Mândria nu înseamnă doar a fi cu nasul pe sus…ci a primi ocările,umilințele, necinstirile, disprețuirile, mustrările, jicnirile celor de lîngă tine….

calendarul-zilei-24-septembrie-sfantul-siluan-athonitul-un-sfant-contemporan-cand-voi-fi-mare-il-voi-cauta-pe-dumnezeu-in-tot-pamantul

SF SILUAN DESPRE MINDRIE

Sufletului mândru nu Se arată Domnul. Chiar dacă ar învăţa toate cărţile, sufletul mândru nu va cunoaşte nicio­dată pe Domnul, fiindcă mândria lui nu lasă loc în el pen­tru harul Sfântului Duh, iar Dumnezeu e cunoscut numai prin Duhul Sfânt.”
„Din pricina mândriei minţii lor Domnul nu Se face cu­noscut multora, dar cu toate acestea ei cred că ştiu multe. Dar ce este ştiinţa lor dacă nu cunosc pe Domnul, dacă nu cunosc harul Sfântului Duh, dacă nu ştiu cum vine şi de ce se pierde?
 Şi dacă omul nu învaţă smerenia, iubirea şi nerăutatea, Domnul nu-i va da să-L cunoască. Dar sufletul care a cu­noscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, acela e rănit de iubi­rea Lui şi nu-L poate uita, ci, ca un bolnav care-şi aduce aminte mereu de boala lui, aşa şi sufletul care iubeşte pe Domnul îşi aduce întotdeauna aminte de El şi de iubirea Lui pentru întreg neamul omenesc.
Oamenii mândri cred că înţeleg totul cu mintea lor, dar Dumnezeu nu le dă aceasta.
O, cum trebuie rugat Domnul ca El să dea sufletului smerit pe Duhul Sfânt! Sufletul smerit are o mare odihnă, dar sufletul mândru se chinuie pe sine însuşi. Omul mân­dru nu cunoaşte iubirea lui Dumnezeu şi e departe de Dum­nezeu. Se făleşte pentru că e bogat sau învăţat sau slăvit, dar nu cunoaşte, nenorocitul, sărăcia şi căderea sa, pentru că nu cunoaşte pe Dumnezeu. Dar pe cel ce luptă împotri­va mândriei Domnul îl ajută să biruie această patimă.
Dar Dumnezeu este cunoscut numai prin Duhul Sfântşi cel ce în mândria sa vrea să cunoască pe Făcătorul cu mintea sa, acela e orb şi nebun.
Cu mintea noastră nu putem cunoaşte nici măcar cum s-a făcut soarele; şi atunci când cerem lui Dumnezeu să ne spună cum s-a făcut soarele, primim în suflet acest răs­puns limpede:
„Smereşte-te şi vei cunoaşte nu numai soa­rele, ci şi pe Făcătorul lui”. 
Dar fără Duhul Sfânt oamenii rătăcesc şi, deşi învaţă neîncetat, nu pot să-L cunoască pe Dumnezeu şi n-au cunoscut odihna în El.
Cel ce ascultă s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu şi, pentru aceasta, îi sunt dăruite libertatea şi odihna în Dumnezeu şi se roagă cu mintea curată; dar cei mândri şi neascultători nu se pot ruga curat chiar dacă se nevoiesc mult. Ei nu ştiu cum lucrează harul, nici dacă Domnul le-a iertat păcatele. Dar cel ce ascultă ştie limpede că Domnul i-a iertat păcatele, pentru că simte în sufletul său pe Duhul Sfânt.
Ascultarea este de trebuinţă nu numai monahului, ci şi fiecărui om. Chiar şi Domnul a fost ascultător. Cei mân­dri şi cei care trăiesc după rânduială-de-sine [în idiorit-mie] nu lasă harul să vieze în ei şi, de aceea, n-au nicioda­tă pace sufletească; dar harul Duhului Sfânt intră uşor însufletul celui ascultător şi-i dă bucurie şi odihnă.
Vedeţi cât de simplă e mântuirea. Dar înţelepciunea tre­buie învăţată printr-o îndelungată experienţă. Ea este dată de la Dumnezeu pentru ascultare. Domnul iubeşte sufletul ascultător şi, dacă îl iubeşte, îi dă ceea ce sufletul a cerut de la Dumnezeu. Ca şi odinioară, tot aşa şi acum Domnul ascultă rugăciunile noastre şi ne împlineşte cererile.

