Nu te vei mântui căutând să te mântuiești pe tine, în vreme ce alţii cad în prăpastie din cauza ta.

Immagine correlata
TEXTE DE LA SF.IOAN GURĂ DE AUR DESPRE SFĂTUIREA APROAPELUI
Chiar daca toate faptele vietii noastre ar fi cit se pare de bune, daca nu ne ingrijim si de mintuirea altora, nu avem nici un folos de pe urma lor.
Caci acest pacat indestulator sa ne arunce in adincul iadului.
Sf.Theodor Studitul
Aşa încît chiar şi săracul e lipsit de ori­ce apărare în ziua judecăţii şi va fi osîndit ca unul care acum nu grăieşte, căruia şi osînda îi va fi sigură, fie şi numai pentru acest lucru(pentru tăcere)
Sf. Teodor Studitul: Poruncă a Domnului este a nu tăcea în vremea primejduirii credinţei! Aşa încît chiar şi săracul e lipsit de ori­ce apărare în ziua judecăţii şi va fi osîndit ca unul care acum nu grăieşte, căruia şi osînda îi va fi sigură, fie şi numai pentru acest lucru
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2018/05/22/sf-teodor-studitul-porunca-a-domnului-este-a-nu-tacea-in-vremea-primejduirii-credintei-asa-incit-chiar-si-saracul-e-lipsit-de-ori%C2%ADce-aparare-in-ziua-judecatii-si-va-fi-osindit-ca-unul-car/
**********
 SF.NICOLAE VELIMIROVICI
Nu te vei mântui căutând să te mântuiești pe tine, în vreme ce alţii cad în prăpastie din cauza ta.
Păzeşte-te de păcat; dar să nu fii nici altora pricină de păcat.
Nu te vei mântui căutând să te mântuiești pe tine, în vreme ce alţii cad în prăpastie din cauza ta.
Se povesteşte că un împărat, mare prigonitor al creştinilor, a trecut odată prin munţi, mergând la vânătoare şi că a dat acolo peste doi monahi creştini. Monahii, văzând şi recunoscând pe împăratul prigonitor, au luat-o la fugă. Însă soldaţii împăratului i-au ajuns şi i-au dus înaintea împăratului. După o discuţie îndelungată, împăratul le-a pus următoarea întrebare:
– Dacă sunteti creştini şi nu vă temeți de moarte, precum mărturisiţi voi înşivă, atunci de ce fugiți?
– Nu fugim, răspunseră monahii, pentru că ne este frică de moartea noastră; ci pentru că ne e frică să nu fim pricina morţii tale.
(Sfântul Nicolae Velimirovici, Învățături despre bine și rău, traducere de Pr. Teofil Petrescu, Editura Sophia, București, 2006, pp. 141-142)
*******

Leviticul – cartea a treia a lui Moise – Capitolul 19

17. Să nu duşmăneşti pe fratele tău în inima ta, dar să mustri pe aproapele tău, ca să nu porţi păcatul lui.

EUHARISTIA (să-i oprim pe cei ce vor să se împărtăşească, nevrednici fiind)

„De vei vedea pe cineva curvind şi va vrea să se împărtăşească aşa nevrednic, spune preotului în taină că cutare om este nevrednic şi vrea să se împărtăşească şi opreşte pe necuratul. Iar de vei acoperi, eşti părtaş la păcatul acela.” (Din vol. Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur, p. 14)
Deci:dacă tăcem vom fi părtași la păcatele altora
CANONUL 71
Cel ce ştie păcatele fiecăruia din cei ce s-au zis mai înainte, şi nu va mărturisi, ci vădindu-se, în atâta timp încât s-a certat lucrătorul relelor, şi el va fi în certare.
