NU NUMAI SFÂNTA IMPĂRTĂSANIE NE MÂNTUIESTE….CI SI CELE 7 SFINTE TAINE

Immagine correlata

Si asa Fiul si Cuvintul lui Dumnezeu,Domnul nostru si dulcele nostru Iisus Hristos,Se face Mijlocitor intre Dumnezeu si om,ca sa arate oamenilor pe Tatal pe care nu-l cunosteau,si sa-i aduca lui Dumnezeu si Tatal prin Duhul Sfant pe oameni si sa-i faca prieteni cu El,omorind prin Patimile Lui dusmania care era intre ei.Si prin invataturile Lui ceresti si prin faptele Lui,pe scurt prin toata Economia Sa infricosatoare in trup,ne-a daruit atitea daruri inalte si mari si ne-a dat atitea bunatati ceresti si mai presus de fire,incit e cu neputinta ca o minte sau o limba de om sa la infatiseze una cite una.
Pe linga celelalte pe care ni le-a lasat in viata de fata ca pe o mostenire parinteasca si o comoara cu neputinta de cheltuit sint 7 si sfinte auguste Taine ale Bisericii: Botezul,Mirul,Cuminecatura,Preotia,Nunta,Pocainta si Maslu,ca sa ne folosim de ele ca de tot atitea mijloace duhovnicesti necesare pentru tamaduirea si mintuirea sufletului nostru.
Iar dintr aceste 7,cele mai necesare si mai de mintuire sufletului sint Sfantul Botez si Sfanta Cuminecare a Trupului si Sangelui Domnului nostru Iisus Hristos,Precum au scris despre aceasta Sfantul Dionisie Areopagitul si multi alti dascali dumnezeiesti

Puterea celor sapte Sfinte Taine

Biserica noastra Ortodoxa detine comoara celor sapte Sfinte Taine,a celor sapte Sfinte mistere.Aceste Taine sau mistere sunt fundamentale si de neaparata trebuinta ,am putea spune chiar indispensabile pentru mantuire.Din nefericire ,exista chiar si clerici savarsitori ai acestor Sfinte Taine,care nu inteleg sensul profund ,duhovnicesc ,lucru foarte grav,ce pricinuiesc neajunsuri Bisericii,credinciosilor ,precum si savarsitorilor(clericilor).Insasi denumirea de Taina care are loc la origine mister (in greceste mistirion)trebuie sa ne puna pe ganduri.

De ce i se zice Botezului de pilda Sfanta Taina?

Deoarece aici se produce intr-adevar un lucru tainic ,o minune:Dumnezeu prin harul sau ,sterge pacatul stramosesc ;pe cel botezat in numele Sfintei Treimi ,il naste de sus ,din apa si din Duh (Ioan 3,5 )dandu-i puteri noi si il face partas la viata divina.Ajuns la maturitate duhovniceasca ,cu aceste puteri poate sa depaseasca conditia vietii obisnuite ,poate sa ajunga la stadiul vietii ingeresti ,sa devina sfant ,casnic al lui Dumnezeu si asemenea cu El(Efes .2,19-20)

De ce spune Sfanta Taina a Mirungerii?

Deoarece aici preotul pecetluieste copilul cu Sfantul si Marele Mir :Duhul Sfant ,prin harul sau,se salasluieste in copil si aceasta salasluire dainuieste in vesnicie.Energia sau Duhul Sfant ,acumulata prin aceasta pecetluire ,il poate ridica pe credincios pe cele mai inalte trepte ale vietii duhovnicesti ,chiar pana la indumnezeirea prin har ,dar numai daca acesta colaboreaza cu el.
De ce i se zice Sfanta Taina a cununiei?
Deoarece si aici Dumnezeu face o minune tainica,produce o legatura tainica pe vecie.Din pacate si de data aceasta foarte putini crestini isi dau seama de unirea lor prin harul ce ii face sa devina un singur trup(Efes:5,31).de unde si roadele negative si fel de fel de esecuri in casnicie.

De ce i se spune Sfanta Taina a Hirotoniei?

La aceasta Sfanta Taina ar trebui sa fie seriozitate maxima ,deoarece harul Duhului Sfant ,impartasit prin mainile arhiereului ,se transmite candidatului la preotie ,dandu-i puterile supranaturale de a sfinti la randu-i si de a binecuvanta ,de a invata si de a conduce pe credinciosi pe calea mantuirii.Aceasta putere pe care o primeste preotul,nici ingerii nu o au.