************

Risultati immagini per SF IOAN SCARARULSF IOAN SCARARUL

PENTRU CEI CE STUDIAZA CREDINTA DAR NU O PRACTICA,SI SE CRED PE DRUMUL CEL BUN
47)Cel ce, primind nesilit de la părintele său în Domnul slujba unei ascultări, și a pătimit în ea vreo poticnire neaşteptată , să pună vina nu pe cel ce a dat arma, ci pe cel ce a primit-o. Căci a primit arma spre lupta cu vrăjmaşul, dar a îndreptat-o spre inima sa. Iar de s-a silit pe sine pentru Domnul şi a dezvăluit slăbiciunea sa de mai înainte celui ce i-a dat-o, să îndrăznească, căci chiar dacă a căzut, nu a murit 181.
181.E deosebire între cădere și cădere.de aceea și căderea e după felul ascultării.Deci nu socoti izgonire de la Dumnezeu căderea ce se întâmplă la împlinirea slujirii.
Altă școlie a Marelui Vasile :Pe lîngă cele zise din viața monahului mai ține și o altă primejdie.
Cea dintii si foarte mareste cea a placerii de sine.Caci neavind pe nimeni care sa poata sa-i cerce lucrul,(să-l ispitească)i se pare ca a ajuns la plinirea poruncii.Apoi facindu-se din nepricepere o deprindere,nu cunoaste nici lipsurile,nici sporirea in lucrare,Caci ii lipseste din jur orce ajutor,prin care sa cunoasca unde se afla cu lucrarea poruncilor.
Cum va arata smerita cugetare,neavind pe nimeni care sa se arate smerit?
Cum va cunoaste milostivirea,despartit fiind de ceilalti?
Cum se va deprinde indelunga rabdare,nestiind pe nimenea impotriva voilor sale?
iar de va zice cineva ca-i ajunge invatatura Scripturilor,spre indreptarea năravurilor,face ca cel ce invata timplaria,dar nu o lucreaza niciodata…Insusi Domnul a spalat picioarele ucenicilor.Dar tu pe cine vei spala?Cum vei sluji?Decit cine vei fi cel mai de pe urma,singur de sine petrecind”.
Deci in concluzie cum vom putea lucra virtutile ,rabdarea,umilinta,supunerea etc …daca nu vei avea cine sa te batjocoreasca sa inveti sa te umilesti ,daca nu vei avea pe cine sa te comande sa inveti să te supui și să  asculti?etc…Deci,cel ce nu va lucra poruncile zadarnică va fi stiinta lui,exact ca un doctor care a invata medicina si nu a practicat-o.

Risultati immagini per AVVA DOROTEIAVVA DOROTEI

Lucrati, dar şi pricepeti cele ce auziti.
Adevarul va zic :
„dacă nu le veti face cu fapta, nu le puteti pricepe cu cuvantul. Cine poate sa invete vreun mestesug numai din cuvant ? Au nu intai se osteneste lucrand şi stricand, silindu-se şi de multe ori neizbutind, pana când, putin cate putin, ostenindu-se şi avand rabdare, invata acel mestesug. Pentru ca vazand Domnul, cugetul şi osteneala lui ii ajuta. Dar noi, voind sa invatam mestesugul mestesugurilor, cum vom putea sa-l deprindem numai cu cuvantul, fara a ne sili cu fapta ?
Deci, o, fratilor, sa fim cu grija şi sa ne nevoim a lucra pana când avem inca vreme. Iar Dumnezeu sa ne lumineze ca sa ne aducem aminte şi sa pazim cele ce auzim, ca sa nu ne osandim in ziua judecatii Lui. Caruia ii este slava, cinstea şi inchinaciunea, in vecii vecilor,
************************
Pentru că omul păcătos vrea să pătrundă în tainele lui Dumnezeu, independent de vointa lui Dumnezeu, adică să devină un dumnezeu (un învătat), dar fără de Dumnezeu, el va fi inspirat si condus de diavol.
Tainele dumnezeiesti se descoperă omului pe măsura cresterii lui duhovnicesti, a smereniei, a dobândirii darului Duhului Sfânt. Cu cât omul, prin credintă si fapte bune, se uneste cu Hristos prin Duhul Sfânt, el cunoaste tainele lui Dumnezeu, dobândeste putere si har, pe care le foloseste numai pentru fapte bune, potrivit cu vointa lui Dumnezeu.

