Predica Pr. Xenofont la Duminica Sfinților Părinți de la Primul Sinod Ecumenic

Predica ținută de Pr. Xenofont la Schitul Rădeni

TREBUIE SĂ FACEM DISTINCȚIE ÎNTRE SFINȚI  ȘI PĂRINȚI ȘI SCRIITORI BISERICEȘTI SAU CUVIOȘI CONTEMPORANI…De  ce?Pentru că la sfinți Părinți nu găsim învățături greșite sub nici o formă ,în nici un caz greșeli capital,pe cînd dincoace în învățătura Părinților Bisericești cuvioșilor contemporani există….teologilor…spune Sf Ignatie Briancianinov zice să ne raportăm doar la Sfinții Părinți.

Ar trebui să raportăm gîndurile noastre la

**************

„…Cine au fost Sfinții Părinți?Cine altcineva,decît cei prin care noi toți în adevărata credință ne-am îndreptat.Cei prin care noi toți pînă la sfârșitul veacurilor prin ei,prin învățătura lor și prin pilda vieții lor ne vom mântui,dacă vom urma pilda vieții lor…ei au fost doar o mică ceată din numărul mare al tuturor sfinților și al tuturor dreptilor celor care s-au mântuit,o mică ceată care au urmat pe Mântuitorul…..”
„…potrivit cuvintelor Mântuitorului Hristos în acesta constă viața veșnică în a-L cunoaște pe Dumnezeu ca fiind în Treime slavit,și să distingem între Dumnezeul cel adevărat în Treime slăvit și dumnezeii cei mincinoși ai păgînilor și a ereticilor…”
„…Mântuitorul se roagă pentru toți care cei care se închină lui Dumnezeu în chip drept-sălvitor… sigur că pe toți i-a chemat la mânutire , pe toți îi vrea mântuiți,însă rugăciunea Sa, se împlinește în mod deosebit pe seama celor care –L vor slăvi așa cum trebuie și vor viețui așa cum trebuie,nu se rogă pentru cei nesocotiți și care cugetă la cele lumești,și în final se roagă ca următorii săi să aibă același cuget.”…
„…cum putem fi și noi următori Mântuitorului Nostru Iisus Hristos asemenea Sfinților Părinți de la Sborul ântâi Ecumenic de la Niceea…cum altfel?decît prin faptul că urmăm întru totul învățăturilor lor,și pildă vieții lor ,și ce ne spun Sfinții Părinți? cît trăim pe pământ avem un cumplit război duhovnicesc cu diavolii ,adevărații noștri  vrăjmașii… și că în acest război duhovnicesc trebuie să știm cum trebuie să ducem lupta,pentru că dacă nu vom ști nu vom putea să ieșim victorioși din această luptă.Un lucru important pe care ar trebui să-l știm,și care nuștiu cîți dintre noi este știut ,pentru că nu citim nu atît pe Sfinții Părinți ,ci pe acei Sfinți care prezintă lucrul acesta,este faptul că vrăjmașul nostru comun diavolul în toată viața nostră se luptă ca să se substituie gîndurilor și simțirilor noastre ,să ne facă să gîndim cum ar vrea el,fără ca să ne dăm seama că de fapt noi gîndim ceea ce vrea el să gîndim,că el,spun Sfinții Părinți nu ne șoptește„fă asta sau aceia,spune cuviosul de la Optina…„m-ar place să fac aceasta sau aceia…
„….cum trebuie să facem ca să putem să distingem între noi și vrăjmașul care stă necontenit lîngă noi și care ne sugerează așa de viclean gîndurile sale,încît noi nici nu ne dăm seama,o viață întreagă putem face voie lui,și să nu ne dăm seama poate pînă la final,dacă nu știm cine ne-a condus,ale cărui sfaturi le-am urmat….ca să putem distingem între el și noi înșine spun Sfinții Părinți,ar trebui să raportăm toate gîndurile noastre la învățătura Sfinților Părinți.Să ne gîndim ce au spus Sfinții Părinți în diferite situații și să vedem dacă ceea ce gîndim noi este asemenea cu cele ce au spus Sfinții Părinți.
