Părintele Iustin: despre pictura părintelui Arsenie Boca

JERTFA UITATĂ. Intelectualii români şi Biserica – dialog cu Părintele Justin Pârvu

Vreau a lămuri anumite lucruri la această postare făcută de Mănăstirea Petru-Vodă adăugând și eu câteva complectări.

***********

UCENICII PĂRINTELUI IUSTIN DE LA PETRU-VODĂ SPUN:

„Cu ani în urmă câţiva dintre noi l-am întrebat pe Părintele Iustin despre părintele Arsenie Boca câteva lucruri ce ne nedumereau. Nu am fost singurii, multă lume a întrebat şi a primit răspuns după puterea fiecăruia.
În deliberările pentru canonizarea părintelui Arsenie Boca au apărut foarte multe mărturii, atât despre lucrările dumnezeieşti săvârşite în vieţile oamenilor prin credinţa sa, cât şi contestări înverşunate. Mănăstirea noastră nu are o opinie unilaterală despre un subiect atât de complex precum viaţa, personalitatea şi activitatea părintelui Arsenie Boca, însă vom aduce, încet-încet, şi noi contribuţia de mărturii, în măsura în care ne va lumina Dumnezeu. Deocamdată, însă, nu ne exprimăm nicidecum opiniile şi mărturiile noastre personale, ci numai ceea ce ne-a răspuns părintele Iustin. Răspunsurile cuvioşiei sale sunt în număr mare, date multora dintre ucenicii şi ucenițele sale. Redăm doar câteva, pentru început:
Întrebare: Care sunt scrierile autentice ale părintelui Arsenie și cum a le diferenţia între sutele de scrieri atribuite? Deoarece nu poate fi judecată ortodoxia cugetării cuiva asupra textelor altcuiva.
Răspunde părintele Iustin: Cărţile scrise de părintele Arsenie sunt numai două: „Cărarea Împărăţiei” şi „Cuvinte vii”. Restul sunt probabil compilaţii alcătuite de către alte persoane, modificate sau cu totul inventate de aceia. Ortodoxia părintelui Arsenie se poate căuta în cele două cărţi ale sale.
Întrebare: Cum se explică mulţimea erorilor din erminia picturii de la Drăgănescu?
Răspunde părintele Iustin: Drăgănescu este o expresie a artistului. Dar este o greşeală ce Dumnezeu i-a iertat-o, pentru mulţimea uriaşă a faptelor lui bune din restul vieţii sale. Sunt convins că s-a pocăit de acele picturi, dar n-a mai fost vreme a schimba ceva.
Maria: Deci fără a avea o pocăință mărturisită public, părintele Iustin presupune, după mintea dânsului, că s-ar fi pocăit!…Dar noi mergem pe presupuneri sau pe dovezi? Aceasta este sfințenia? Atât timp cât Dumnezeu nu a îngăduit a fi măcar o dovadă publică, nu putem merge pe presupunerea nimănui. Apoi, iartă Dumnezeu erezia? Dacă s-ar fi pocăit, trebuia măcar a da ordine pentru a  șterge pictura, dacă el era neputincios, însă nu avem nici măcar o dovadă!
Sfântul Ciprian al Cartaginei a spus că:
„PENTRU CEL ERETIC, AȘA-SPUSA MUCENICIE (MOARTEA PENTRU CREDINȚA LUI) ESTE PEDEAPSA PENTRU EREZIA ȘI HULA ÎN CARE A STĂRUIT, NU ESTE MUCENICIE!”    
„Asemenea oameni, chiar dacă au fost uciși în numele credinței lor, nu-și vor spăla nici cu sânge greșelile lor. Vina dezbinării este gravă, de neiertat, iar suferința n-o poate purifica. Nu poate fi martir cel ce nu este cu Biserica. (…) Nu pot rămâne cu Dumnezeu cei ce nu vor a fi uniți cu Biserica lui Dumnezeu. Chiar dacă vor arde pe rug sau vor fi dați fiarelor sălbatice, aceea nu va fi coroana credinței, ci pedeapsa trădării, însă nu sfârșitul glorios al celui cu virtute religioasă, ci moartea din disperare. Unul ca acesta poate fi ucis, dar nu poate fi încoronat. Mărturisește că este creștin, precum diavolul ce adesea minte că ar fi Hristos, căci Însuși Domnul ne atrage luarea-aminte și spune:
