Sfântul Siluan,socotește că iubirea vrăjmașilor este , alături de smerenie , una dintre condițiile esențiale ale venirii și sălășluirii Duhului Sfânt în sufletul omului și ale intrării, încă de aici, de pe pământ,în Împărăția cerurilor.

Immagine correlata

Iubirea de vrăjmași ne face asemenea lui Dumnezeu. „Cel ce iubește pe vrăjmașii lui e asemenea Domnului.
Făcându-ne asemenea lui Dumnezeu prin iubirea tuturor oamenilor, fără deosebire,ajungem să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, iar prin aceasta Îl cunoaștem pe Dumnezeu, Care este Iubire (1 In. 4, 8).
V. Roadele duhovnicești ale iubirii de vrăjmași
Iubirea vrăjmașilor naște în suflet mulțime de roade. „Cel ce iubește din simțire lăuntrică pe cei care-l vorbesc de rău sau îl nedreptățesc sau îl urăsc și-l păgubesc și se roagă pentru ei ajunge în scurtă vreme la o mare sporire”, spune Sfântul Simeon Noul Teolog 106, care vede în iubirea de vrăjmași izvor de smerenie, de plâns duhovnicesc – treapta mai înaltă a străpungerii inimii,penthos–, al dezlipirii de lume,al nepătimirii și cale către contemplație 107.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că ea ne eliberează mai cu seamă de patimile legate de mânie 108. Sfântul Varsanufie arată că prin ea se taie „toată cugetarea necuvenită și tot gândul rău și de suflet stricător”109.
Sfântul Ioan de Gaza, ca și Sfântul Ioan Gură de Aur, vede în ea un mijloc dedobândire a iertării păcatelor110. Sfântul Ioan Gură de Aur de altfel, referindu-se la textul din Matei 5, 45-48, subliniază în repetate rânduri că iubirea de vrăjmași ne face, „atât cât este cu putință pentru om”, asemenea lui Dumnezeu 111. Sfântul Diadohal Foticeei vede în ea, ca și Sfântul Simeon Noul Teolog, o cale către contemplație (theoria) și, încă mai mult, către cunoașterea tainelor celor dumnezeiești (theologia).112
112Cuvânt ascetic în 100 de capete, 92.
113A se vedea, de asemenea, Sf. Simeon Noul Teolog,Cele 225 de capete…, I, 29.
Siluan o privește drept liniștea lăuntrică a inimii netulburate de gândurile rele; uneori însă arată că ea este participare la o însușire dumnezeiască primită ca har al lui Hristos, prin Duhul Sfânt, referindu-se, în această perspectivă, la cuvântul Domnului:„Pacea Mea o dau vouă, pacea Mea las vouă. Nu cum dă lumea o dau Eu vouă” (In.14, 27)114.
Cel mai adesea el vorbește despre pacea lăuntrică, dar câteodată are învedere și armonia vieții de obște – care, în forma sa cea mai înaltă, este și ea oparticipare la viața dumnezeiască –, armonie care se naște din efortul pe care secuvine să-l facă fiecare om de a nu-i judeca pe ceilalți, de a nu se porni cu mânie împotriva lor, ci, dimpotrivă, de a-i iubi.
„În viața de chinovie, pacea lui Dumnezeu se pierde înainte de toate pentru că n-am învățat să iubim pe fratele nostru potrivit poruncii Domnului (1 In. 4, 21). Dacă fratele tău te supără și în acea clipă primești un gând de mânie împotriva lui sau dacă-l judeci sau îl urăști, vei simți că harul te-apărăsit și că pacea a dispărut. Ca să ai pacea în suflet, trebuie să te obișnuiești săiubești pe cel ce te-a supărat și să te rogi de îndată pentru el.”
Pentru stareț, pacea este nemijlocit legată de blândețe. Pacea se naște din blândețe,dar și una și cealaltă sunt roade ale Duhului Sfânt (cf. Rom. 14, 17; Col. 3, 12), șiprin ele se cunosc venirea și sălășluirea Lui în sufletul omului. Prin dăruirea blândeții,Duhul împlinește în inima omului porunca lui Hristos: „Învăți de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima” (Mt. 11, 29). Blândețea, socotită în mod tradițional de Pării drept o formă a iubirii, apare în același timp ca rod al iubirii de vrăjmași, dar și ca mijloc de dobândire a acestei iubiri.
Putem constata din cuvintele starețului că, după cum iubirea de vrăjmași este un dar al harului, tot așa și primirea acestui har este o roadă a unei asemenea iubiri. Cel care se silește să se roage pentru cel care l-a jignit pe el sau a prigonit Biserica „va purtîn chip simțit harul în sufletul său”, scrie Sfântul Siluan, care, de altfel, socotește că iubirea vrăjmașilor este, alături de smerenie, una dintre condițiile esențiale ale venirii și sălășluirii Duhului Sfânt în sufletul omului și ale intrării, încă de aici, de pe pământ,în Împărăția cerurilor.
Iubirea de vrăjmași îngăduie, de asemenea, păstrarea harului o dată primit, iar fără ea harul se pierde. „Pentru a păstra harul trebuie să-i iubim pe vrăjmașii noștri” și să ne rugăm pentru ei; „el nu va rămâne în noi dacă nu-i vom iubi pe vrăjmași”.
114A se vedea, în scrierile Sf. Siluan, cap. IV,Despre pace, pp. 81-88.
Sfântul Siluan, ca și Sfântul Ioan Gură de Aur, insistă asupra faptului iubirea de vrăjmași ne face asemenea lui Dumnezeu. „Cel ce iubește pe vrăjmașii lui e asemeneaDomnului.Starețul amintte de două ori cuvântul lui Hristos către Avva Paisie,care se ruga pentru unul dintre ucenicii săi, care se lepădase de El: „Paisie, priniubirea ta, te-ai asemănat Mie.
Făcându-ne asemenea lui Dumnezeu prin iubirea tuturor oamenilor, fără deosebire,ajungem să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, iar prin aceasta Îl cunoaștem pe Dumnezeu, Care este Iubire (1 In. 4, 8).
Pentru Sfântul Siluan „să-L cunoști peDumnezeu” înseamnă, mai întâi de toate, „să știi cum ne iubește”. Această cunoașterea Lui nu este o cunoaștere teoretică, abstractă, ci o cunoaștere din lăuntru, prinexperiere, care se naște din unirea cu Dumnezeu, împlinită prin asemănarea cu El. Eaeste mai presus de cunoașterea firească, este dăruită de Hristos și se produce prin șiîn Duhul Sfânt. Dacă te rogi pentru vrăjmașii tăi, spune starețul, „Dumnezeu îți va daharul Lui și vei cunoaște pe Domnul prin Duhul Sfânt”; „cel ce iubește pe vrăjmașiilui va cunoaște curând pe Domnul prin Duhul Sfânt. La rândul ei, această cunoașterîl unește cu Dumnezeu pe cel căruia ia fost dată. Regăsim aici învățătura tradiționalăa Păriilor despre cunoașterea/vederea lui Dumnezeu, care se dă prin har și careîndumnezeite pe om:
„Cel ce L-a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt devine asemenea Domnului, cum a zis Ioan Teologul: «Vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vomvedea așa cum este» (1 In. 3, 2).
Această cunoaștere a lui Dumnezeu naște în suflet o mare bucurie: „fiindcă cunoaștepe Ziditorul lui”, „sufletul este cuprins de o mare bucurie”, arvună și pregustare afericirii celei cerești.

TEXT PRELUAT DE AICI

Immagine correlata

Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s