Daca am vrea să citim pentru început scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur ,o să vedem acolo un răspuns la toate întrebările noastre,și am putea ,raportîndu-ne la scrierile acestui Sfânt Părinte,să vedem în ce măsură sîntem noi,cînd gîndim sau vrăjmașul nostru….cînd vom vedea la Sf Ioan Gură de Aur că ne îndeamnă la un trai simplu,cînd vom vedea că el ne arată cît de important este să ne mulțumim cu puține în viață,cît de important este să nu ne luăm răspunderi grele pe umerii noștri înainte de a fi copți duhovnicește pentru aceasta și alte lucruri din învățătura sa,vom surprinde de fiecare dată pe diavolul care vrea să ne facă să gîndim cum ar vrea el.
Însă multe învățături le găsim și la Sf Teofan Zăvorâtul în legătură cu aceasta .El ne recomandă adeseori să vorbim cu noi înșine , cu Dumnezeu , cu îngerul Păzitor cu Sfinții.pentru ca să ne activăm puterile sufletului nostru și să nu aibă timp vrăjmașul să vorbească în locul nostru….să gîndească în locul nostru…și iarăși un lucru important pentru a nu fi înșelați cumva să gîndim ca vrăjmașul diavol spun Sfinții Părinți să derulăm gîndurile noastre pînă la capăt,să ne gîndim întodeauna la finalitatea acestor gînduri,și cînd ne vom gîndi la finalitatea acestor gînduri,îl vom surprinde cu siguranță pe vrăjmașul”.
”Însă aici intervine o problemă foarte împortantă,și anume:
TREBUIE SĂ FACEM DISTINCȚIE ÎNTRE SFINȚI  ȘI PĂRINȚI ȘI SCRIITORI BISERICEȘTI SAU CUVIOȘI CONTEMPORANI…De  ce?Pentru că la Sfinți Părinți nu găsim învățături greșite sub nici o formă ,în nici un caz greșeli capital,pe cînd dincoace în învățătura Părinților Bisericești cuvioșilor contemporani există….teologilor…spune Sf Ignatie Briancianinov zice să ne raportăm doar la Sfinții Părinți”.
„…Voi face referire la doi autori pentru că, să știți, învățăturile lor sunt destul de amestecate! Sunt în mare măsură amestecate ideile bune cu cele rele! De aceea trebuie să știm și să ne fie clare lucrurile ca să nu fim afectați de aceste învățături. V-am spus, nu am nimic cu persoana lor, Dumnezeu îi va judeca, Dumnezeu face ce vrea cu noi, însă când e vorba de operele cuiva trebuie să spunem ceea ce e corect să spunem.
Și anume la noi, aveți grijă dumneavoastră, și mai ales noi, nepomenitorii , care ne-am îngrădit de erezie, la scrierile a doi autori.
Unul este cel care a pictat Biserica de la Drăgănescu, nu zic mai multe, multe s-au spus despre el, sunt învățături care arată greșelile, scrieri care arată greșeli din învățăturile sale.
Și apoi, o alta persoana care este foarte promovată de un schit de la noi din țară, din județul Bacău, Schitul Oituz, și care este un promotor al împărtășirii tuturor, al dezlegării în bloc, al împărtășirii tuturor, ne mai ținând cont de canoane, este vorba de persoana părintelui Nil Dorobanțu.
Cine citește un singur volum din scrierile sale va vedea acolo, mai ales când e vorba de tâlcuiri la canoane, cât de mult îl contrazic foarte multe din canoanele Sf Părinți. Și unii preoți sunt rezervați în a se pronunța, în a spune clar cum stau lucrurile. Însă ele trebuie spuse pentru că, vedeți, scrierile sale pot face mari ravagii duhovnicești. Și așa este curentul acesta al împărtășirii tuturor, al împărtășirii cât mai dese împânzit peste tot în Ortodoxie. La toate Bisericile ortodoxe surori, poate grecii sunt prin fruntea locurilor în clasament.