«Mulți vor veni în numele Meu spunând: „Eu sunt Hristos” și mulți vor înșela.» După cum el nu este Hristos, chiar dacă înșeală cu numele, la fel nu poate fi creștin cine nu rămâne în Evanghelia lui Hristos și a adevăratei credințe”.
Dacă nu sunt vrednici de cinstire martirii ereticilor, însemnă că nici martirii neopăgânilor nu sunt mai presus (deși sunt promovați deseori ca exemple de râvnă pentru credință). Diavolul a văzut cât de mult a rodit sângele martirilor creștini și a vrut a înșela lumea prin proprii săi „martiri”, numiți fiind de către Sfinții Bisericii drept „minciuno-martiri”.
„Nici un creştin nu se cuvine a părăsi martirii lui Hristos şi a merge la pseudo-martiri, adică la ai ereticilor sau la cei ce mai înainte au fost eretici; căci aceştia sunt străini de Dumnezeu. Deci cei ce vor merge la dânșii, a fi anatema” – Canonul 34.
Maria: Cum poate spune părintele Iustin că ar fi fost iertat pentru mulțimea faptelor bune? Care fapte bune? Căci dădea păcatele oamenilor în vileag! Care fapte bune? Căci a adus oamenii la credința lui Boca? De fapt, la ereziile lui Boca!
Întrebare: Deci pictura de la Drăgănescu nu reflectă gândirea dogmatică a părintelui Arsenie? Seamănă perfect cu pictura post-modernă din America şi Rusia anilor 50!
Răspunde părintele Iustin:  Faptele lui, minunile lui, puterea lui Hristos din el, credinţa lui reflectă gândirea dogmatică a părintelui Arsenie. Nu pictura de la Drăgănescu, ce este cu totul aparte faţă de predania iconografică ortodoxă şi ce n-o putem include în tradiţia ortodoxă, deoarece este o artă înscrisă în curentul acesta post-modernist. La fel ca şi anumite texte imnografice ale lui Sandu Tudor, ce n-a greşit dogmatic, doar pentru că s-a exprimat cu un limbaj mai aşa… Este pur şi simplu o latură a artiştilor din ei, necanonică, însă Dumnezeu i-a iertat pentru aceste lucruri necanonice, pentru mărimea dragostei lor faţă de El.
Maria:
Spune Sfântul Ioan Gură de Aur:
„Că duşmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci şi cei aflaţi în comuniune cu ei. Ai îndrăzni, oare, a te apropia, a vorbi cu unii ce au fost prinși și condamnați deoarece au încercat a pune mâna asupra puterii? Eu nu cred. Nu-i, oare, absurd a fugi cu atâta grabă de către oamenii ce fac rău unui om, dar a-ți face prieteni pe cei ce au ocărât pe Dumnezeu și a prăznui tu, ce te închini Celui răstignit cu cei ce l-au răstignit(se referă la iudei)? Aceasta nu numai prostie, ci și cumplită nebunie este!”
Întrebare: Şi cum a ne raporta, deci, faţă de unicitatea aceasta a picturii de la Drăgănescu?
Răspunde părintele Iustin Precum faţă de orice patrimoniu cultural, însă nu poate fi integrat în tradiţia artei patristice. O parte a poeziei lui Radu Gyr este diferită de atitudinea ortodoxă, canonică, însă existenţa acelor poezii nu înseamnă că Gyr nu era ortodox.
Maria: Un răspuns foarte ambiguu: Ca faţă de orice patrimoniu cultural”…Păi ce treabă are cultura cu „sfințenia” părintelui Boca?! Deci fiind limpede că pictura este eretică, nu vor a recunoaște! Deci se pare că părintele Iustin nu știa precum că pictura era eretică?!
Întrebare: Dar de ce sunt aşa de vehemenţi unii părinţi împotriva părintelui Arsenie?
Răspunde părintele Iustin: Păi, l-au judecat într-un anume moment şi au rămas la acel moment, nu au privit viaţa lui în ansamblu.
Adaug și eu un cuvânt: Este cineva care înșeală: înșelătorul. El înșeală prin virtute. Când virtutea servește, el dă imbold spre virtute, precum Dumnezeu, însă și mândrie, ce este vârful păcatelor. Iar aceasta este cea mai vicleană, cea mai ascunsă, cea mai puternică ispită. Ispita ce o rezervă diavolul sfinților, monahilor nevoitori, ostenitorilor, este ispita cea de sus, cea de-a dreapta, ispita vredniciei, ispita sfințeniei. Deoarece știe vrăjmașul cel de obște al nostru și prin îndreptări a bate război” spune Sf. Efem Sirul .
