…noi crestinii zilelor noastre am ajuns sa luăm noi legile lui Dumnezeu in mână ca nu cumva sa fim amăgiti de anumiti duhovnici iresponsabili care batjocoresc Sfintele Taine ale lui Dumnezeu?!!

„Cum că de către toţi se cuvine a se păzi Dumnezeieştile Canoane nestrămutate. Că cei ce nu le păzesc se supun sub înfricoşate certări ori canonisiri.
„Episcopilor, acestea s­au rânduit vouă pentru Canoane de către noi. Voi însă rămânând întrânsele vă veţi mântui şi pace veţi avea, iar nesupunându­vă vă veţi munci, şi luptă unii cu alţii necurmată veţi avea. Plata neascultării cea cuvenită
luând­o. (Apostolii în sfârşitul [epilogul] cuvântării Canoanelor.)
OARE NU SE VEDE RAZBOIUL CARE IL DUCEM UNII CU ALTII ?!!…noi crestinii zilelor noastre am ajuns sa luam noi legile lui Dumnezeu in mana ca nu cumva sa fim amagiti de anumiti duhovnici iresponsabili care batjocoresc Sfintele Taine ale lui Dumnezeu?!!
Este foarte trist de cei ce nu se vor stradui sa caute si vor fi amagiti de asemenea duhovnici iresponsabili ,din nestiinta…pentru care vor raspunde in acea infricosata zi….caci si Nestiinta e un pacat…
SUB NESTIINTA VOITA SE ASCUNDE O MARE VICLENIE
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2016/07/03/sub-nestiinta-voita-se-ascunde-o-mare-viclenie/

deci:„Nimeni nu poate spune ca nu a stiut” Asa ca e greu de cei care au alte preocupari decat cele duhovnicesti…
Viata duhovniceasca de azi e departe de cele ce au lasat Sfintii si e vai de noi!!!
1. Îndrăzneşte, oare, cineva dintre voi, având vreo pâră împotriva altuia, să se judece înaintea celor nedrepţi şi nu înaintea celor sfinţi?
2. Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea este judecată de voi, oare sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri atât de mici?
3. Nu ştiţi, oare, că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult cele lumeşti?
4. Deci dacă aveţi judecăţi lumeşti, puneţi pe cei nebăgaţi în seamă din Biserică, ca să vă judece.
5. O spun spre ruşinea voastră.
Si Apostolul spune sa nu ascultam de cei lumesti„Deci dacă aveţi judecăţi lumeşti, puneţi pe cei nebăgaţi în seamă din Biserică, ca să vă judece….

Daca Sfintii vor judeca lumea….E VAI SI AMAR DE NOI!….ce va fi oare cu duhovnicii care au lepadat Sfintele Canoane care Sfintii spun „ca nici dupa moartea lor nu ne putem ruga pentru ei ca sant anatemisati.
„S­a socotit de către Sfântul Sinod acesta, să rămână şi de acum adeverite şi întărite spre vindecarea sufletelor şi spre tămăduirea patimilor Canoanele cele primite şi întărite de către Sfinţii şi Fericiţii Părinţi cei mai înainte de noi, dar încă
şi predanisite nouă, anume ale Sfinţilor şi slăviţilor Apostoli, şi ale Ecumneicelor IV Sinoade după nume, ale celor locale anume, şi cele ale părinţilor în parte anume.Şi numărul a­i fi iertat rău a le schimba, şi a surpa Canoanele cele mai­nainte
arătate.”
„Iar de s­ar prinde cineva că a chenotomisit [a izvodit din nou] vreun Canon din cele zise, ori că se apucă să răstoarne, vinovat va fi după Canonul cel de acel fel; precum acela hotărăşte, să primească certare şi prin acela în care greşeşte, să
se vindece” (Canonul al 2­lea al Sinodului VI)
„Bucurându­ne pentru acestea, precum când află cineva dobânzi multe,îmbrăţişare primind la piept dumnezeieştile canoane şi o întărim pe aşezarea acestora întreagă şi neclătită a acelor aşezate de către Trâmbiţele Sfântului Duh.Adică, de întru tot lăudaţii Apostoli, şi ale celor VI Sinoade Ecumenice, şi ale celor de pe alocuri adunate… Şi pe ale Sfinţilor Părinţilor noştri… Şi pe cei ce acelea îi anatematisesc, şi noi îi anatematisim. Iară pe cei cei îi caterisesc, şi noi îi caterisim
iară pe cei ce îi afurisesc şi noi afurisim. Şi pe cei ce îi dau certării, şi noi aşişderea îi supunem. (Canonul I al Sinodului VI)”
„Deci legiuim ca Bisericeştile Canoane să ţină rânduiala de legi, cele de către Sfintele patru Sinoade aşezate, ori adeverite, adică de cel în Nicheea, şi de cel în Constantinopol şi de cel dintâi din Efes şi de cel din Halkidon. (Novela 131 a lui
Iustinian)”„Legiuim dar ca rânduială de legi să aibă Bisericeştile Canoane, cele aşezate de Sfintele cele şapte Sinoade, ori adeverite (prin ziceri adeverite, se arată Canoanele Sinoadelor locale şi ale Părinţilor celor din parte, cele adeverite de
Sinoadele Ecumenice, după Balsamon.) Că Dogmele mai înainte ziselor Sfinte Sinoade ca pe Dumnezeiştile Scripturi le primim, şi Canoanele ca pe legi le păzim.(Cartea a 5­a, titlul 3, cap.2 din Basilicale, la Fotie titlul 1, cap.2 )”
„S­a hotărât de Sfinţii Părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi, cei ce ori în Credinţă, ori în Canoane ar păcătui (al V­lea Sinod Ecumenic în trimiterea către Iustinian, foaia 392 al tomului al 2­lea). Vezi iubitule înfricoşat cuvânt.”
„Cei ce pun în defăimare Sfintele şi Dumnezeieştile Canoane ale Sfinţilor Părinţilor noştri, care, şi pe Sfânta Biserică o sprijinesc, şi pe toată Credinţa petrec împodobind­o, o povăţuiesc către Dumnezeiasca evlavie, fie anatema. (Sinodul dinConstantinopol, cel după Constantin Porfirogenetul, foaia 977 din tomul al 2­lea al Sinodicalelor, adică Tomul Unirii).”
Cum că Dumnezeieştile Canoane sunt mai tari decât împărăteştile legi.În praxa a doua a Sinodului al II­lea se scrie: „Prea slăviţii boieri au zis:Măritului Stăpânitor al lumii (adică lui Marchian împăratul) i­au plăcut, ca nu după împărăteştile cărţi, ori după pragmaticile forme [şi aşa se numesc cărţile împărăteşti], să urmeze preacuvioşii episcopi, ci după Canoanele cele legiuite de Sfinţii părinţi. Sinodul a zis: Împotriva Canoanelor, nici o lucrare să poată.Canoanele Părinţilor să se ţie. Şi iarăşi: Îi rugăm, ca fără zicerea împotrivă lucrările cele de oarecare, în toate eparhiile, spre vătămarea canoanelor, să
rămână nelucrătoare; ci să stăpânească Canoanele prin toate… Toţi acestea le zicem. Toate lucrările să se surpe. Canoanele să stăpânească… După hotărîrea Sfîntului Sinod, şi în toate celelalte eparhii hotărârile Canoanelor să stăpânească
„Că acelea cu adevărat, adică Canoanele, cele de împăraţi, şi de Sfinţii Părinţi aşezate şi întărite se primesc ca Dumnezeieştile Scripturi. Iar legile, numai de împăraţi s­au primit, ori s­au aşezat, şi pentru acesta nu au tărie mai multă
decât Dumnezeieştile Scripturi, nici decât Canoanele. (Balsamon în Scolie la cap. al doilea de mai sus a lui Fotie)”
„Nu­mi spune legile cele din afară, căci şi vameşul legea dinafară plineşte,dar însă se osândeşte (Hristostom cuvântul 57 la cea de la Matei.)” Şi iarăşi: „Nici toţi împăraţii, de multe ori nu se ostenesc cu conglăsuire la legi. Cuvântul 6 la
Andriante.)”
http://www.sfantuldaniilsihastrul.ro/fisiere/carti/pidalionul.pdf

