ÎMPĂRTĂȘANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare)DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI

Immagine correlata

„…dacă te apropii cu nevrednicie fie chiar numai o dată aceasta îţi pătează şi înfierează sufletul, iar dacă te-ai apropiat cu vrednicie fie chiar şi numai o dată ţi l-ai mântuit…”

Din lumina sfintelor scripturi –antologie tematică din opera sfântului Ioan Gură de Aur

EUHARISTIA(cuvânt împotriva celor ce se apropie foarte rar de sfintele taine)
„Fiindcă preoţii nu ştiu pe cei păcătoşi şi nevrednici de a se împărtăşi de sfintele taine, Dumnezeu face aceasta de multe ori căci îi predă pe aceia satanei. Când se întâmplă boli sau curse sau alte nenorociri de felul acestora pentru aceasta se întâmplă. Aceasta o şi spune Pavel zicând: de aceea mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit(ICorinteni 11:30). Şi cum se întâmplă aceasta zici tu dacă noi ne apropiem de sfintele taine o singură dată în cursul anului? Apoi acesta este răul cel mare că tu hotărăşti vrednicia apropierii de sfintele taine nu după curăţia cugetului ci după intervalul de timp şi crezi că aceasta este evlavie de a nu te apropia de multe ori în cursul anului de sfânta împărtăşire neştiind că dacă te apropii cu nevrednicie fie chiar numai o dată aceasta îţi pătează şi înfierează sufletul, iar dacă te-ai apropiat cu vrednicie fie chiar şi numai o dată ţi l-ai mântuit…
Îndrăzneală nu este a te apropia de multe ori în cursul anului, ci a te apropia cu nevrednicie chiar şi o singură dată în timpul anului. ”(Tâlcuiri la epistola întâi către Timotei, omilia a V-a, pp.64-65)
„Timp de apropiere să ne fie nouă curăţia cugetului. ”(Tâlcuiri la epistola întâi către Timotei, omilia a V-a, p. 65)
apoi:
„Nimeni, dar să nu fie prefăcut, nimeni să nu fie plin de răutate, nimeni să nu aibă venin în cuget ca să nu se împărtăşească spre osândă. Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda pentru neruşinarea lui ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu dumnezeieştile taine în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă. Nu vă spun acestea ca să vă înfricoşez ci ca să vă întăresc.
,,…să nu fie părtaş la această sfântă masă nici un făţarnic, nici un înrăutăţit, nici un răpitor, nici un hulitor, nici un învrăjbit, nici un zgârcit, nici un beţiv, nici un lacom de avere, nici un desfrânat, nici un pizmăreţ, nici un fur, nici unul cu răutatea ascunsă în inimă ca nu cumva el însuşi să-şi atragă judecata, adică hotărârea osândirii. Iată, Iuda s-a împărtăşit cu nevrednicie din cina cea tainică şi apoi de acolo s-a dus şi a vândut pe Domnul. De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire care cu nevrednicie se împărtăşesc din această sfântă taină şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă ci pentru a vă face mai cu luare aminte. Adică precum hrana cea trupească intrând într-un stomac bolnav mai mult sporeşte boala aşa hrana cea sufletească gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos ci să curăţim inima noastră căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu dacă facem aceasta!”
(Cuvânt la sfânta şi marea joi în vol.Omilii la Postul Mare…,p.138)
Din Lumina Sfintelor Scripturi – Antologie tematica din opera Sfantului Ioan Gura de Aur
Sfantul Ioan Gura de Aur: Despre Sfanta Impărtășanie…care sînt condițiile împărtășirii … cine se poate împărtăși…si cînd ne putem împărtăși
https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2017/02/10/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie-care-sint-conditiile-impartasirii-cine-se-poate-impartasi-si-cind-ne-putem-imparta/