Și orice „calități” ar avea, dacă nu-s dumnezeiești, nimic nu-s. Tactica diavolului ar fi ușor de biruit dacă s-ar cunoaște un singur lucru: că poate exista „virtute” de la diavol. Iar așa prezentându-se situația, apoi  nu este cu putință de deosebit, decât într-un singur chip: prin ascultarea necondiționată de Biserică, prin intrarea în rânduială. Diavolul nu încape în rânduială. Biserica deține îndreptarul permanent al adevărului și al virtuții.
Diavolul este mai primejdios în virtuțiile noastre satisfăcute decât în vicii, deoarece diabolic nu-i a face răul, ci a-l „boteza” cu nume de „bine”, de a schimba conținutul, sensul cuvintelor, de  a spune una,iar alta a înțelege , de a inverti și ruina interior criteriile adevărului. Singura metodă de a scăpa de acest diavol psiholog, constă în sporirea sentimentului nostru de a fi complici la tot răul din lume. Acesta este drumul adevăratei  sfințenii.
Întreabă Sf. Isaac Sirul: „Ce este desăvârșirea?” Și răspunde tot el: „O prăpastie de smerenie”. Dar oare ce este smerenia? „A te arunca mai prejos de toată făptura”, spun sfinții. Adică, a fi desăvârșit în ascultare (de Biserică), a nu te crede mai vrednic decât altul, a nu te încrede în mintea și faptele tale. Hristos a lăsat nu numai mila, pocăința, iertarea, ci și gheena. Hristos este Același ieri, astăzi, în veac,nu numai Bun, Milostiv, Iertător ci și Judecător”. 
Deci a nu privi numai  la virtuțile lui, ci la dreapta credință!
Întrebare: Unii spun că părintele Arsenie, cât era în închisoare, s-a dezis de ataşamentul său faţă de doctrina naţionalistă ce o iubea.
Răspunde părintele Iustin: Dacă s-ar fi dezis, nu l-ar fi prigonit comuniştii toată viaţa.
Întrebare: Părintele Arsenie Papacioc spune că nu respecta canoanele vieţuirii monahale: era apropiat de maica stareţă, purta haine mireneşti…
Răspuns:  Şi părintele Arsenie (Papacioc) este apropiat faţă de maica stareţă. Şi eu sunt apropiat de maica stareţă! (Zâmbeşte) Orice duhovnic de mănăstire pentru maici trebuie a fi apropiat de aceea ce păstoreşte sufletele celor pentru care el se chezăşuieşte. Dar ce este important: că o viaţă în prigoană nu se judecă la fel cu o viaţă în care omul are libertate de mişcare şi de exprimare. Părintele Arsenie Boca n-a ales de bună voie a încălca anumite canoane; a fost silit de împrejurări, la fel ca şi noi, cei din închisori. Noi n-am avut cum să ţinem canoanele şi am purtat haine mireneşti vărgate ani de zile. Este vorba de o situaţie grea, de prigonire. Părintele Arsenie era un mare ascet.
Întrebare: Dar de ce şi-a pictat propriul chip în icoanele Sfinţilor?
Răspunde părintele Iustin : Neputinţa lui ca artist. Foarte mulţi iconari fac inconștient această greşeală. De exemplu, marele şi neîntrecutul iconar Pansellinos! Toţi Sfinţii lui seamănă cu el!
Maria: Oare, neputința lui sau „duhul” ce l-a luminat a picta așa ceva?!
Întrebare: Cine este părintele Arsenie Boca pentru Biserică, pentru noi, ca ţară?
Răspunde părintele Iustin:  Este un apostol cu o lucrare uriaşă, ce creşte mereu. Toate greşelile lui i s-au iertat pentru această lucrare mare şi nu numai că i s-au iertat, dar mijloceşte pentru iertarea greşelilor noastre.
Maria: Apostol?! „Apostol” ce a adus ereticii în casa noastră și i-a pus la aceași masă cu Sfinții noștri! Așa au făcut Sfinții?!
Întrebare: Şi ce facem totuşi cu aceste picturi neortodoxe, deoarece poporul le ia ca direcţie de urmat, le multiplică etc.?