[Ancira, can. 25]
TÂLCUIRE
După ce a zis sfântul pentru păcatele prezbiterilor, ale diaconilor, şi celorlalţi bisericeşti, acum în canonul acesta zice că, oricine ştie, că unii ca aceştia păcătuiesc, şi nu va mărturisi aceasta în taină arhiereului, ca să-i îndrepteze, sau şi însuşi putând să-i oprească de la păcat cu tainică aducere aminte, va acoperi, şi va tăcea. Vădindu-se unul ca acesta în urmă, că ştia, şi le tăcea, şi le acoperea acestea; să se canonisească şi el întocmai, ca şi cel ce făcea păcatul cel ştiut de dânsul.

********

Dacă in casele oamenilor cînd una dintre slugi fură argint sau aur si este prins,atunci nu-i pedepsit numai hotul, ci si cei ce au stiut, si nu au spus, apoi cu mult mai mult in Biserică, Dumnezeu îti va spune:
„Cum de ai tăcut cînd ai văzut că din  casa Mea a fost furat nu un vas de argint, nici un vas de aur, ci a fost furată cumintenia? Cum de ai tăcut cînd ai vazut că cel care a luat Cinstitul Trup, că cel care s-a Impărtăsit, cu o Jertfă ca aceasta a plecat in casa diavolului si a păcătuit atît de mult? Cum de ai tăcut?cum de ai suferit? Cum de nu ai spus preotului? Nu ti se va cere o mică socoteală?”
De aceea si eu, cu toate că am să vă supăr, nu am să vă crut de cele mai grele pedepse. Ca este cu mult mai bine să vă supăr, aici si să vă scap de judecata viitoare, decît să vă spun cuvinte plăcute si să fiti pedepsiti atunci. Da, nu-i fără primejdie, nici sănătos să taci in lucruri ca acestea.
Fiecare dintre noi va da socoteală pentru sine, iar eu voi da socoteală de mântuirea tuturor. De aceea, nu voi inceta de a face si a spune tot ce trebuie, chiar dacă trebuie să vă supăr, chiar de v-as părea aspru si impovorător, ca să mă pot infătisa inaintea  acelui infricosător scaun de judecată neavînd pată sau zbîrcitură sau altceva de acest fel(Ef.5,27).
******
Ingrijiti-va de fratii vostri, aduceti-i incoace(la Biserica), chematii! Stiu ca adesea ati facut aceasta! dar nu este de ajuns s-o fi facut de multe ori! Trebuie sa o faceti pina ce-i veti indupleca si ii veti aduce aici! Stiu ca i-ati suparat, ca adeseori ati fost socotiti ca impovaratori, si i-ati induplecat. Si asta v-a stins zelul. Dar va mingiie Pavel, care spune :
„Dragostea toate le nadajduieste, toate le crede, dragostea nu cade niciodata”. Tu fa-ti datoria! Vei avea de la Dumnezeu plata, chiar daca acela nu primeste vindecarea ta!
Daca arunci semintele in pamint si nu dau rod, pleci cu miinile goale. Cu sufletul nu-i asa! Tu arunca in suflet invatatura! Vei fi rasplatit in mod deplin, chiar daca nu-l convingi cu spusele tale! Si vei avea atita plata cita ai avea de te-ar fi ascultat! Dumnezeu nu Se uita numai la sfirsitul lucrurilor, ci si la gindul cu care facem un lucru. Asa obisnuieste Dumnezeu sa hotarasca rasplata. Dar Dumnezeu nu se uita la natura darurilor. S-a uitat la Abel si apoi la darurile lui. S-a uitat la Cain si apoi S-a intors de la jertfele lui(Fc.4,5)S-a uitat la Cain,dar la jertfele lui nu s-a uitat. .”(p 151)”
 Numai acela este la Biserica, care petrece in mod vrednic cu cuvantul si cu gandul. Acela care are iarasi viata lui stricata, si este cu cei multi unit, desi este trupul lui aici si gandul lui afara, folos nu are.”(p154)”
Ca precum pamantul ce nu se ara se inteleneste si se umple de maracini, asa si sufletul care nu aude cuvantul lui Dumnezeu si invatatura duhovniceasca, rasare tot maracini si ciulini, adica naste tot felul de pacate in inima noastra.
