Cine sînt vrăjmașii lui Dumnezeu?

Imagini pentru despre eretici
Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur spune:
„Auziţi toţi care mâncaţi împreună cu ereticii, hotărâre dureroasă: sunteţi vrăjmaşi ai lui Hristos.
Căci nici cel ce este prieten cu vrăjmaşii împăratului nu poate să fie prieten al împăratului; şi nu se învredniceşte de viaţă, ci piere împreună cu vrăjmaşii şi suferă şi mai rele.” [6]
„Auziţi iarăşi cei ce faceţi agape împreună cu ei: cum veţi scăpa de mânia ce va să vină peste voi, care vă pângăriţi împreună cu aceştia prin mâncare şi băutură laolaltă? Cum îndrăzniţi să vă apropiaţi de dumnezeieştile şi înfricoşatele Taine ale lui Hristos? Sau nu aţi auzit pe fericitul Pavel strigând că ‹‹nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul demonilor ; nu puteţi avea parte de masa Domnului şi de masa demonilor›› (I Corinteni 10, 21)” [7]
********
Sf. Ioan Gură de Aur: 
„De aceea v-am amintit adesea despre ereticii cei fără de Dumnezeu şi vă rog şi acum: să nu aveţi nici un fel comuniune cu ei – să nu mâncaţi cu ei, să nu beţi, să nu legaţi prietenii, nici relaţii, nici dragoste, nici pace. Căci dacă cineva se învoieşte cu ereticii în acestea, acela se face străin de Biserica Sobornicească”.
Si celor ce se află în unire duhovnicească cu aceşti eretici sau îi sprijină pre ei, sau apără noul lor eres ecumenist, închipuindu-l drept dragoste frăţească şi drept unire a creştinilor despărţiţi care, chipurile, se va întîmpla, ANATEMA
Sf. Ioan Gură de Aur:
ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Sinodiconul%20ortodoxiei.pdf/
************
Ascultati raspuns de dosadire voi care va imprieteniti si mincati cu ereticii,ca sinteti vrajmasi ai lui Hristos,ca nici cel ce se imprieteneste cu vrajmasii imparatului nu poate sa-i fie lui prieten,ca inca nici a trai nu e vrednic,ci impreuna cu vrajmasii il vor pierde.Deci ascultati cei ce va imprieteniti cu ei,ca la cei spurcati nimic nu este curat,ca sa scapati de urgia ce vine asupra lor.Dar citi va pingariti cu ei la desfatari,cum indrazniti de va impartasiti cu dumnezeiestile Taine ale lui Hristos?
Sau n-auziti pe fericitul Pavel strigind ca nu puteti sa mincati si de la masa Domnului si din masa dracilor?Iesiti din mijlocul lor,zice proorocul si de necurat nu va atingeti!
Auziti ortodocsilor,si nu va amestecati cu ereticii!Ascultati pastorilor si va cutremurati si nu taceti,ci marturisiti viclesugul paginitatiilor.Nu dati loc diavolului,nu lasati usa lupilor !
*************
Sfântul Ioan Gură de Aur spune:
„Să te fereşti de momelile ereticilor. Află că sub pielea de oaie se ascund lupii care cu tine se poartă cu dulceaţă şi blândeţe, însă cu Domnul luptă ca nişte fiare turbate. Fugi departe de răutăţile lor şi rămâi credincios tradiţiei Părinţilor, adică învăţăturii şi credinţei care izvorăsc din Sfintele Scripturi. Nu pune pacea şi înţelegerea mai presus de adevăr!”
*****************
„Pe ereticii cei nelegiuiţi, care nu se pocăiesc, afurisiţi-i şi-i lepădaţi de ceilalţi credincioşi, aducând la cunoştinţă publică îndepărtarea lor din Biserica lui Dumnezeu şi porunciţi credincioşilor să se ferească cu desăvârşire de ei, şi să nu se întovărăşească cu ei nici la vorbă, nici la rugăciune, căci ei sunt potrivnici şi duşmani ai Bisericii, strică turma lui Hristos şi batjocoresc moştenirea credinţei.” 
Despre părtăşia cu ereticii, Sfântul Theodor Studitul spune:
 „În legătură cu cele rânduite de Sfinţii Părinţi trebuie spus că nici a petrece, nici a mânca, nici a cânta împreună, nici a avea vreo părtăşie cu ei nu am primit, ci ‹‹Vai!›› se rosteşte asupra celor care au părtăşie cu ei, fie şi doar la mâncare sau băutură sau simplă relaţie.”
************
Sfantul Chiril, Patriarhul Ierusalimului:
”Fugi, dar, de necucernicie și nici măcar să nu-l saluți pe unul ca acesta ca să nu fi părtaș la faptele cele neroditoare ale întunericului (Efeseni V, 11); și nici să nu te amesteci (cu ereticii), nici să nu voiești să intri în discuție cu ei.”
Sfantul Gherman cel Nou al Constantinopolului, într-o scrisoare de a sa, din 1229, îi îndemna pe ortodocșii din Cipru:
“Fugiți cu grăbire, depărtându-vă de preoții care s-au plecat stăpânirii latine. Să nu vă adunați cu ei în biserică, nici să nu primiți din mâinile lor vreo binecuvântare. Fiindcă este mai bine să vă rugați lui Dumnezeu, singuri în casele voastre, decât să vă adunați în biserică, dimpreună cu slugarnicii latino-cugetatori.”