De aceea, deci să luăm aminte la lucrurile acestea când vrem să le citim.
Dacă vreți să le citiți și să vă însușiți idei greșite, idei blasfemiatoare, mai ales când e vorba de împărtășirea aceasta iresponsabilă, e treaba dumneavoastră, eu v-am spus ca să luați aminte.” Pr. Xenofont
Să știți că în zilele noastre, alături de ecumenism o chestie foarte gravă un pericol foarte grav pentru Biserică este și această împărtășire,chemare la împărtășire a tuturor fără să se specifice că este o pregătire mai înainte,să se pună accent pe învățăturile care se arată cum trebuie să fie această pregătire,să se arate că cei mai mulți dintre creștinii zilelor noastre trăiesc în păcate opritoare și nu pot să se apropie de împărtășire pînă cînd nu stau opriți de la Sf,împărtășanie anii   pe care i-au hotărît Sfinții Părinți și nu fac nevoințele pe care le cer acești Sfinți Părinți.
Diavolul atunci cînd este luptat și el te luptă.Cînd nu este luptat el te lasă în pace spune Sf.Ioan Scărarul ,la fel spune și Sf Isac Sirul:
„Dacă faci o faptă și nu ai împotrivire demonic ori înainte ori după nu este după Dumnezeu”.
*******************
Sf.Paisie Aghioritul
 „Unul care se împărtăşeşte des nu înseamnă că se va și sfinţi. Cât timp rămâne harul Sfintei Împărtăşanii cu cel care o primeşte? Oare nu-l pierdem de îndată?”
„N-are atâta importanţă cât de des se împărtăşeşte cineva, ci mai cu seamă felul în care se pregăteşte pe sine pentru aceasta, şi cât de mult Îl păstrează înăuntrul său pe Hristos după aceea. Dacă ar fi fost să se sfinţească omuI aşa, pur şi simplu, atunci toţi preoţii care se impărtăşesc în cursul săptămânii și în fiecare duminică ar fi deja sfinţi!
Contează cum se împărtăşeşte cineva şi câtă osteneală face pentru aceasta. Unul care se împărtăşeşte des nu înseamnă că se va și sfinţi. Dacă ar fi astfel, s-ar sfinţi toţi preoţii care consumă întreg Sfântul Potir. Cât timp rămâne harul Sfintei Împărtăşanii cu cel care o primeşte? Oare nu-l pierdem de îndată?…
Pregătirea are un mare rol în păstrarea harului Sfintei Impărtăşanii.ˮ [1]
„La spovedanie este judecat de Dumnezeu şi cel ce se spovedeşte şi duhovnicul, unul pentru cele pe care le spovedeşte, iar celălalt pentru cele pe care le ho­tărăşte. Mult ajută libertatea duhovnicească la povăţuirea sufletului. Adică duhovnicul să nu urmeze o linie ce o propun unii, ci să vadă ce spun Sfinţii Părinţi şi să acţioneze cu discernământ, potrivit cu omul, cu căde­rea şi cu pocăinţa. Văd însă de multe ori că nu există sinceritate. Unii care au responsabilitate pentru suflete nu stau să spună un cuvânt unuia care, de pildă, este încurcat cu vrăjitori, cu înşelaţi etc., ca să-i creeze probleme de conştiinţă, să ia poziţie, ca să nu aibă necazuri cu aceia. Adică pentru ca unii duhovnici să nu se strice cu unul şi cu altul şi ca să spună toţi cuvinte bune despre ei, îl lasă pe om să se distrugă, iar pe diavol să se bucure.” [2]
[1] Cuviosul Paisie Aghioritul în cartea Părintele Paisie mi-a spus… de Atanasie Rakovalis, Editura Evanghelismos, București 2006
[2] extras din Nevoință duhovnicească, Cuviosul Părinte Paisie Aghioritul
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Fără categorie, Pr.Xenofont. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s