Răspunde părintele Iustin: Le evităm. Icoanele adevărate făcute de părintele Arsenie sunt oamenii ce i-a întors la Hristos şi la Ortodoxie. Aceia sunt icoanele lui reale. Sunt şi unele din cele pictate, dar mai puţin.
Maria: Le evităm? Așa spuneau Sfinții? Deci se vede clar că nu s-a împotrivit picturii eretice a părintelui Boca! Care oameni i-a întors la Ortodoxie? Poate la „ortodoxia” lui Boca sau mai bine spus, la ereziile lui Boca pentru a-l putea cinsti precum un „sfânt”, iar poporul, împreună cu el, a-l accepta cu toate ereziile lui.
Întrebare: Dar cu mulţimea de fanatisme şi obiecte de cult ce sunt folosite în comerţul acesta bisericesc cu privire la părintele Arsenie, ce este de făcut? Circulă nişte picturi pietiste, făcute de oameni „credincioşi”, dar tare netalentaţi: tot felul de tablouri, brăţări, lucruri din acestea. Seamănă cu arta monofizită, n-au nici o legătură cu cea ortodoxă, ca şi cântarea bisericească din Ardeal.
Răspunde părintele Iustin: Standardizarea artelor bisericeşti este treaba ierarhilor. Noi avem doar datoria a încuraja arta tradiţională ortodoxă.
Întrebare: Cum să ne purtăm faţă de părintele Arsenie?
Răspunde părintele Iustin: Cu aceeaşi evlavie precum faţă de toţi Părinţii Bisericii Ortodoxe: nu cu mai multă, dar nici cu mai puţină.
Maria: Deci cu evlavie față de unul ce a cinstit ereticii și i-a adus la aceași cinste cu Sfinții noștri?! Sfinții au fost foarte vehemenți în privința ereticilor, în timp ce părintele Iustin pare că îngăduie prietenia cu ei!
Întrebare: Dar cum să ne purtăm faţă de oamenii ce au păreri extreme (pro sau contra) faţă de el?
Răspunde părintele Iustin:  Cum să vă purtaţi? Cu dragoste, măi! Cu dragoste!…
Spun și eu: Deci a veni să-ți spună cineva că părintele Boca a fost înșelat și tu a te comporta față el cu  dragoste, fără a lua aminte?! Nu aceasta a făcut părintele Iustin?! Deci i s-au adus la cunoștiință toate ereziile părintelui Boca, iar el nu a combătut nici măcar una, ba mai mult: le-a încurajat! Nu avem nici o dovadă publică precum că părintele Iustin ar fi vorbit împotriva părintelui Boca, deși i s-au adus la cunoștiință.
Adică Sf. Igantie Briancianinov dovedește eretic pe Francisc de Assisi și alții, iar tu, Arsene Boca, vii a-l pune în rândul Sfinților noștri?! Unde este dreapta credință ce spune că ar fi  mărturisit-o?! Unde vorbește el împotriva ecumenismului, din moment ce-l face pe față!? Ce este pictura?! Nu este ecumenism?!? Așa spun Sfinții: a sta la aceiași masă împreună cu ereticii și a le da aceași cinste?!?
SF.IGNATIE BRIANCIANINOV:
În pustnicie, au ajuns, asemenea lui Malpas, la cea mai vârtoasă înșelare demonică: Francisc de Assisi, Ignațiu de Loyola și alți „nevoitori” ai latinilor (După căderea bisericii de apus de la cea din Răsărit), recunoscuți de ei ca „sfinți”.
„Atunci când Francisc a fost răpit la cer” spune scriitorul vieții acestuia, „Dumnezeu Tatăl, văzându-l, S-a întrebat, fiind, pentru o clipă, în nedumerire: a-i da întâietate cui: Fiului Său Celui după fire sau fiului după har, Francisc?”. Ce poate fi mai cumplit, mai hâd decât această hulă, ce poate fi mai întristător decât această amăgire?!?
Vedeți pe cine a adus în casa noastră?!
Deși celelalte înșelări spune că nu ar fi scrise de el, etc., însă pictura dovedește totul! Pictura este cea mai gravă erezie ce a putut a o susține! Adică tu, Arsenie Boca, hulești credința, pictând eretici în Biserică, iar noi îl facem „sfânt”?! Înseamnă că habar nu avem de dreapta credință despre care tot vorbim! Acesta nu este ecumenism?! A aduce ereticii în casa ta și mai mult: a-i pune la aceași masă cu Sfinții noștri, cu aureolă în jurul capului!? Adică la aceași cinste cu Sfinții noștri?! Ce hulă mai mare ca aceasta poate fi adusă lui Dumnezeu?!?