Ca de vreme ce noi in toate zilele auzim citania Scripturilor, a Proorocilor si a Apostolilor si de-a pururea cantam dumnezeiestile canoane si abia cu mare nevoie fugim de patimile noastre, abia potolim mania, abia gonim urgia, pizma si pofta cea rea, abia contenim fiarele cele fara rusine, adica gandurile cele rele ale diavolilor, dar cei ce niciodata nu au dobandit aceasta vindecare a invataturii, ce nadejde a mantuirii vor avea? Caci precum cel ce iese de la adapostire pretutindeni rataceste, la fel si cel ce pierde lumina lui, in multe locuri se impiedica si cade”
„O, de v-ar fi cu putinta sa intrati in cugetul celor care lipsesc de la biserica, atunci ati vedea bine de cate rani sant pline si cati spini au! Dupa cum un pamant care nu a fost lucrat de maini de plugar se inteleneste si se salbaticeste, tot asa si sufletul care nu se bucura de cuvantul duhovnicesc de invatura, odrasleste spini si ciulini.”(p159
*********
„Nu incerca a îndrepta totul dintr-o dată, fiindcă nu vei putea, ci incetul si cîte putin. Dacă vezi(pe cineva)ducîndu-se la ospete si betii, sfătuieste-l, indreaptă-l si-l ajută, fie chiar că te-ar vedea si pe tine având vreun defect.Că astfel va suferi certarea ta când mai ales va vedea că si tu ai nevoie de certare si că nu ai succes  in totul nici nu esti dascăl, ci fată de dânsul esti un prieten si frate ajutător.
”Pavel supune la chin si pedeapsă nu numai pe cei ce săvârsesc răul, ci si pe cei ce-l incredintează(Rom.1,32). Iar profetul David dă aceiasi pedeapsă nu numai celor ce fură, ci si celor ce alargă cu ei(Ps.48,13). Si pe bună dreptate; că cel are îl stie pe cel care face răul si -l doseste si-l asunde, îi dă prilej să fie si mai nepăsător  si-l face să săvîrsească răul cu mai multă libertate ”
**********
„Spui ca este greu si suparator lucru să vestesti astfel de cuvinte celor ce săvîrsesc astfel de păcate?
Greu si suparatror lucru e sa taci! Tacerea asta duce pieire asupra voastra, ca-i ascundeti pe faptasi ,si asupra celor care stau tainuiti,caci porneste pe Dumnezeu cu razboi impotriva voastra,Cu mult mai bine este sa fiti uriti de semenii vostri lucrind pentru mintuirea lor decit sa se minie Dumnezeu pe voi. De se supara semenul tau pe tine acum cu nimic nu te va putea vatama; dar  mai bine spus, iti va multumi mai tirziu ca l-ai vindecat. Dumnezeu insa te va pedepsi cu cea mai grea pedeapsa daca taci si dosesti adevărul facind favor pagubitor semenului tau.
Prin urmare daca taci pornesti si pe Dumnezeu cu razboi impotriva ta si-l vatami si pe fratele tau daca insa ii spui si-l dai pe fata vei face sa se coboare mila Lui asupra ta si-l vei cistiga si pe sememnul tau; iti vei face din el un prieten devotat, caci a cunoscut prin propria lui binefacere pe care i-ai facut-o.
Sa nu socotiti dar ca faceti un bine fratilor vostri daca nu-i mustrati cu toata asprimea cind vedeti ca savirsesc o fapta necugetata.Cind ti se fura o haina, nu-l socotesti oare dusman si pe cel ce a vazut pe hot, iar nu pe faptas?”
*********
„Mare lucru e sa poti indura mustrarile! Mare lucru e sa poti mustra. Aceasta e un semn de mare purtare de grija.