****************
Sf. Marcu al Efesului:
„Fugiţi de ei şi de orice comuniune cu ei, o, fraţilor! Asemenea oameni sunt apostoli mincinoşi, lucrători vicleni, care îşi iau chipul Apostolilor lui Hristos”
Sf. Efrem Sirul: „Vai de cei ce murdăresc sfânta credinţă cu eresuri sau încheie vreo înţelegere cu ereticii! Atunci se va cere de la fiecare din noi mărturisirea credinţei şi unirea Botezului, credinţa curată de orice eres, pecetea neştearsă şi haina neîntinată”[22]…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*************
Destul de aprig, Avva Filothei Zervakos (1980) zice:
„Dacă papa dorește refacerea unității, să recunoască i să mărturisească toate rătăcirile, ereziile i invențiile pe care le-au făcut încă de la început diferirii papi care s-au rupt de Biserica Ortodoxă, să se căiască, să plângă cu amărăciune, să se umilească, iar atunci îi vom accepta”.
Grea alegere, ca și viața fără Hristos! Iar cuvintele Sfântului Chiril al Ierusalimului sunt destul de grăitoare:
„Fugi de adunările lor necurate i rămâi totdeauna în Sfânta Biserică sobornicească,în care ai primit i nașterea din nou”
Opreliștile Sfinților Părinți se extind și asupra rugăciunilor în comun cu ereticii,despre care Sfințitul Valsamon, spune: 
„dreptslăvitorii creștini se cuvine a se feri de eretici și slujirile lor a le urî ”, cum de altfel și Sfântul Chiril al Ierusalimului sfătuie te în acest fel:
„Mai ales, urăște toate adunările nelegiuiților eretici”. Căci „pe latini nici îngerii nu îi pot schimba”, după cum a spus Sfântul Grigorie Palama (sec. al XIV-lea).
***************
„În legătură cu cele rânduite de Sfinţii Părinţi trebuie spus că nici a petrece, nici a mânca, nici a cânta împreună, nici a avea vreo părtăşie cu ei nu am primit, ci ‹‹Vai!›› se rosteşte asupra celor care au părtăşie cu ei, fie şi doar la mâncare sau băutură sau simplă relaţie.”[2] 
Sfantul Fotie cel Mare:
„Este păstorul eretic? Atunci el este un lup! Trebuie sa fugi de el; să nu fii înselat sa te apropii de el, chiar dacă el pare blând și smerit. Fugi de comuniunea și de conversația cu el ca si cum ai fugi de un șarpe veninos. ”
*************
De asemenea, Sfântul Marcu şi-a exprimat fără nici un echivoc dorinţa sa de a rămâne îngrădit şi în ultimele momente înainte de plecarea la veşnicele sălaşuri:
„Sfântul, cunoscând dinainte apropiata sa moarte, era îngrijorat ca nu cumva Patriarhul sau ierarhii şi clericii săi să-i arate o părută cinste la înmormântarea sa, amăgind astfel poporul să creadă că Marcu era în părtăşie cu ei. Deci, înaintea unor oameni de încredere, a spus fără ocolişuri că niciodată nu a primit părtăşia cu pro-unioniştii şi că leapădă unirea (cu catolicii) şi dogmele latine. Apoi a spus:
«Sunt pe deplin încredinţat că cu cât stau mai departe de el – adică de patriarh – cu atât sunt mai aproape de Dumnezeu şi de toţi sfinţii.»
Fericitul bărbat a poruncit apoi ca nimeni din acea partidă să nu se apropie nici de înmormântarea sa, nici de mormântul său. Apoi a poruncit ca nimeni din cei ce erau cu el să nu slujească împreună cu Patriarhul şi clerul său în dumnezeieştile slujbe. El a spus că li se cade să nu se amestece cu unioniştii, şi să rămână osebiţi de ei până când Dumnezeu va da îndreptare şi pace.” (p. 252-253)
****************
„Pe eretici, ca pe niste blasfemiatori si vrajmasi ai lui Dumnezeu, Scriptura nu i-a numit oameni, ci ciini si lupi si porci si antihristi, dupa cum zice Domnul: Nu dati cele sfinte ciinilor! (Matei 7:6). Si Ioan zice ca multi antihristi s-au aratat (I Ioan 2:18). Pe acestia deci, nu se cuvine sa-i iubim, nici sa ne intretinem cu ei, nici sa ne rugam impreuna cu ei, nici sa mincam impreuna, nici sa-i primim in casa, nici sa-i salutam, ca sa nu ne facem partasi faptelor lor celor viclene.” 
******************
Ai indrazni oare sa te apropii si sa vorbesti cu unii care au fost prinsi si condamnati pentru ca au incercat sa puna mina pe putere?
Eu nu cred.Nu-i oare absurd sa fugi cu atita graba de oamenii care fac rau unui om,dar sa-ti faci prieteni pe cei ce au ocarit pe Dumnezeu si sa praznuiesti tu,care te inchini Celui rastignit cu cei ce l-au rastignit(se refera la iudei)?Aceasta nu numai prostie,ci si cumplita nebunie!
***************

 

Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Cine sînt vrăjmașii lui Dumnezeu?, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s