Mândria este ,,sămânța satanei”…aceasta are însă diferite stadii, și pe deasupra se ascunde sub masca smereniei de paradă, fățarnice, drept care nu se manifestă pe deplin și adesea este subestimată.

Related imageMândria este o boală sufletească de temut, care se vindecă foarte greu. Nu este păcat mai urât înaintea lui Dumnezeu decât mândria.
Sfinții Părinți o numesc ,,sămânța satanei”.
Mândria este încrederea în sine dusă până la extrem, care respinge tot ce nu este ,,al meu”; este izvor al mâniei, cruzimii, enervării și răutății; este refuz al ajutorului dumnezeiesc – dar tocmai cel mândru are deosebită nevoie de Dumnezeu, fiindcă oamenii nu-l pot salva atunci când boala ajunge în ultimul stadiu.
Cel ce a ,,inventat” păcatul, îngerul cel căzut al întunericului, a păcatuit el însuși prin împotrivirea față de Dumnezeu, adică prin mândrie, și aruncă tot neamul omenesc în această patimă pierzătoare.
Orice păcătos, care face pe placul patimii sale, poartă război împotriva lui Dumnezeu așa cum satana s-a răzvrătit cândva și a pornit război în cer împotiva lui Dumnezeu ca să iasă din supunerea față de El și să trăiască după voia sa.
Atunci când cel mândru, cei iubitor de slavă omeneascăcel iubitor de stăpânirecel crudcel mânioscel invidioscel semețcel îngâmfat,cel neascultător și alții își satisfac patima și pentru ,,eul” lor îi înjosesc pe alții, prin aceasta ridică sabia, ca să zic așa, asupra lui Dumnezeu, ca și cum I-ar zice lui Hristos:
,,Nu vrem să urmăm pildei Tale, nu vrem să fim blânzi și fără de răutate! Legea Ta nu ne place! Oamenii să ni se supună și să ne slujească nouă, nu noi lor!”
Izbăvește-ne, Doamne, de asemenea întunecare!
Cu cei mândri așa se și întâmplă de obicei. Dacă nu se opresc la timp, dacă nu se pocăiesc, devin potrivnicii ai lui Dumnezeu.
Prin orice păcat, chiar și printr-unul mic, în suflet slăbește harul lui Dumnezeu, iar prin păcatele de moarte oamenii îl pierd cu desăvârșire și devin vrednici de pedeapsa veșnică. 
Cei mândri ies de sub stăpânirea legii lui Dumnezeu; ca atare, se lipsesc singuri de apărarea și ocrotirea dumnezeiască. 
Ei suferă înfrângere în toate căile lor. (suferă înfrîngeri din cauza mîndriei care-i împiedică la orce virtute)
Trăind cu trupul , sunt deja morți cu sufletul și încă din timpul vieții trăiesc muncile gheenei : singurătatea , lâncezeala mohorâtă , tristețea , răutatea , ura , sterpiciunea ,  întunecarea   și  deznădejdea .
Pg.15.ISPITELE DIAVOLESTI
Firea omenească e înclinată atât spre bine, cât și spre rău. Ea primește cu ușurință atât binele, cât și răul, atât harul dumnezeiesc, cât și puterea cea rea.
Domnul nu silește libertatea omului, nu o obligă la bine, ci doar îi vestește despre Sine cu blândețe sufletului și-l cheamă pe calea mântuirii – iar sufletul alege, potrivit voii și aplecării sale să trăiască cu Dumnezeu după sfânta Lui voie sau să trăiască după voia sa, fără să se gândească la urmări.
Despre Oamenii care trăiesc doar după voia lor și își satisfac patimile nu este de vorbit mult, pentru că voia lor este sămânță a iadului, ea coboară sufletul în iad. Iar despre cei care se străduiesc să cunoască voia lui Dumnezeu și să-I urmeze putem și trebuie să vorbim mult, ca să îi ajutăm în această lucrare bună.
Să nu crezi, prietene, că trufia este o patimă, o boală sufletească ce duce la modificări fiziologice și patologice în organismul omului, și ca atare este doar a câtorva. De această boală a fost molipsită, se poate spune, întreaga omenire, în afară de cei câțiva care sunt smeriți cu adevărat. Boala aceasta are însă diferite stadii, și pe deasupra se ascunde sub masca smereniei de paradă, fățarnice, drept care nu se manifestă pe deplin și adesea este subestimată.
Vrăjmașul neamului omenesc ne îndeamnă întotdeauna la felurite păcate și fărădelegi. El este șiret, viclean și crud. Cunoaște bine înclinările fiecăruia dintre noi și atacă cu iscusință punctul slab, al omului, mai ales al celui ce n-are o voință puternică.
Nu e nimic uimitor în aceea că diavolul îl aruncă pe om în trufie cu ușurință, pentru că sufletul nostru este zidit, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, curat, luminat, binemiresmat de virtuți, și din firea sa năzuiește spre tot ce-i bun, nobil, înalt. El vrea să fie întotdeauna printre primii, vrea să ajungă cât mai repede la desăvârșire, la fericire!
PG.14.CUM SA RECUNOASTEM TRUFIA DIN NOI?
La întrebarea: ,,Cum să recunoaștem trufia din noi?”, arhiepiscopul Iacov al Novogorodului scrie următoarele: 
,,Ca să o pricepi, ca s-o simți, bagă de seamă cum te vei simți atunci când cei din jurul tău fac ceva așa cum nu-ți place ție, împotriva voii tale. 
Dacă în tine ia naștere în primul rând nu gândul de a îndrepta cu blândețe greșeala, ci nemulțumirea și mânia, să știi că ești trufaș, și încă profund trufaș.
Dacă până și cele mai mici nereușite te întristează și te apasă, încât nu te mai înveselește nici gândul la Purtarea de grijă dumnezeiască ce ia parte la treburile noastre, să știi că ești trufaș, și încă profund trufaș.
Dacă ești fierbinte față de nevoile proprii și rece față de nevoile celorlalți, să știi că ești trufași și încă profund trufaș.
Dacă atunci când vezi restriștile altora, fie aceștia chiar și vrăjmași ai tăi, te bucuri, iar când vezi fericirea neașteptată a aproapelui te întristezi, să știi că ești trufaș, și încă profund trufaș.
Dacă te jignesc chiar și observațiile moderate cu privire la nejunsurile tale, iar laudele pentru calități pe care de fapt nu le ai îți fac plăcere, te încântă, să știi că ești trufaș, și încă profund trufaș.
Ce se mai poate adăuga la aceste semne prin care omul poarte recunoaște trufia din el însuși? Poate numai că dacă asupra omului cade frica, și acesta este un semn al trufiei.
Sfântul Ioan Scăraru scrie despre aceasta:
,,Sufletul mândru e rob al fricii; nădăjduind în sineși, el se teme și de un zgomot slab, până și de o umbră. Fricoșii își pierd mințile, și pe drept – fiindcă drept este ca Domnul să-i părăsească pe cei mândri, ca și ceilalți să învețe să nu se mândrească”.
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despre mândrie, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s