(Relatare din însemnările noastre; vor urma şi altele. Dacă aveţi înregistrări cu părintele Iustin pe acest subiect, vă rugăm a ni le face cunoscute).
http://manastirea.petru-voda.ro/2015/12/01/parintele-justin-despre-pictura-parintelui-arsenie-boca/
Mai citiți și acestea:
******
Ce condiții trebuie a îndeplini cineva pentru a fi Sfânt:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/04/ce-conditii-trebuie-sa-indeplineaca-cinva-ca-sa-fie-sfant/
******
Argumente din învățăturile greșite ale părintelui Iustin Pârvu:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/03/argumente-din-invataturile-gresite-ale-pr-iustin/
******
Gheron Sava Lavriotul- Nu este nici un canon ce ar vorbi de Potir comun, însă părintele Iustin spune: atâta vreme cât nu se împărtășesc împreună, mai merge….
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2018/04/28/gheron-sava-lavriotul-nu-este-nici-un-canon-care-sa-vorbeasca-de-potir-comun-pr-iustin-atita-vreme-cit-nu-se-impartasesc-impreuna-mai-merge/
******
Iată ce ucenici a avut Părintele Iustin Pârvu:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/03/iata-ce-ucenici-a-avut-pr-iustin-parvu/
******
Stareţa contrabandistă ce mergea în Turcia pentru a încărca T.I.R.-urile cu marfă, a intrat în călugărie „sub aripa“ faimosului duhovnic Iustin Pârvu:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/25/stareta-contrabandista-care-mergea-in-turcia-sa-incarce-tir-urile-cu-marfa-a-intrat-in-calugarie-sub-aripa-faimosului-duhovnic-justin-parvu/
******
Ne permit oare Sfintele Canoane a participa la împreună rugăciuni?
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/24/ne-permit-oare-sfintele-canoane-sa-participam-la-impreuna-rugaciuni/
******
Permit oare Sfintele Canoane locuirea împreună călugărițe cu monahi?
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/23/ne-permit-oare-sfintele-canoane-locuirea-impreuna-monahii-si-calugari/
******
Răspuns pentru părintele Teodot la postarea: „Noi contestatari ai P.Justin”:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/23/raspuns-pentru-parintele-teodot-la-postareanoi-contestatari-ai-p-justin/
******
Cuvânt al părintelui Iustin Pârvu despre părintele Arsenie Boca: 
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/07/04/cuvant-al-parintelui-iustin-parvu-despre-parintele-arsenie-boca/
******
Părintele Iustin despre pictura Părintelui Arsenie Boca:
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/12/01/parintele-justin-despre-pictura-parintelui-arsenie-boca/
******
Cineva mi-a dat aceste linkuri:
Iată „ucenicii” călugări Filotheu și Iustina, ai părintelui Iustin:
https://dragosvasilescu.wordpress.com/2016/05/23/o-maica-de-la-manastirea-paltin-petru-voda-a-fost-zdrobita-in-bataie-chinuita-si-alungata-de-ce-pentru-ca-s-a-imbolnavit-iar-stareta-manastirii-a-crezut-ca-e-o-curva-bortoasa/
http://rezistenta.ro/manastirile-din-petru-voda-mint-si-dezinformeaza-cu-nerusinare-aflati-cine-sunt-ucenicii-parintelui-justin-parvu/
https://dragosvasilescu.wordpress.com/tag/maici/
http://www.apologeticum.ro/2016/12/campanie-umanitara-dati-un-leu-pentru-filoteu-sa-sprijinim-viitoarea-casa-pentru-imigranti-de-langa-man-petru-voda-pan-ecumenismul-va-triumfa/
**************
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Arsene Boca, Fără categorie, Pr.Iustin Pârvu. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

