Cum trebuie să fie cineva care vrea să se facă duhovnic

Risultati immagini per taina spovedaniei
״Cu adevărat primejdios lucru şi cu îndrăzneală este a lega şi a dezlega pe cei ce au căzut în greşeli şi a nu face leacurile potrivite cu patimile.”

*******************

Întâi, o, părinte, care vrei să devii duhovnic, se cuvine să ai fapte bune şi o sfinţenie mai aleasă şi mai deosebită decât a celorlalţi oameni, chiar şi decât a preoţilor cu care împreună vieţuieşti şi dintre care vrei să iii ales. Să ai patimile tale vindecate şi biruite. Să fii mai presus în toate şi mai deosebit decât toţi ceilalţi şi, ca unul ce vei să te faci duhovnic, se cuvine să petreci o viaţă duhovnicească, povăţuit fiind numai de cugetul Sfântului Duh, dacă voieşti să ai numele de duhovnic adevărat şi unit cu lucrul.
Pentru aceasta, Marele Vasilie hotărăşte în acest chip ce este duhovnicul, zicând:
״Duhovnic se numeşte cel ce nu mai vieţuieşte după trup, ci de Duhul lui Dumnezeu este purtat şi fiu al lui Dumnezeu este şi s-a făcut asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu.” (Despre Sfântul Duh, Cap. 25)
Apoi şi Dumnezeiescul Grigorie Sinaitul zice:
״Nu este lucrul tuturor a povăţui pe alţii, ci numai al celora cărora li s-a dat dumnezeiasca alegere, după cum zice şi Apostolul: ״Alegerea duhurilor, care desparte pe cel rău de cel bun cu sabia cuvântului”. (Foaia 923, în Filocalie)
Insă nu este suficient să ai numai un singur dar al Sfântului Duh, ci trebuie să ceri de la Dumnezeu să-ţi dea darul îndoit (ca să nu zic înmulţit),precum Elisei a cerut de la Ilie şi a zis:
,Duhul cel ce este intru tine, să fie îndoit intru mine” (4Regi 2, 9), ca să poţi cu acesta să te povăţuieşti şi pe tine însuţi şi pe alţii. Am zis că tu, cel ce vei să te faci duhovnic, se cuvine să ai patimile tale vindecate şi biruite. Căci, dacă mai înainte de a vindeca patimile tale, vei încerca să vindeci patimile altora, vei auzi: ״doctore, vindecă-te pe tine însuţi”, şi ceea ce zice Sfântul Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul:
״te faci altora doctor,tu fiind plin de răni?”.
Dacă vrei să fii cu adevărat luminător şi desăvârşitor al altora, se cuvine mai întâi să te luminezi şi să te faci desăvârşit pe tine însuţi, pentru ca astfel să luminezi şi să faci desăvârşiţi pe alţii. Pe scurt, se cuvine mai întâi să ai tu şi apoi să dai şi celorlalţi, ״căci împărtăşirea merge mai înainte de «dare»”, zice Dionisie Areopagitul în Ierarhia bisericească(cap. 3).
Şi, după toate acestea, tu trebuie să fii chip şi pildă spre tot lucrul bun şi spre toată fapta cea bună, înaintea ochilor fiilor tăi celor duhovniceşti. De aceea, caută şi vezi că, de vei posti tu, vor posti şi ei, de te vei smeri tu, se vor smeri şi ei. Pe scurt, de vei petrece tu cu bună rânduială şi după Hristos, se vor îndemna a petrece şi ei asemenea. Iar dacă tu vei zice numai, dar nu vei şi face, să ştii că nu vor asculta cuvintele tale; vor crede mai mult cele ce văd la tine cu lucrul, decât cele ce aud din gura ta; că ochii, după pilda cea de obşte, sunt mai credibili decât urechile.