*************

 Sf.Nicodim Aghioritul

Totuşi pocăinţa cea adevărată pe toate le poate tămădui. Pentru că altă iertare are acel care se apropie de sfintele taine şi se împărtăşeşte cu frică, cu cutremur, cu spovedanie şi umilinţă şi altă osândă are acel care se împărtăşeşte fără frică şi cu defăimare.
Pentru că celor ce fără frică, cu defăimare şi nevrednicie se împărtăşesc, nu numai că nu li se iartă păcatele, ci şi diavolul mai mult năvăleşte asupra lor. Iar cei ce se împărtăşesc cu frică, nu numai că se sfinţesc şi primesc iertarea păcatelor, ci şi pe diavolul îl izgonesc de la ei.

Sf. Simeon Noul Teolog

Mai trebuie să te abţii şi de la dumnezeieştile şi înfricoşătoarele taine, adică să nu te cumineci cu preacuratul Trup şi scumpul Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, iar eu te sfătuiesc să te abţii şi de la pâinea binecuvântată, adică de la anafură, cât timp gândul şi socotinţa ta se vor găsi nemutate de la lucrurile cele rele ale păcatului şi până ce vei dobândi socotinţă tare ca să nu mai laşi vreodată faptele bune şi virtuţile şi nu vei urâ păcatul în chip desăvârşit.
Iar când te vezi pe tine însuţi că ai ajuns la această stare bună,că ai urât păcatul în chip desăvârşit şi socotinţa ta s-a întărit în cele bune şi te-ai făcut tare în încercări, că hotărârea să te abţii de la păcat e nestrămutată, atunci să te apropii, frate, de taine cu credinţă neşovăielnică că nu te împărtăşeşti cu o simplă pâine şi un simplu vin, ci cu Trupul şi Sângele lui Dumnezeu. Şi făcând aşa te vei face părtaş al slavei Lui şi prin tainele Lui vei lua iertarea desăvârşită a păcatelor tale şi vei dobândi în tine însuţi viaţa veşnică şi te vei face fiu al luminii şi al zilei(1Tesaloniceni 5:5).
Vezi ca înainte să faci cele pe care ţi le-am spus şi înainte să arăţi cuvenita pocăinţă, să nu îndrăzneşti să te împărtăşeşti cu Trupul şi Sângele lui Hristos, căci atunci când te vor vedea demonii că ai dispreţuit pe Dumnezeu şi te cumineci cu nevrednicie, vor năvăli toţi asupra ta şi aşa,împiedicându-te fără milă şi fără omenie,te vor arunca iarăşi în noroiul neînfrânării tale dintâi şi atunci te vei face cu adevărat, în loc de creştin, ucigaş de Hristos şi vei fi osândit împreună cu cei ce L-au răstignit pe Hristos cum zice Pavel: Oricine va mânca şi va bea cu nevrednicie Trupul şi Sângele Domnului, vinovat va fi faţă de Trupul şi Sângele Domnului(1Corinteni 11:27)adică va primi aceeaşi osândă cu aceia care L-au răstignit.[…]
Bibliografie: Sfântul Simeon Noul Teolog, Imne, Epistole şi Capitole, Scrieri, volumul III, Editura Deisis, 2001, Sibiu.

********

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despre Sf.Împărtășanie, Fără categorie, Sf.Ioan Gură de Aur. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

7 răspunsuri la ÎMPĂRTĂȘANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare)DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI

  1. Pingback: Despre Sfanta Impartasanie | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  2. Pingback: DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  3. Pingback: „Păcatul lui Iuda a ajuns mai mare din două pricini.” | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  4. Pingback: Despre Sfanta Împărtăsanie | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  5. Pingback: IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI | ortodoxiadreaptacredinta

  6. Pingback: SODOMA SI GOMORA SINT PE PAMINT SI NOI PE TOATE DRUMURILE SINTEM INDEAMNATI LA DEASA IMPARTASANIE?!! | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

  7. Pingback: Cele mai grave păcate care ne opresc de la Sf Împărtășanie pentru mulți ani … | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s