Luați aminte la duhovnicii care dezleagă „păcate opritoare” pentru a vă împărtăși…căci de fapt nu vă împărtășesc ,ci vă osîndesc pe vecie!

”Fugiţi, fraţilor! Fugiţi de părtăşia cu cele de neîmpărtăşit, şi de pomenirea celor de nepomenit!
Iată eu, Marcu păcătosul, vă spun că oricine pomeneşte pe papa ca pe un ierarh ortodox este vinovat. Iar cel ce cugetă dogmele latinilor (papistaşilor), cu latinii se va judeca şi se va socoti vânzător al Credinţei.” (p. 244)
Cugetînd și eu  la cuvintele Sf Marcu la fel vă îndemn la fel ca să FUGITI ,cît puteți de asemenea duhovnici care dezleagă „păcate opritoare”pentru a vă împărtăși… căci spun Sfinții Părinți :
Impărtășania cu nevrednicie (cu păcate opritoare)duce la demonizarea omului la îmbolăvirea lui  și apoi la osîndă și chin veșnic.
Cu cît se vor împărtăși mai des cu nevrednicie(cu păcate opritoare)cu atît se vor întuneca mai mult la minte …și apoi în final demonizarea lui.Căci plata păcatului este înseși întunecarea minții în care sînt lăsați cei ce păcătuiesc.O dată pentru păcatele de moarte în care trăiesc și nu renunță la ele….și apoi se mai și împărtășesc avînd la timpul cînd se împărtășesc păcate opritoare la care nu renunță la ele.
Cu cît se vor împărtăși mai des cu păcate opritoare cu atât boala lor se va spori mai mult.
4.„Inmultitu-s-au slabiciunile celor ce alearga dupa alti dumnezei.Nu voi lua parte la adunarile lor cu jerfe de sange,nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele”.
„Pentru aceasta între voi mulţi sunt neputincioşi şi bolnavi, şi adorm mulţi (1 Cor. 11, 30).
„Precum mâncarea ce prin natura sa este hrănitoare, cade într-un stomac bolnav şi bicisnic, şi vatămă totul şi strică, devenind cauza bolilor, întocmai aşa se petrece şi cu împărtăşirea Sfintelor şi Dumnezeieştilor Taine. (Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei, omilia XVII, p. 231)
Sfânta Jertfă este o hrană duhovnicească.Şi după cum atunci când hrana cea trupească ajunge într-un stomac bolnav, care are sucuri rele, hrana măreşte şi mai mult boala, nu din pricina ei, ci din pricina bolii stomacului, tot astfel se întâmplă şi cu Tainele cele duhovniceşti: şi ele, când intră într-un suflet plin de răutăţi, îl strică şi mai mult îl pierd, nu din pricina lor, ci din pricina bolii sufletului care a primit Tainele.” (Omilia I la Vânzarea lui Iuda, VI, în vol. Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi, p. 56)
Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!”
(Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138)
Din Lumina Sfintelor Scripturi – Antologie tematica din opera Sfantului Ioan Gura de Aur
Sfantul Ioan Gura de Aur: Despre Sfanta Impărtășanie…care sînt condițiile împărtășirii … cine se poate împărtăși…sî cînd ne putem împărtăși
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/02/10/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie-care-sint-conditiile-impartasirii-cine-se-poate-impartasi-si-cind-ne-putem-imparta/