De ce i se zice Taina Sfantului Maslu?

Pentru ca prin puterea sfintitoare pe care o are preotul ,la randul sau sfinteste untdelemnul si prin acest untdelemn sfintit ,administrat dupa randuiala Bisericii ,se primesc diferite binecuvantari,sfintiri a caror urmare este insanatosirea trupeasca si sufleteasca.

De ce-i zice Taina Sfintei Impartasanii?

Deoarece aici se produce o mare minune ,un mare lucru tainic.Duhul Sfant ,prin invocare (chemarea)savarsita de preot ,transforma painea si vinul in insusi Trupul si Sangele Mantuitorului Hristos.Prin aceasta Sfanta Taina credinciosul se impartaseste direct cu Hristos ,cu Trupul si Sangele lui.Cu alte cuvinte ,toate aceste Sfinte Taine se numesc asa deoarece la fiecare in parte ,harul(energia) Duhului Sfant ,prin chemarea preotului sau arhiereului vine si sfinteste pe oameni.Se produce de fiecare data o Taina ,un mister,o minune.
Fiecare dintre noi crestinii ,clerici sau mireni ,trebuie sa constientizam acest mare fapt,aceasta mare comoara ,bogatie si putere pe care ne-a dat-o Dumnezeu .Daca ne vom stradui sa intelegem aceste taine si mai ales daca vom trai in viata noastra aceste realitati ,vom capata intelepciune divina care ne va salva de la caderi ,de la ispite care sunt mai presus de puterile noastre ,de la orice rautate satanica ,din viata noastra.

DE CE TREBUIE SĂ NE SPOVEDIM?

Omul este prin fire o fiinţă sociabilă, deci nu poate trăi singur. Tot aşa de adevărat este faptul că omul neputând trăi singur, nu poate să stea fără să comun O ice cu cineva şi, mai ales, să se deschidă 20 sufleteşte aproapelui său, să-i spună păsurile sale. Parcă simţi o uşurare şi-o descărcare când găseşti pe cineva de încredere şi i te destăinuieşti. Durerile şi rănile mele sufleteşti i le spun lui, el le primeşte şi mă compătimeşte. În acel moment, datorită compătimirii şi iubirii persoanei căreia m-am destăinuit, simt o mare linişte şi bucurie, simt că cineva mă mai iubeşte, că nu am fost părăsit definitiv; simt o revigorare sufletească.
Este mare lucru ca în viaţa noastră, să ajungem „să ne bucurăm cu cei ce se bucură şi să ne întristăm cu cei ce se întristează” (Romani 12, 15). Atunci când vedem pe cineva că suferă, să intrăm în dialog cu el, să-1 întărim prin vorbe bune, să-i luăm, cu alte cuvinte, din durerea lui, şi să ne-o însuşim noi.
Comunicarea, dialogul sunt absolut necesare. Dar mai mult decât acestea este mărturisirea în faţa duhovnicului. Te destăinui în faţa prietenului, îi spui tot ce ai pe suflet, îl doare şi pe el, dacă ţine la tine; îţi dă, eventual, un sfat sau, mai mult, se roagă pentru tine. Insă, un prieten, oricât de apropiat ar fi, altceva nu are ce să-ţi mai ofere, nu are cu ce să te mai ajute. Până aici merge afectivitatea umană.
Dar Dumnezeu, prin mila Sa faţă de oameni, ne-a dăruit un mare ajutor: Sfintele Taine şi, în special, Taina Sfintei Spovedanii.
La această Sfântă Taină, credinciosul, în afară de faptul că s-a destăinuit duhovnicului de tot ce are el mai intim, primeşte în plus de la duhovnic dezlegarea şi iertarea de acele păcate şi mai ales primeşte o mare putere de a învinge mai departe greutăţile vieţii.
Primeşte energia harului Duhului Sfânt prin punerea mâinilor preotului.
Numai preotul are această imensă putere de a dezlega de păcate şi de a împărtăşi harul Duhului Sfânt ca întăritor în viaţa noastră.
Fără preot şi puterea lui sfinţitoare nu putem trăi o viaţă creştină sau, dacă o trăim, suntem ofiliţi duhovniceşte; trăim inconştienţi, în irealitate şi neadevăr. 21 Mântuitorul a spus „Eu sunt Calea, Adevărul si Viaţa”. Altă cale şi adevăr nu există decât în Biserica Sa.
Puterea de a lega şi a dezlega, Mântuitorul a dat-o numai Sfinţilor Apostoli şi aceştia la rândul lor episcopilor şi preoţilor prin hirotonie, prin punerea mâinilor pe cap: „Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în ceruri şi oricâte veţi dezlega pe pământ vor fi dezlegate şi în ceruri” (Mt. 18, 18; Ioan 20, 23).
Deci puterea de dezlegare a păcatelor o primim numai aici pe pământ şi numai de la preoţi. Cel mai groaznic lucru este ca cineva să moară nespovedit, nedezlegat de păcate. Dincolo de mormânt nu-1 mai poate dezlega nimeni „nici chiar îngerii”.
De aceea trebuie să ne spovedim, să ne descărcăm sufleteşte, să alungăm tot ce este negativ în fiinţa noastră umană.
Să primim dezlegare şi iertare de toate păcatele şi relele ce le-am făcut în viaţă.
Să primim pe Duhul Sfânt, Cel care ne va călăuzi în viaţa de dincolo.