Cind vedem pe un om ca are haina descusuta intr-o parte sau ca o alta imbracaminte ii sta rau, il facem atent si i-o indreptam, dar cind il vedem cu viata stricata nu spunem un cuvint! Trecem nepasatori pe linga el cind il vedem ca duce o viata pacatoasa? Desi pentru haine il asteapta numai risu pe cind pentru suflet, primejdie si pedepsa.
Spune-mi te rog:…vezi pe fratele tău cazind in prapastie, il vezi ca are o viata pacatoasa, ca nu vede ce trebuie sa faca, si nu ii intinzi mina, nu-l ridici de jos? Nu-l mustri, nu-l certi? Pui inainte mintuirii lui dorinta de a nu-l supara, de nu deveni nesuferit? Ce iertare vei avea de la Dumnezeu? Ce cuvint de aparare? N-ai auzit ca Dumnezeu a poruncit sa nu treaca nepasatori pe linga vitele ratacite ale vrajmasilor lor sa nu le lase cazute sub poveri(Ies.23,4-5)? Vom trece noi, oare, cu vederea sufletele fratilor nostri, care cad in fiecare zi, cind iudeii primisera de la Dumnezeu sa nu uite nici macar vitele vrajmasilor? Nu-i oare cea mai mare cruzime si salbaticie sa nu avem atita purtare de grija fata de oameni cit aveau de vite? Acest lucru a intors totul pe dos aceasta ne-a stricat viata; aceasta, pentru ca nu induram cu curaj mustrarile si nici nu mustram pe altii”
*******
„Fiecare dintre noi e dator sa mantuiasca si pe alti frati ca si la judecata viitoare sa intimpinam pe Hristos cu multa indraznire si sa-i aducem Dansului inchinare mai mult decit orce. Sufletele noastre si ale oamenilor rataciti sa mearga la dinsul Si pentru unii ca acestia, macar de ne-ar bate, de ne-ar omori, sa rabdam, numai si numai sa-i mintuim, pentru ca si cei bolnavi si neputinciosi de multe ori injura pe doctor, iar noi una poftim sa vede sanatatea celui care ne injura.
Cum dar nu este aceasta mare nebunie ca pentru trupurile oamenilor facem atita nevointa de mare si multa chinuiala, grijind mai inainte de sanatatea lor iar pentru nevointa sufletelor oamenilor si fratilor nostri cei pierduti sa ne lenevim? Deci asa fa si tu macar de ti-ar fi osteneala ta pina la moarte ca sa inteleptesti pe fratele tau, sa nu ostenesti niciodata sfatuindu-l si indreptindu-l, pina cind se va intoarce si se va pocai si se va lasa de rele si aceasta ce o faci tu pentru cel pacatos o socoteste Dumnezeu de mare mucenicie .
Frate nu parasi niciodata de a invata si a certa pe fratele tau macar ca de te si injura si infricoseaza ca-ti face mare paguba toate acestea sa le induri cu multa rabdare pina vom dobindi mintuirea lui ca de-ti va fi tie vrajmas tare si rau dar Dumnezeu iti va fi prieten si ajutor nu numai aici ci mai virtos in ziua cea a judecatii si mare dar iti va darui”
*******
nu poate fi o alta proba mai mare de iubire adevarata decit acea a nu trece cu vederea pe fratii care gresesc.
As vrea sa stiti bine ca trebuie necontenit sa-i sfatuiti pe fratii vostri; daca ei vor ramine mai departe in trindavia lor, eu nu am sa va mai supar niciodata. Dar imi este teama ca ei ramin neindreptati din pricina dispretului si a nepasarii voastre. Ca este cu neputinta sa ajunga un om mai bun, mai vrednic, da-l sfatuiesti si il inveti mereu. Este un proverb popular pe care vreau sa vi-l spun. Si vine in ajutorul meu. Picatura de apa ce cade mereu gaureste piatra, spune proverbul. Si ce-i mai slab decit apa? Si ce-i mai tare decit piatra? Cu toate acestea, staruinta biruie firea. Iar daca staruinta biruie firea, apoi cu mult mai mult poate birui vointa.