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 11

28.Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar.
29.Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului.
30.De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit.
DECI:De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit.
************
FUGITI ! CAT PUTETI DE ASEMENEA DUHOVNICI CARE VA DEZLEAGA PACATE OPRITOARE CA SA VA OSANDEASCA!!…. ACEI PREOTI NU SANT PREOTI ADEVARATI AI LUI HRISTOS CI LUPI IMBRACATI IN PIELE DE OAIE CARE LUCREAZA LA STRICAREA OILOR…..
Sfântul Ignatie purtătorul de Dumnezeu zice:
Cel ce grăeşte în afară de cele poruncite de Dumnezeu, chiar dacă este vrednic de încredere, chiar dacă posteşte, chiar dacă se nevoieşte, chiar dacă minuni face, chiar dacă proroceşte, să-ţi fie tie ca un lup îmbrăcat în piele de oaie, care strică si nimiceşte oile.
ATENTIE !! să-ţi fie tie ca un lup îmbrăcat în piele de oaie, care strică si nimiceşte oile.
Iar dumnezeescul Meletie Mărturisitorul zice:
Să nu ascultaţi nici pe monahi, nici pe preoţi când vă sfătuesc cele rele. Dar ce zic eu monahi si preoţi? Nici episcopilor să nu vă supuneţi când vă sfătuesc să faceţi, să ziceţi si să cugetaţi cele ce nu sunt de folos sufletului vostru.
Se cuvine ascultătorilor, care sunt învăţaţi în Scripturi, să cerce cu dreaptă socoteală, acelea pe care le zic dascălii şi câte sunt de acord cu Scripturile să le primească, iar pe cele care nu sunt să le lepede, iar de cei care stărue în aceste învăţături să depărteze şi mai mult.
Si iarăşi, în altă parte zice: Se cuvine ca celor ce au multă cunoştinţă în Scripturi să cunoască pe sfinţi din roadele Duhului Sfânt şi din darurile pe care le au. Si pe cei ce au aceste daruri să-i primească, iar de cei care nu le au să se depărteze.
Si iarăşi zice: Nu se cade ca omul să se lase răpit, aşa simplu şi cum s-ar întâmpla de cătră cei ce făţărnicesc adevărul, fără să cerceteze; ci să cunoască pe fiecare după felul învăţăturii şi după oglinda dumnezeeştilor Scripturi.
Si iarăşi, se cuvine ca tot cuvântul şi tot lucrul să fie încredinţat şi adeverit cu mărturia de Dumnezeu Insuflatelor Scripturi, ca să le cunoască cei buni şi să se ruşineze cei răi ,Iar credinţa şi învăţăturile cele rele pe care le are, nici nu sunt cunoscute de toţi şi nici nu încetează a le face.
De aceea şi porunca pe care a dat-o Domnul: nu judecaţi ca să nu fiţi judecaţi, se referă la viaţă şi nu la dogmele credinţei.
Si iarăşi îmi spui în altă parte: dar cutare şi cutare om, blândul acela, sfinţitul acela, prea înţeleptul acela face aşa şi aşa.
Omule, nu-mi spune mie despre acest prea blând, prea înţelept, evlavios sau sfinţit, ci dacă vrei spune că este Petru. sau Pavel sau înger din cer. Chiar dacă sunt aşa de mari sfinţi, eu nu mă grijesc de vrednicia feţelor; deoarece cu nu citesc lege şi poruncă de rob, ci lege împărătească. Iar când se citesc scrisori împărăteşti, toată vrednicia robilor să înceteze. De ce îmi aduci de faţă pe cutare şi pe cutare?
Dumnezeu nu te va judeca după lenea slugilor celor împreună cu tine, ci după porunca dumnezeeştilor sale legi. Am poruncit, îţi va zice în ziua Judecăţii; trebuia să te supui poruncii mele şi nu să pui înainte pe unul sau pe altul şi să cercetezi răutăţile altora.
Sfintul Ioan Gura de Aur (+ 407):
“Daca episcopul sau clericul este viclean in chestiunile credintei, atunci fugi si leapada-te de el, nu numai ca de un om, ci chiar si inger din cer de-ar fi. Cel care doreste mintuire personala, cel care vrea sa fie un adevarat fiu al Bisericii Ortodoxe, acela cauta la corabia lui Noe scapare de potop. Cel care are teama de trasnetul strasnic al anatemei, care omoara sufletul si trupul, acela sa ia asupra-i dulcele jug al dogmelor Bisericii lui Hristos, sa-si imblinzeasca indaratnicia cugetului sau, cu ajutorul legilor bisericesti si sa se supuna in toate maicii sale – Biserica… Dupa mine, pacea nu este aceea care se tine pe saluturile si mesele comune fara rost, ci pacea intru Dumnezeu este cea care vine de la unirea duhovniceasca
SF IOAN GURA DE AUR
TREBUIE A ASCULTA DE INVATATORI SI DE PREOTI, SI A NU-I JUDECA, CHIAR DE AR AVEA O VIATA URÂTA; DACA ÎNSA CREDINTA LE E GRESITA, ATUNCI NU TREBUIE DOAR SA NU-I ASCULTAM, CI SI SA FUGIM DE EI, SI SA-I JUDECAM. CACI DUMNEZEU PRIN TOTI LUCREAZA PENTRU MÂNTUIREA POPORULUI, IAR PRODUCEREA JERTFEI ACEEASI ESTE, FIE CA ARE VIATA CURATA SAU NECURATA CEL CE PROADUCE
Iată ce găsim în cartea Sf Ioan Iacob Hozevitul – Hrană Duhovnicească, la pagina 308:
„ALTĂ POVESTIRE MAI ÎNFRICOŞATĂ
O POVESTIRE INFRICOSATĂ DESPRE CE AU PĂTIT CEI CARE S-AU IMPĂRTĂSIT CU NEVREDNICIE
De la Sf Nil de la Sfântul Munte Athos
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/12/26/o-povestire-infricosata-despre-ce-au-patit-cei-care-s-au-impartasit-cu-nevrednicie-2/

****

DUHOVNICUL NU LEAGĂ SI DEZLEAGĂ CE VREA EL !!…
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/11/09/duhovnicul-nu-leaga-si-dezleaga-ce-vrea-el/

****

Trebuie să ştim însă că, nu te poţi împărtăşi atâta timp cât nu ai părăsit păcatele opritoare de care eşti ţinut, şi nu ai făcut canonul cerut de Sf. Părinţi pentru ele
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/10/12/frati-crestini-treziti-va-nu-va-lasati-amagiti-de-tot-felul-de-indemnuri-care-mai-de-care-mai-imbietoare-la-deasa-impartasaniecaci-impartasania-cu-nevredniciecu-pacate-opritoareeste-foc-ce/

*****

POGORAMINTELE NU SE FAC DUPA BUNATATEA SI MILA DUHOVNICULUI CI DUPA MARIMEA SI GREUTATEA SI IMPREJURARILE CARE S-AU SAVARSIT PACATELE
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/10/16/ogoramintele-nu-se-fac-dupa-bunatatea-si-mila-duhovnicului-ci-dupa-marimea-si-greutatea-si-imprejurarile-care-s-au-savarsit-pacatele/

*****

PĂCATELE NU VOR FI IERTATE(dezlegate) DACA NU SANT CANONISITE DUPA LEGILE LUI DUMNEZEU(Sf Canoane)
Ca un părinte,Ca un doctor ,Iar ca un judecător, ……judecata lui Dumnezeu ….dupa legile lui Dumnezeu(care sînt cuprinse în Pidalion)
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/10/17/pacatele-nu-vor-fi-iertate-daca-nu-sant-canonisite-dupa-legile-lui-dumnezeu/

*****

Anunțuri

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despre Sf.Împărtășanie, Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Luați aminte la duhovnicii care dezleagă „păcate opritoare” pentru a vă împărtăși…căci de fapt nu vă împărtășesc ,ci vă osîndesc pe vecie!

  1. Pingback: Sf.Apostol Pavel – Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului…De aceea , mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s