Risultati immagini per Parintele Sofronie de la Essex - despre Sf SiluanParintele Sofronie de la Essex – despre Sf Siluan

Dacă aruncăm cu gândul o privire asupra istoriei milenare a creștinismului,înaintea noastră ni se înfățișează uriașa bogăție a realizărilor culturii creștine;vaste biblioteci pline de opere grandioase ale minții și duhul omului,nenumărate academii,univeristăți,institute,în care sute d emii de tineri se adapă cu neasț din apa vie a înțelepciunii,zeci de mii de biserici splendide,minunate creații ale genului uman,nenumărate opere prețioase create în celelalte forme de artă:în muzică?pictură,sculptură,poiezie,atâtea si atâtea alte lucruri.Dar ca și cum ar fi ignorat toate acestea,starețul nu s-a oprit decît asupra unui singur punct:smerenia și iubirea de vrăjmași erau pentru el totul.
Îmi aduc aminte că la un moment dat din viața mea ,entuziasmat de opererele Sfinților Părinți,i-am spus cu tristețe : 
Ce păcat că n-am nici puterile ,nici timpul să studiez teologia ”
.El mi-a răspuns:
„Și socotiți că e un lucru atât de important : să ne smerim,fiindcă mândria ne împiedică să iubim”.
Domnul a concentrat toată legea și proorocii în două porunci extrem de de scurte(cf.Mt 22,37-40)
Și la cina cea de taină,înainte de a merge să moară pe cruce,le-a spus ucenicilor Săi :
„Mai mare dragoste decît aceasta nimeni nu are în sufeltul lui să și-l pună pentru preitenii săi”
după care a adăugat numaidecît :
14.Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.
15.De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute.( Ioan 15,13-14 )
Astfel în aceste cîteva cuvinte a fost spus totul.Și fără ele,toate legile,toți proorocii,toate culturile nu sînt nimic.
*****************

Immagine correlataParintele Sofronie de la Essex – despre Sf Siluan

“Tinarul mindru care dispretuieste pe batrini acela bineinteles ca nu va afla un staret.
Si oricit i-ar citi pe Cuviosul Isac Sirul,Simion Noul Teolog.Grigorie Palama-Tot nu va cunoaste ceea ce se da prin ascultare..bineinteles cititi cartile primiti invatatura dar cea mai mare lucreare in crestinism este a se da voii lui Dumnezeu prin ascultare.Atunci Domnul vă va da ceea ce nu cunoaste o academie-rugaciunea”
atentie! ascultarea!! de cine?de voia Lui care este cuprinsa in Sfinta Scriptura si Sfintii Parinti care prin gura lor ne-a dat legi dupa care sa ne orientam.ne-a dat legi si canoane pe care noi le-am ignorat si am facut noi legi omenesti gindind ca indreptam pe cineva,
…vai celor care merg dupa cugetele lor?!! deci , studiile lumineaza dar de nu vom implini cele ce citim este ca si cum un doctor invata medicina dar nu o practica,deci smerenia este cea care lumineaza ,a te vedea mai jos decit toata faptura etc…
********

Immagine correlataParintele Sofronie de la Essex – despre Sf Siluan

Celui mândru nimeni nu-i poate fi Părinte duhovnicesc. Cel mândru, care dispreţuieşte pe Bătrâni, acela bineînţeles că nu va afla un Stareţ, un Părinte duhovnicesc. Şi oricât i-ar citi pe Cuv. Isaac Sirul, Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama – tot nu va cunoaşte ceea ce se dă prin ascultare… Bineînţeles, citiţi cărţile, primiţi învăţătură! Dar cea mai mare lucrare în creştinism este a se da voii lui Dumnezeu prin ascultare. Atunci Domnul vă va da ceea ce nu cunoaşte nici o academie – rugăciunea curată.
Astfel cel ascultător, deschis se îmbogățește cu experiență, se înalță treptat din putere în putere, se învață din toate să dobândească folos. Iscoditorul însă, cel înclinat a se sminti, cel neîncrezător, mai cu seamă cel mândru, nici de la proroc nu se va folosi, și la făcătorul de minuni nimic nu va întrezări, și va rămâne defăimat până în sfârșit”.
**********

 

Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Avva Dorotei, Despre mândrie, Despre smerenie, Fără categorie, Părintele Sofronie Saharov de la Essex, Sf Ioan Scărarul, Sf.Siluan. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s