Sa nu incetam sa facem totul pentru cei pacatosi si trindavi; sa-i sfatuim,sa-i invatam,sa-i rugam sa-i povatuim sa-i indemnam,chiar daca nu avem nici un folos, ca Si Hristos stia mai dinainte ca n-are sa indrepte pe vinzatorul, dar n-a incetat de a face totul, sfatuindu-l amenintindu-l, vaitindu-l nu pe fata nici aratat ci indeosebi”nu l-am folosi nu vom intra in Imparatia cerurilor. Nu va rog caci nu poate fi o alta proba mai mare de iubire adevarata decit acea a nu trece cu vederea pe fratii care gresesc. Ai vazut poate pe unii dusmanindu-se; ei, bine, intervin-o intre dinsii si rupe dusmania. Ai vazut pe altii rapind cu lacomie averile straine; impiedica-l de la aceasta. Ai vazut poate nedreptatiti; ia-le apararea, caci prin aceasta nu le-ai folosit lor atita, pe cit tie singur.
********
Dar poate că arhiereii aduc îndreptăţire că aflându-se sub jugul otomanilor şi fiind împovăraţi cu multe griji, au încredinţat acestea învăţătorilor şi sfinţiţilor propoveduitori. Dar ei, binecuvântaţii, unul voind să nu-şi piardă liniştea, altul alte îndreptăţiri aducând, toţi totuşi împreună demisionând şi aruncând greutatea unul asupra altuia, acoperă ca în mormânt Cuvântul lui Dumnezeu şi Adevărul, şi tăcut arată că aprobă să se întâmple acestea, precum zice dumnezeescul Meletie Mărturisitorul:
„Cel ce are cunoştinţa adevărului şi-l ascunde, cel ce nu susţine dumnezeeştile canoane şi Legile, se cuvine să fie pedepsit ca şi cei care le calcă. Cel ce tace adevărul, este ca cel ce acopere pe Hristos în mormânt, precum a zis unul din Părinţi. Si altul iarăşi a spus: a tăcea cineva buna credinţă este mare primejdie, muncă veşnică şi groapă a pierzării. Nu este drept şi cuviincios ca cei binecredincioşi să tacă, atunci când Legile lui Dumnezeu sunt călcate şi cei răi caută să-şi susţină rătăcirea lor. Căci a zis marele Părinte, când cineva este în primejdie să fie despărţit de Dumnezeu şi răul este aruncat asupra lui Dumnezeu, nici un dreptcredincios nu trebue să tacă, sau să se liniştească cu totul; Pentru că tăcerea este trădare şi negare a adevărului. Acest lucru îl arată înainte Mergătorul Domnului şi vitejii Macabei, care pentru o mică poruncă a Legii s-au primejduit până la moarte şi nu au trădat nici cea mai mică parte a Legii”.
Iar Dumnezeescul Gură de Aur zice: „Dacă nu este bine a tăcea cineva când este nedreptăţit, cu cât mai mult va fi pedepsit cel ce trece cu vederea şi tace când sunt hulite dumnezeeştile legi şi canoanele?”

*********

De aceea a fost pedepsit si aruncat in intunericul cel mai dinafara(Mat 25). Pentru acea ca sa nu ne intimpine si pe noi acelasi lucru, va indemnam si sa sfatuim pe fratii nostri, fie ca asculta cuvintele noastre sau nu. Daca ei ne vor urma, se vor ferici si pe dinsii si pe noi; iar daca nu ne vor urma, vor atrage asupra lor osinda, fara ca noi, in ce ne priveste sa suferim cea mai mica vatamare. Noi ne-am facut datoria, le-am dat sfatul si povatuirea cea buna;
Nu atunci pacatuim noi, cind nu cistigam pe altii, ci numai atunci cind neglijam de a le da indemn si povatuire. Iar daca intodeauna i-am indemnat si i-am sfatuit bine, de acolo inainte, Dumnezeu nu pe noi, ci pe dinsii are sa-i traga la socoteala. Vai celora ce nu cauta sa mintuiasca pe confratii lor, nu-i indeamna, nu le da sfat!….