46 de răspunsuri la Părintele Iustin: despre pictura părintelui Arsenie Boca

 1. Pingback: DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 2. Pingback: Argumente din învățăturile greșite ale pr Iustin. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 3. DAMARIS zice:

  ARSENIE BOCA ESTE SFANT! ICOANELE LUI CARE VARSA LACRIMI IN ZII DE SARBATOARI SPUNE MULT!

  Apreciază

  • maria zice:

   Da…dar cu ereziile pe care le-a mărturisit cum rămâne….
   Minunile sînt adevărate dacă și credința care a mărturisit-o e dreaptă…dacă nu…e clar lucrarea celui întunecat.

   Apreciază

   • DAMARIS zice:

    CE EREZII ????!!!! A FACUT POCAINTA PT PICTURA CARE NU A FOST BIZANTINA…PACATUL SE VEDE INSA RUGACIUNEA ,SPOVEDANIA CARE E O MARE TAINA NU O VEDEM…SF.JUTIN ZICE CA A GRESIT CU PICTURA DAR EREZII NU A FACUT…DE ICOANE CARE LACRIMEAZA CE ZICETI? DOAR SE VAD PE NET…NU SUNTEM ORBI SI NICI ASA PROSTI O TARA INTRAGA ,SIMPLA SI SMERITA (UNII CHIAR FARA DE CARTE) SIMT SFINIA SI MINUNILE SF.ARSENIE BOCA(DATI-MI VOIE SA-L NUMESC SFANT) DOAMNE AJUTA!

    Apreciază

 4. DAMARIS zice:

  CE ZICE PR.JUSTIN E SFANT! E BINE SA NU-L CONTRAZICEM ASTA CA SA NU NE TREZIM TAZNITI DE DUMNEZEU!

  Apreciază

 5. DAMARIS zice:

  DUMNEAVOASTRA CREDTI IN SFINTENIA PRT JUSTIN? VA ROG SA FITI SINCERA CU MINE.

  Apreciază

  • teodora zice:

   Nu sti,ca poate duhovnicul sa cucereasca desavarsirea iar ucenicul sa fie tradator ca Iuda?! liberul arbitru primeaza! Sa ne smintim ca MANTUITORUL a avut Apostol pe Iuda Iscarioteanul?!Ooo,NUUU!”numai cel smintit se sminteste”,vorba pr.Nicolae Tanase.

   Apreciază

 6. DAMARIS zice:

  SUNTETI PRIMUL OM CARE NEAGA ,FARA RETINERI,SFINTENIA PR.JUSTIN CARE A STAT IN INCHISOARE PT HRISTOS 25 DE ANI;PLUS BATAI SI AMENINTARI CARE LE-A SUFERIT DIN DRAGOSTE PE DREAPTA CREDINTA ORTODOXA.IERTATI!

  Apreciază

 7. DAMARIS zice:

  NU DATI CREZARE MINCIUNILOR CA SUNT DE LA VRAJMASUL. ATI VAZUT CUM ICOANELE PR.JUSTIN IVZORASC MIR? CREDTI CE SE VEDE NU IN OAMNEI PE CRE NICI NU IN JURNALISTI „DUHOVNICESTI” CARE FAC JOCUL DIAVOLULUI.TOATE CELE BUNE!

  Apreciază

 8. DAMARIS zice:

  ESTI ORTODOXA PE STIL VECHI?

  Apreciază

 9. maria zice:

  Le știu acele linkuri.Arată-mi dreapta credință pe care a mărturisit-o…citește tot ce ti-am dat si mai vorbim.

  Apreciază

 10. maria zice:

  Vai de capul părintelui Teodot!