Apoi tu, fiindcă ai să întâmpini la mărturisire atâtea şi atâtea feţe primejdioase şi ai să auzi atâtea şi atâtea păcate urâte ale oamenilor şi toate întinăciunile şi spurcăciunile patimilor lor, se cuvine să fii sau nepătimaş ca soarele care, trecând prin locuri pângărite, nu se spurcă,sau ca porumbiţa cea curată a lui Noe, care, trecând peste atâtea trupuri împuţite ale oamenilor celor înecaţi de potop,nu a şezut pe nici unul din ele.
Pentru aceasta şi Sfântul Meletie Mărturisitorul zice :
„că ״nu se cuvine ca cei pătimaşi să fie povăţuitori şi iconomi ai sufletelor. Precum leul nu poate să păstorească oi, şi vulpea nu poate să păstorească păsări, tot aşa nu se cuvine ca cei pătimaşi să fie povăţuitori ai sufletelor pc care ei trebuie să le aducă lui Dumnezeu izbăvite de patimi ”(Treapta 171).
Iar dacă tu, pătimaş fiind, vei căuta să te faci duhovnic, vai!, cu adevărat, având mintea întunecată de patimi, tu nu vei putea să judeci îndreptarea cea potrivită, de care are trebuinţă fiecare păcătos. „Făţarnice. – zice Sfânta Evanghelie – scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi gunoiul din ochiul fratelui tău” (Matei 7, 5).
Un creştin a întrebat pe un înţelept dacă sunt aceleaşi păcate în toate locurile. Iar înţeleptul i-a răspuns că sunt aceleaşi, pentru că Dumnezeu este Acelaşi în toate locurile.Atunci creştinul i-a spus:
״cum se explică, atunci, că eu pentru aceleaşi păcate pe care le-am făcut în locuri diferite, am fost canonisit cu diferite canoane? Când eram în cutare loc, duhovnicul de acolo nu m-a mustrat deloc pentru beţie, iar pentru curvie m-a mustrat foarte tare, încât mustrarea aceea a fost de ajuns a mă opri de la păcat. Iar când eram în alt loc, duhovnicul de acolo, pentru curvie nici o sfătuire înţeleaptă nu mi-a dat, iar pentru beţie m-a mustrat foarte tare, ca pe un fur de cele sfinte,şi m-a canonisit.”
înţelegem din aceasta, că duhovnicii aceştia,la patimile pe care le aveau şi ei făceau pogorăminte mari, iar la patimile pe care nu le aveau făceau mustrarea necesară.
T u nu vei putea să întorci pe păcătoşi la tine, dar păcătoşii, dimpotrivă, pot să te întoarcă pe tine la dânşii. Aceia te vor atrage pe tine la voia lor şi nu tu pe aceia la voia ta -lucru pe care îl opreşte Dumnezeu, zicând către Ieremia:
״Se vor întoarce aceia către tine, iar tu nu te vei întoarce către dânşii”(Ier. 15, 19).
Iar de câtă primejdie şi de câtă pierzare de suflet sunt pricinuitoare acestea şi la tine şi la cei ce se pocăiesc,fiecare poate înţelege. Drept aceea şi Nichifor Hartofilax, dezlegând unele întrebări ale lui Teodosie Zăvorâtul, zice:
״Cu adevărat primejdios lucru şi cu îndrăzneală este a lega şi a dezlega pe cei ce au căzut în greşeli şi a nu face leacurile potrivite cu patimile.”

Risultati immagini per Carte foarte folositoare de suflet - Nicodim Aghioritul  Risultati immagini per Carte foarte folositoare de suflet - Nicodim Aghioritul

ESTE UNA ȘI ACEIAȘI CARTE DOAR CĂ UNA ESTE O EDIȚIE MAI VECHE SI ALTA E O EDIȚIE MAI NOUĂ.
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/10/20/sfantul-nicodim-aghioritul-carte-folositoare-de-suflet/
pastorala20102014.files.wordpress.com/2013/06/sfc3a2ntul-nicodim-aghioritul-de-cautat-carte-foarte-folositoare-de-suflet.pdf

 

Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Carte folositoare de suflet - Sf.Nicodim Aghioritul, Despre canoane, Fără categorie, Sf.Nicodim Aghioritul. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s