********

„S­a hotărât de Sfinţii Părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi, cei ce ori în Credinţă, ori în Canoane ar păcătui”…..
INTRODUCEREA LA PIDALION
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/10/03/s%C2%ADa-hotarat-de-sfintii-parinti-a-se-intrebuinta-si-dupa-moarte-a-se-anatematisi-cei-ce-ori-in-credinta-ori-in-canoane-ar-pacatui-deci-e-limpede-ca-nici-dupa-moartea-lorcelor-care-a/
************
DECI:„S­a hotărât de Sfinţii Părinţi a se întrebuinţa şi după moarte a se anatematisi, cei ce ori în Credinţă, ori în Canoane ar păcătui (al V­lea Sinod Ecumenic în trimiterea către Iustinian, foaia 392 al tomului al 2­lea). Vezi iubitule înfricoşat cuvânt.”
DECI INFRICOSATOR LUCRU ……CA NICI DUPA MOARTEA LOR NU TE POTI RUGA PTR CEI CE AU INDRAZNIT SI AU INCALCAT LEGILE DUMNEZEIESTI CARE AU FOST STABILITE DE TRAMBITELE LUI DUMNEZEU….
E INDRAZNEALA MARE A CELOR CARE ISI PERMIT SI VIN CU TOT FELUL DE POGORAMINTE GANDIND CA VINDECA PE CINEVA DUPA CAPUL LOR….CA LEPADIND LEGILE LUI DUMNEZEU NU VA ADUCE DECAT SUFERINTA SI MOARTE SI CHIN VESNIC…NU MAI VORBIM DE RAZBOIUL CARE ESTE INTRE NOI CA SA NE COMBATEM UNII PE ALTII….Cei care au incalcat aceste legi vin cu argumentele lor….la fel noi le dovedim cu cele lasate de Sfinti pe care ei ele neaga precum sectarii…si uite asa razboi continuu…ca am lepadat adevarul…. fii ai blestemului. :care au părăsit calea cea dreaptă.
deci:„Cei ce pun în defăimare Sfintele şi Dumnezeieştile Canoane ale Sfinţilor Părinţilor noştri, care, şi pe Sfânta Biserică o sprijinesc, şi pe toată Credinţa petrec împodobind­o, o povăţuiesc către Dumnezeiasca evlavie, fie anatema.
CE ESTE ANATEMA?
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/10/19/anatema-sant-duhovnicii-care-au-indraznit-a-incalca-sfintele-canoane-care-sant-cuprinse-in-pidalion/?preview=true&preview_id=542&preview_nonce=f3590d6624
Anunțuri

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despre canoane, Despre mărturisirea credinței, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s