*********
Chiar daca toate faptele vietii noastre ar fi cit se pare de bune, daca nu ne ingrijim si de mintuirea altora, nu avem nici un folos de pe urma lor.
Caci acest pacat indestulator sa ne arunce in adincul iadului.
Daca nici o scuza nu poate scapa de pedepsa si pe cei care nu au voit sa-si ajute aproapele cu cele materiale, chiar daca a trait in feciorie(Mat.25,1-13)atunci urmeaza ca vor suferi cele mai cumplite chinuri ca au neglijat sa faca o fapta cu mult mai mare decit ajutorarea cu cele materiale-caci grija de suflete cu mult mai mare. Dumnezeu nu a creat pe om ca sa se ocupe numai de el, ci sa fie de folos si altora. Pentru asta si Ap. Pvel ii numeste pe credinciosi stele(Flp.2,15).
********
Nu pot sa cred ca se poate mintui cel care nu munceste pentru mintuirea aproapelui sau. Nici sluga cea vicleana si lenesa n-a avut vreun folos ca si-a pastrat intreg talantul, ci s-a pierdut tocmai pentru ca nu l-a inmultit si nu l-a indoit (Mat.25,24-30)Chiar daca ai duce o viata duhovniceasca inalta, nu vei avea indrazneala inaintea lui Dumnezeu daca vei fi indiferent fata de fratii tai care merg pe calea pierzaniei. Cel care se ingrijeste sa ajute mintuirea unui frate lenes si sa-l scoata din ghiarele diavolului se aseamana, atit cit ii este cu putinta omului cu Dumnezeu. Aceasta e cea mai mare dintre virtuti si dintre izbinzi.
Cind mergi pe cale si vezi un sarac si necajit, nu trece repede pe linga el, ci priveste-l frateste si da-i milostenie. Asta-i fapta buna, si frumoasa si folositoare, iar cind vezi un crestin, un confrate pe calea pacatului, nu trece repede pe linga el. Spune-i un cuvint prietenesc pentru a se intoarce la Hristos, la viata,la fericirea vesnica. Printr-un cuvint fratesc ca printr-un friu, opreste-l din calea pierzarii si adu-l iar in biserica lui Hristos. Astfel de milostenii sint unele mai bune decit altele. Unele pretuiesc mai mult decit mii de taleri sau decit o avere mare. Dar ce zic eu? Sint milostenii care valoreaza inaintea lui Dumnezeu mai mult decit toata lumea aceasta vazuta. Stiti ca omul e mai pretios decit toata lumea asta?
Pentru om a facut Dumnezeu cerul si pamintul,soarele,luna si stelele. Cugeta la marea vrednicie a aceluia pe care poti sa-l ajuti sa se mintuiasca si sper ca te vei ingriji de sufletul lui nemuritor. Cel ce-i da unui pacatos milioane de monede de argint sau de aur,nu i-a dat asa de mult ca cel ce-i mintuieste sufletul lui, abatindu-l de la calea pierzarii si intorcindu-l la fericirea vesnica, la Dumnezeu, care este izvorul tuturor bunatatilor si fericirilor. Cine-i da saracului piine, pune capat foamei lui; cine indrepteaza pe pacatos de la pacat,pune capat nelegiuirilor lui. Unul mingiie saracia, celalalt opreste rautatea. Unul libereaza trupul de foamete, celalalt salveaza sufletul de iad”
*******
„Nu este în gura lor adevăr, inima lor este deşartă ”(Ps. 5:9) şi cele următoare. Vezi înţelegerea proorocului, cum denunţă şi descoperă, biruind pe cei rău-slăvitori ca să nu ne amăgim noi! Ascultaţi, drept-slăvitorilor, şi nu vă adunaţi; ascultaţi, păstorilor, şi înfricoşaţi-vă şi nu tăceţi, ci propovăduiţi cuvântul; nu daţi loc diavolului, nu daţi uşă lupilor!
