Cei ce nu vor dobândi în aceasta viată chipul Mântuitorului nu vor intra în Împărătia Lui.

Imagine similară

Asemănarea cu Hristos stă în adevăr, blîndete ,dreptate, si laolaltă cu acestea,smerenia si iubirea de oameni..Adevărul se vede în toate cuvintele omului,iar blîndetea în toate cuvintele grăite de altii de acela;căci cel bland,de e înconjurat fie de laude fie de învinuiri se păstrează pe sine nepătimas,nici pe sine nu se înaltă întru laude nici se amărăste întru învinuiri. Dreptatea se vede în toate faptele;
Căci pentru cei drepti nu este lege.Iar cel care nu are încă roade ca acestea ale Duhului Sfânt nu este a lui Hristos,precum spune Apostolul:
De nu are cineva duhul lui Hristos,acela nu este a Lui(Rom 8,9)
Unul ca acesta trebuie să se lupte si să se nevoiască să ajungă a lui Hristos,că nu cumva în zadar să creadă în Hristos,că atunci Hristos de nici un folos nu-I este nicidecum.Toată nevointa si toată lupta lui trebuie îndreptate spre dobîndirea Duhului lui Hristos si în acest chip să aducă roadele Sfântului Duh;căci în acestea stau legea duhovnicească si starea cea fericită.
Iar dacă firea omenească,prin întruparea lui Hristos,vine iarăsi întru starea cea fericită,precum era întru început,si dacă nu este alt mijloc,nici altă putere ori întelepciune,ori lucrare si luptă prin care firea omenească să poată veni iarăsi întru starea cea fericită si să ajungă iarăsi precum fusese făcută la început,ci aceasta este cu totul în mâna lui Dumnezeu Celui care i-a dat fiintă;
si dacă nu este nici un alt mijloc care să-I dea starea cea mai fericită,atunci ce trebuintă este în zadar a te osteni,luptând pentru aceasta numai prin fapte ale nevointei, prin citiri,suferirea răului,istovirea cu sete,foame si privegheri?
Iar dacă suferinte mari ca acestea sunt în zadar si fără folos pentru cel care nu cunoaste taina aceasta mare a (mântuirii),atunci peste tot crestinul stă datoria de a o învăta si a o cunoaste,că nu în zadar să se ostenească în acele nevointe si să nu îngăduie sufletului său să piară chiar si cu aceasta-lucru mai cumplit decît orce altă nenorocire.Că orce suferire a răului mare ca aceasta se cuvine a fi lucrată numai pentru a veni întru starea fericită pe care am primit-o mai înainte prin Sfântul Botez,de vreme ce această comoară este nevoie de păstrat si trebuie să fim cu luare aminte,să o păstrăm,precum au spus Sfintii Părinti.
ATENTIE!!
Iar în viata ce va să fie,crestinul nu va fi cercat de s-a lepădat de lume,de a postit,de a privegheat, de s-a rugat,de a plîns ori de a săvîrsit orce alte fapte bune ca aceasta în viata de acum;
ci va fi cercat cu de-amănuntul de are vreo asemănare cu Hristos,precum un fiu cu tatăl Lui,după cum spune si Apostolul Pavel:
Fii mei,pe care eu iarăsi cu durere vă nasc,pînă ce se va închipui Hristos întru voi  Galateni( 4,19)
Că oricîti în Hristos v-ati botezat în Hristos v-ati si îmbrăcat(Galateni 3,27)
Ce ce păzesc portile Împărătiei cerurilor dacă nu văd într-un crestin asemănarea lui Hristos, precum a unui fiu cu tatăl său,nicidecum nu li se vor deschide si nu-I vor îngădui să intre.Căci întocmai ca cei care sânt asemenea lui Adam cel vechi,care a călcat porunca lui Dumnezeu, rămân afară de împărătia cerurilor,măcar că nu sînt nicidecum vinovati că sînt asemena strămosului lor Adam,tot asa si cu crestinii,asemenea lui Adam cel Nou,tatăl lor,Hristos,intră întru împărătia cerurilor,măcar că asemănarea lor cu  Hristos nu este lucrarea lor de vreme ce este împlinită prin mijlocirea credintei pe care o primesc întru Hristos.
Asemănarea cu Hristos stă în adevăr, blîndete ,dreptate, si laolaltă cu acestea,smerenia si iubirea de oameni..Adevărul se vede în toate cuvintele omului,iar blîndetea în toate cuvintele grăite de altii de acela;căci cel bland,de e înconjurat fie de laude fie de învinuiri se păstrează pe sine nepătimas,nici pe sine nu se înaltă întru laude nici se amărăste întru învinuiri. Dreptatea se vede în toate faptele;căci întocmai cum măsoară greutatea lucrurilor prin mijlocirea cumpenei si întocmai cum aflăm soiul aurului prin slefuirea lui cu o piatră,întocmai asa nu ne îndepărtăm întru nici o lucrare de hotarele dreptătii dacă întru ea păstrăm în minte acele măsuri(mijloace de măsurare sau cumpene)pe care ni le-a dat Domnul nostru-poruncile .
Smerenia este ,cum ar fi,o comoară ce nu poate fi furată,care prinde chip în mintea ce poartă incredintarea că numai prin puterea harului primit de la Hristos fiintează orce bunătăti ce pot fi arătate într-un om-adică adevăr,blîndețe si dreptate.
Iubirea de oameni este asemănarea cu Dumnezeu,de vreme ce face bine tuturor oamenilor,fie ei evlaviosi ori neevlaviosi,buni ori răi,cunoscuti ori necunoscuti întocmai cum Dumnezeu face bine tuturor,străluceste soarele peste cei drepti si peste cei nedrepti si trimite ploaie peste cei răi si buni.
Si asa aceia care au primit de la Hristos au de la El o asemănare cu El,întocmai precum un fiu are de la Tatăl său semănarea cu tatăl,căci nu este nici un fiu care nu este de aceiasi fire cu tatăl său.Pentru aceasta s-a făcut Dumnzeu  ,si prin această unire a Dumnezeirii cu firea omenească.Dumnezeirea împărăteste peste firea omenească,precum s-a scris:încordează si bine sporeste,si împărăteste,pentru adevăr blîndete si dreptate.(Psalmi 44,5)
Asadar cel peste care Hristos nu a ajuns să fie împărat,prin acele virtuti de  care am vorbit,nu este asemenea lui Hristos precum asemenea unui tată si nevrednic este de a intra întru împărătia cerurilor. Asa cu adevărat!Pentru aceea toate celelalte lupte în zadar sînt dacă nu pentru acestea(pentru virtuti).
Si noi fratilor,să ne nevoim a ajunge asemena lui Hristos prin mijlocirea acestor virtuti,ca să ni se dea împărătia Lui.A lui fie slava si stăpînirea in veci Amin!
Si asa acei crestini care fac lucrurile diavolului,ce folos este de aceia că se numesc crestini,cînd la arătarea Fiului lui Dumnezeu nu a stricat întru ei aceste lucrări ale diavolului.
http://www.librariasophia.ro/carti-Omul-cel-%C3%AEnt%C3%A2i-zidit-Simeon-Noul-Teolog-sf-so-13132.html
******************
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s