SFÂNTA TAINĂ A SPOVEDANIEI

Se spune Sfânta Taină a Spovedaniei, deoarece şi de data aceasta între preot, penitent şi Dumnezeu se produce o minune, o mare lucrare tainică. Penitentul sau credinciosul se descarcă de păcate cu toată căinţa în faţa preotului şi Dumnezeu, fiind prezent în chip nevăzut, îl iartă şi îl dezleagă prin mâinile preotului.
După ce penitentul şi-a spus tot ce avea pe suflet, preotul îi pune mâinile pe cap zicându-i formula:
„Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul şi cu îndurările iubirii Sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule (N), şi să-ţi lase ţie toate păcatele. Iar eu, nevrednicul preot şi duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te iert, şi te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin”. (Vezi Moliftelnic).
În timpul rostirii acestei formule preotul, având mâinile pe capul penitentului, produce împărtăşirea harului divin, un transfer de energie a Duhului Sfânt. După învăţătura Bisericii Ortodoxe adevăratul săvârşitor al I 19 Domnul Iisus Hristos primeşte spovedania Mariei Magdalena şi-i iartă păcatele Tainelor este Mântuitorul Iisus Hristos, iar preotul este iconomul Tainelor Sfinte (I, Cor. 4,1). În cazul Spovedaniei, cel ce primeşte mărturisirea este Mântuitorul Iisus, iar preotul este doar un martor. După cum citim în Rânduielile Sfintei Mărturisiri: „Iată, fiule, Hristos stă nevăzut, primind mărturisirea ta cea cu umilinţă… Şi eu sunt numai un martor, ca să mărturisesc înaintea Lui toate câte îmi vei spune mie”.
Preotul, în virtutea harului duhovniciei, împărtă-şeşte harul iertării păcatelor prin dezlegarea ce o face penitentului.
Aşadar, Mântuitorul Iisus Hristos, fiind de faţă la Taina Sfintei Spovedanii, datorită sincerităţii, căinţei şi zdrobirii de inimă pentru tot răul ce 1-a făcut, prin mâinile preotului slujitor, îl iartă pe cel ce stă în genunchi cu căinţă.
Deci, cu alte cuvinte, la Taina Sfintei Spovedanii se produc următoarele: penitentul se descarcă de tot răul acumulat în timp, cu toată căinţa; preotul îl iartă şi îl dezleagă prin punerea mâinilor, iar harul (energia) Duhului Sfânt, în acel timp vine şi se revarsă peste acel credincios. De aceea se şi simte totdeauna o mare uşurare şi mângâiere după Spovedanie.

Anunțuri

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despre Sf.Împărtășanie, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

3 răspunsuri la NU NUMAI SFÂNTA IMPĂRTĂSANIE NE MÂNTUIESTE….CI SI CELE 7 SFINTE TAINE

  1. Pingback: NU NUMAI SFÂNTA IMPĂRTĂSANIE NE MÂNTUIESTE !!….Ci și Împărtasirea duhovniceasca si mintală,care sînt legate una de alta. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  2. Pingback: Argumente din învățăturile greșite ale pr Iustin. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  3. Pingback: Ce sînt căsătoriile necanonice… | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s