********
Sf.Ioan Gură de Aur: ”daca nu este bine a tacea cind este nedreptatit, cu atit mai mult va fi pedepsit cel ce trece cu vederea si tace cind sint hulite dumnezeiestile legi si canoane”
********
Cercetează, iubitule, chiar de eşti bogat sau sărac, fie rob, fîe liber, fie bărbat, fie femeie. Cercetaţi Scripturile.
*******
Dumnezeiescul Meletie Marturisitorul(1307): Iar daca cineva care are cunoastere si stie bine cele ale adevarului, il ascunde in unele moduri, nu-l proclama deschis si nu-l spune cu indrazneala …cel ce trece sub tacere adevarul il ascunde pr Hristos in mormint…a trece sub tacere buna cinstire a lui Dumnezeu e primejdie mare cu adevarat, osinda vesnica si prapastie a pierzaniei Nu este drept nu este ingaduit si cuvenit ca bine cinstitorii sa taca atunci cind cei ce se sîrguiesc sa recomande amagirea si ratacirea nesocotesc legile. Caci tacerea insemna consimtamint.
*********
E PRIMEJDIOS LUCRU PENTRU PREDICATOR SA PREDICE PE PLACUL ASCULTATORILOR
********
SF IOAN GURĂ DE AUR
Iar cînd e vorba de un mădular [trupesc], odată ce leacurile sînt neputincioase în faţa bolii, nu mai trebuie nici o îngrijire. Dimpotrivă, dacă bolnavul este însăşi femeia ta, chiar dacă boala ei nu se va putea vindeca, ai în vedere că tu vei primi plată pentru lecţiile şi pentru îngrijirile tale. Şi, chiar dacă n-am culege nici un rod, Dumnezeu va şti să plătească răbdarea noastră, pentru că temerea Sa ne-a făcut să arătăm atîta încordare, să îndurăm cu dulceaţă neajunsurile tovarăşei noastre, să îndreptăm acest mădular al nostru. Mădular chiar al nostru, zic, şi mădular nedespărţit: de aceea trebuie să-l iubim mai ales.
********
Sfântul Ioan Hrisostom spune
„Cum vom putea fi atât de laşi încât să ne mulţumim cu mântuirea noastră, dat fiind că ne primejduim propria noastră mântuire, dacă nu ne îngrijim de cea a celorlalţi?
Astfel, într-o luptă, cine nu se gândeşte decât să scape fugind, se pierde pe el însuşi înainte de a-i pierde pe ai săi; dar cine luptă cu vitejie pentru a-şi scoate tovarăşii din primejdie, se salvează pe sine însuşi, scăpându-i pe alţii.
Viaţa aceasta e un război necontenit şi suntem mereu în prezenţa duşmanilor, să luptăm aşa cum ne porunceşte împăratul şi căpetenia noastră.”.
********
„De aceea de a fi scalv sau liber, aceasta nici nu te avantajeaza, nici nu te micsoreaza; Biserica iti cere un singur lucru : ce gand ai si cum ti-e sufletul.”(p120). Daca intra in  biserica un om hraparet si zgarcit si aude cuvinte dumnezeiesti ale invataturii, isi schimba gandul si se face oaie in loc de lup, ca lupul rapeste si pe cele straine, pe cand oaia isi da si lana ei”(p131)
********
Sub numele de eretic Apostolul il intelege pe cel neindreptat sau mai bine zis, pe cel ce nu da speranta de indreptare.