  Apreciază

 11. damaris zice:

  CITESTE CARTILE PR.JUSTIN SI NU VEI GASI EREZII CI DOAR MARTURISIREA DREPTEI CREDINTE ORTODOXE_A FOST PRIMUL DUHOVNIC CARE A LUAT ATITUDINE IN PRIVINTA ACTELOR CU CIP.DOAR UN OM LUMINAT DE DOMNUL ARE CURAJUL DREPTEI-MARTURISIRI!SA SE ROAGE PT.NOI!

  Apreciază

  • maria zice:

   Dacă ai cunoaște învățăturile Sfinților nu ai mai vorbi așa ceva…
   Și dacă a vorbit bine de cipuri asta înseamnă că a avut curată toată credința mărturisită de el?

   Apreciază

 12. teodora zice:

  Intoarce-te la ADEVAR pana nu e tarziu si sterge postarile eretice la adresa SF.JUSTIN SI SF.ARSENIE BOCA.P.S:nu lasa pe maine ce poti face azi!

  Apreciază

 13. teodora zice:

  intreb serios:ce studii aveti?

  Apreciază

  • maria zice:

   ce importanță are asta?Apostolii au fost pescari și au fost purtători de Duhul Sf….poți să citești tone de cărți…ptr cei ce nu lucrează poruncile nu le vor înțelege

   Apreciază

 14. florentina zice:

  NU A SCAPAT NICI SFANTUL ARDEALULUI DE VOI CARE NU SUPORTATI SFINENIA LUI…UNUL DIN CEI MAI MARI SFINTI PE CARE I-A AVUT SI ARE ROMANIA!

  Apreciază

 15. florentina zice:

  CATE CARTI CU PR.ARSENIA BOCA AI CITIT? DU-TE FATO LA MORMANTUL PR.ARSENIA SI VEZI CAT HAR SI PACE SE REVARSA PESTE PELERINI-VREDNICI SAU NEVREDNICI…SFANTUL AI IUBESTE PE TOTI LA FEL..SI PE TINE SA STII.

  Apreciază

  • maria zice:

   Am citit suficient pentru a vedea ereziile lui…și chiar dacă nui citeam..pictura spune totul…pictura mărturisește ereziile pe care le-a susținut toată viața și de care nu s-a pocăit.

   Apreciază

 16. florentina zice:

  RCTIFIC-PR ARSENIE….

  Apreciază

 17. florentina zice:

  DE UNDE STI MARIA CA NU A FACUT POCAINTA PR.ARSENIE?AI VAZUT?

  Apreciază

 18. florentina zice:

  DUMNEZEU SA TE LUMINEZE! RAIUL TI-L DORESC!

  Apreciază

 19. Pingback: Argumente din învățăturile greșite ale pr Iustin | Invataturile Sfintilor Parinti despre inselarile contemporane

 20. Pingback: Gheron Sava Lavriotul – Nu este nici un canon care să vorbească de Potir comun… însă pr Iustin spune – atîta vreme cît nu se împărtășesc împreună, mai merge…. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 21. Pingback: Stareţa contrabandistă care mergea în Turcia să încarce TIR-urile cu marfă. A intrat în călugărie „sub aripa“ faimosului duhovnic Justin Pârvu | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 22. Pingback: Ne permit oare Sfintele Canoane să participăm la împreună rugăciuni? | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 23. Pingback: Stareţa contrabandistă care mergea în Turcia să încarce TIR-urile cu marfă. A intrat în călugărie „sub aripa“ faimosului duhovnic Justin Pârvu | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 24. Pingback: „Ne permit oare Sfintele Canoane locuirea împreună monahii și călugări? | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 25. Pingback: Răspuns pentru părintele Teodot la postarea: „Noi contestatari ai P.Justin” | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 26. Pingback: Cuvânt al Părintelui Iustin Pârvu, despre Părintele Arsenie Boca | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 27. Pingback: Iată ce ucenici a avut Pr. Iustin Pârvu | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 28. Pingback: Stareţa contrabandistă care mergea în Turcia să încarce TIR-urile cu marfă. A intrat în călugărie „sub aripa“ faimosului duhovnic Justin Pârvu | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s