază

 2. maria zice:

  “De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, DEPĂRTEAZĂ-TE,

  R : Cam asta am să fac și eu ,nu o să mă mai lungesc la alte discuții….chiar dacă monahul Dorothei ne face pe noi eretici,dincolo se va vedea adevărul dar acolo nu mai e cale de întoarcere…

  „Creștinilor, dacă se va găsi cineva să pună vreo părere omenească mai presus de Evanghelia lui Hristos Dumnezeu, vă spun că aceia sunt vrednici de plânsul cel mai nemângâiat.”

  Sfântul Antonie cel Mare zice că în orice faci să ai mărturie din Sfânta Evanghelie.

  R : repet,vine cu texte trunchiate ca să-i vină lui bine…dar oare nu face și el ca sectarii care zic „sola scriptura?” Dar oare Sfintele Sinoade cu Sfintele Canoane le punem la gunoi?venim cu anumite texte trunchiate ca la sectari și în asta constă Adevărul lui Dumnezeu?
  iată ce spune Pidalionul care pare că el nu prea vrea să știe de el :

  …Cum că Dumnezeieştile Canoane sunt mai tari decât împărăteştile legi…
  „Că acelea cu adevărat, adică Canoanele, cele de împăraţi, şi de Sfinţii Părinţi aşezate şi întărite se primesc ca Dumnezeieştile Scripturi…”

  „S¬a hotărât de Sfinţii Părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi, cei ce ori în Credinţă, ori în Canoane ar păcătui”…..
  INTRODUCEREA LA PIDALION
  https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpr

  Acum, terminându-se episodul cu teologul Chirilă, dar nu pt. că au vrut ei asta, au schimbat personajul, cu un alt „înţelept” aghiorit!

  Pentru că prin tăcerea lor au încuviinţat o cumplită rătăcire.

  R : Da?și acum asistăm la minciunile ieromonahul Dorothei …nu?
  Dar dacă nu se va smeri va fi vai de el!!

  BLESTEMATI SÂNT CEI CE NU RESPECTĂ LEGILE LUI DUMNEZEU
  https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2016/11/06/blestemati-sant-cei-ce-nu-respecta-legile-lui-dumnezeu-2/

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s