Caci, dupa cum il trece cu vederea pe cel ce da speranta de schimbare este rezultatul tindaviei, tot asa a umbla cu lingusiri si cu binele pe linga cei ce nu dau semne de indreptare este semn de cea mai mare prostie si timpenie, fiindca prin aceasta noi ii facem mai cutezatori.
*********
Sf.ISIDOR PELUSIOTUL
Multi au socotit, din pricina tacerii cârmaciului ca plutesc bine pâna ce s-au izbit de stânca.
********
SF IOAN GURĂ DE AUR
Dupa cum sufera aceeasi pedeapsa nu numai hotii,ci si cei care pot sa impiedice, dar nu-i impiedica, tot asa sint pedepsiti la fel nu numai cei necredinciosi, ci si cei care pot sa-i intoarca de la necredinta,dar de nu vor, fie din lene, fie din nepasare. I-ai spus o data si nu te-a ascultat? Atunci spune-i si a doua oara si a treia oara, spune-i de atitea ori pina ce il vei face sa te asculte. In fiecare zi ne vorbeste Dumnezeu si nu-L ascultam, si El totusi nu ne paraseste; insuseste-ti dar si tu aceasta grija pentru aproapele. De aceea sintem laolalta,si locuim impreuna in cetati, si ne adunam in biserici, ca sa purtam laolata greutatile unii pe ale altora, si ca sa ne indreptam unii altora greselile.
*********
SF IOAN GURĂ DE AUR
“De-ti da cineva un sfat bun, primeste sfatul chiar de ar fi de la sluga: de-ti da altul un alt sfat rau, respinge sfatul, chiar de ti l-ar da un mare dregator. Trebuie sa te uiti mereu la felul sfatului, nu la dregatoria celui ce-ti da povata .”
********
Si iarăşi îmi spui în altă parte: dar cutare şi cutare om, blândul acela, sfinţitul acela, prea înţeleptul acela face aşa şi aşa. Omule, nu-mi spune mie despre acest prea blând, prea înţelept, evlavios sau sfinţit, ci dacă vrei spune că este Petru. sau Pavel sau înger din cer. Chiar dacă sunt aşa de mari sfinţi, eu nu mă grijesc de vrednicia feţelor; deoarece cu nu citesc lege şi poruncă de rob, ci lege împărătească. Iar când se citesc scrisori împărăteşti, toată vrednicia robilor să înceteze. De ce îmi aduci de faţă pe cutare şi pe cutare? Dumnezeu nu te va judeca după lenea slugilor celor împreună cu tine, ci după porunca dumnezeeştilor sale legi. Am poruncit, îţi va zice în ziua Judecăţii; trebuia să te supui poruncii mele şi nu să pui înainte pe unul sau pe altul şi să cercetezi răutăţile altora.
Dacă şi marele împărat David a căzut într’un păcat, oare tu nu te temi ca să nu cazi? Cu adevărat este mare primejdie. De aceea se cuvine să luăm aminte. Si nu numai virtuţile sfinţilor să le imităm, ci dacă şi lor, ca nişte oameni, li s-a întâmplat vreo nepăsare sau călcare a legii, noi trebuie să ne ferim de ele, deoarece nu vom fi judecaţi de cei împreună cu noi slujitori, ci de Stăpânul şi Dumnezeul nostru, Căruia îi vom da seamă pentru toate cuvintele şi faptele noastre.
********
„Şi totuşi, chiar dacă arunci seminţele şi cel care aude nu primeşte, nici nu aduce roada ascultării, tu ai oricum răsplata de la Dumnezeu, pentru că ai dat sfat, şi vei primi dacă eşti ascultat tot atât cât ai primit dacă n-ai fost, că ai făcut tot ce ţinea de tine. De faptul că cei ce ne aud nu se înduplecă nu suntem vinovaţi, ci numai dacă nu dăm sfat: că a îndemna este treaba noastră, iar a se îndupleca e a lor.”
Sfântul Ioan Gură de Aur
********
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s