Despre cunoştinţa ce se cade să aibă duhovnicul despre Dumnezeieştile Scripturi, despre Dogme şi despre Sfintele Canoane

Immagine correlata

Se cuvine, tu, cel ce vrei să te faci duhovnic, să ai cunoştinţă şi iscusinţă deosebită de Scriptura Vechiului Testament şi de cea a Noului Testament, de Dogmele credinţei ce se cuprind în Simbolul credinţei, adică în Crez, şi chiar mai mult şi mai cu dinadinsul, de toate Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Sfintelor Sinoade şi ale Sfinţilor Părinţi, cu a căror citire se cuvine să te îndeletniceşti ziua şi noaptea, încât să le ştii pe de rost.
Să te culci cu dânsele, ca şi Alexandru cel Mare cu Iliada lui Homer.
Pe acestea să le respiri în fiecare ceas şi în fiecare clipă, de vreme ce vrei să te faci cârmaci al Corăbiei Sfintei Biserici şi vrei să ţii în mâinile tale Canoanele acestea, care sunt ca o cârmă a Bisericii. Pentru aceasta trebuie să fii iscusit şi să ştii cum se cuvine să întorci cârma şi să o ţii cu meşteşug astfel încât, la vremea potrivită, când te vei face duhovnic adică, prin această cârmuire cu iscusinţă să izbăveşti de furtuna păcatului pe păcătoşi.
Căci, precum zicea un dascăl, mare lucru este acesta, adică doctorii să se îndeletnicească de-a pururea cu citirea cărţilor celor doctoriceşti, pentru ca să afle vreo doctorie nouă cu care să poată să lungească viaţa cea vremelnică a vreunui bolnav. Dimpotrivă, duhovnicii rareori sau cu greu deschid vreo carte dumnezeiască ca să înveţe vreo doctorie prin care să dea viaţă veşnică şi mântuire păcătoşilor.

*************

Cuvânt de pe urmă
Aceste cuvinte ce ţi s-au însemnat aici, o, duhovnice, sunt cele mai adevărate şi mai de nevoie dregătoriei tale celei duhovniceşti, pe care citindu-le şi cu luare aminte, te vei folosi foarte mult. Să nu încetezi însă a citi des şi cartea îndreptarea Păcătoşilor, Canonul 12 al Sinodului celui dintâi, Canonul 102 al Sinodului 6, Canoanele 2, 5, 7 ale Sinodului din Ancira, Canoanele 1 şi 2 ale Sinodului din Laodiceea, 4, 5, 7 şi 8 ale Sfântului Grigorie de Nyssa, 2, 3, 74, 84 şi 85 al Sfântului Vasile cel Mare. Aceste Canoane, cu deosebire, sunt foarte folositoare dregătoriei tale.
Să citeşti adeseori şi sfătuirea ce facem către cel ce se pocăieşte, pe care trebuie să o ştii tu întâi şi apoi să înveţi pe cel ce se pocăieşte, iar mai ales pe cei ce nu ştiu carte şi nu pot să o citească.
P e lângă acestea îţi mai spunem, că de eşti întrebător şi cercetezi bine multele feluri de pricini pe care ai să le întâmpini,această cercetare şi lucrare te vor face cu vremea să înveţi mai multe, chiar multe ce nu sunt scrise în cărţi. Aşa cum spune Sirah:
״Cel mult ispitit ştie multe, iar cel ce nu are ispitire ştie puţine; omul învăţat ştie multe, şi cel mult ispitit povesti-va înţelegere, cel ce nu s-a ispitit, ştie puţine” (34,9,10).
Dar ştiind că purtarea de grijă şi iconomia sufletelor, pe care ai luat-o, este meşteşugul meşteşugurilor şi ştiinţa ştiinţelor,precum zice Grigorie Teologul, să nu te leneveşti:
״Că blestemat este tot cel ce face lucrul Domnului cu lenevie” (Ieremia 48,10), ci urmează păstorului aceluia care se sârguieşte să scoată din gura lupului nu numai oaia întreagă, ci chiar şi numai o bucată de ureche, precum zice Amos:
„Jn ce chip când va scoate păstorul din gura leului două armuri, sau margine de ureche,aşa se vor scoate fii lui Israil” (12).
Aşa şi tu, duhovnice, cât îţi este cu putinţă, nevoieşte-te cu mii de mijloace să scoţi din gura lupului celui înţelegător, adică a diavolului, pe păcătoşi,chiar de sânt putrezi şi deznădăjduiţi.
Intr-un cuvânt îţi spunem, duhovnice, că raiul şi munca,viaţa şi moartea, mântuirea şi pierzarea sufletelor stau în mâinile tale; şi dacă se vor mântui acestea prin sfatul tău cel bun, vei auzi:
״De vei scoate cinstit din nevrednic, ca gura mea vei fi” (Ieremia 15, 19). Iar dacă dimpotrivă, prin lenevirea şi sfatuirea ta cea rea se va osândi unul dintr-acelea, vei auzi:
״Cel fără de lege, cu nedreptatea lui va muri şi sângele lui din mâna ta îl voi cere” (Iezechil 3, 18).
D e pofteşti, duhovnice, să arăţi dragoste adevărată şi părintească pentru fiii tăi duhovniceşti, sârguieşte-te să te faci lesnicios către umilinţă şi către lacrimi, nu numai să-ţi fie jale de păcătoşii care fac păcate mari şi de moarte, ci să verşi si lacrimi, fiindu-ţi milă de ticăloşia lor. Că lacrimile tale au mare putere, nu numai că sunt semn al iubirii şi al dragostei către cel păcătos, ci şi pe Dumnezeu îl îmblânzesc pentru păcatele aceluia, şi pe cel mai cumplit şi neumilit păcătos îl îndeamnă să se umilească pentru păcatele sale, văzându-te pe tine, că plângi pentru el; îl încredinţează de dragostea ta pentru dânsul şi îl fac să primească cu uşurinţă îndreptarea ce vrei să-i faci.
Insă ia seama să nu arăţi vreun semn de mâhnire, sau de întristare, sau de lacrimi, câtă vreme se spovedeşte – cum ţi-am spus mai înainte – ci să te mâhneşti şi să lăcrimezi pe urmă, după ce a săvârşit mărturisirea, când vrei să-l sfătuieşti şi să-i dai canonul.

Risultati immagini per Carte foarte folositoare de suflet - Nicodim Aghioritul  Risultati immagini per Carte foarte folositoare de suflet - Nicodim Aghioritul

ESTE UNA ȘI ACEIAȘI CARTE DOAR CĂ UNA ESTE O EDIȚIE MAI VECHE SI ALTA E O EDIȚIE MAI NOUĂ.
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/10/20/sfantul-nicodim-aghioritul-carte-folositoare-de-suflet/
pastorala20102014.files.wordpress.com/2013/06/sfc3a2ntul-nicodim-aghioritul-de-cautat-carte-foarte-folositoare-de-suflet.pdf
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Carte folositoare de suflet - Sf.Nicodim Aghioritul, Despre duhovnici, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s