Sf Ioan Gură de Aur – „Orice păcat ne pătează conștiința…și cum putem scăpa de păcate și să ne întoarcem către Dumnezeu?”

Imagine similară

CUM PUTEM SCĂPA DE PĂCATE ȘI SĂ NE ÎNTOARCEM CĂTRE DUMNEZEU
Evlavia Euharistică în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur
Sfântul Ioan Gură de Aur cere tuturor acelora care doresc să se împărtăşească un singur lucru:o conştiinţă curată.Pentru ca noi să dobândim o astfel de conştiinţă, trebuie „să ne eliberăm de obiceiurile cele lumeşti şi păgâneşti, să ne depărtăm mult de ele, ca să vedem pe Hristos”.
Obiceiurile păgâneşti de care vorbeşte Sfântul Ioan Gură de Aur sunt păcatele,atât sufleteşti cât şi trupeşti.Amândouă ne ţin departe de Iisus Hristos,dar pot fi abandonate prin conlucrarea şi colaborarea dintre voinţa noastră şi harul dumnezeiesc(care ajută doar pe cel care îşi doreşte cu adevărat să părăsească păcatul).
Cu toţii ştim şi recunoaştem că eşantionul păcatelor este foarte larg şi foarte variat,însă având în vedere participarea noastră la Sfânta Euharistie, Sfântul Ioan Hrisostom condamnă în primul rând acele păcate care l-au făcut atât pe Iuda, cât şi pe cei ce-i urmează acestuia,să se lepede de Iisus Hristos.În acest fel, orice creştin trebuie să se ferească în primul rând de iubirea de argint – arghirofilia(care se opune virtuţii milosteniei).Dar nu doar această patimă ne pătează conştiinţa,ci în general tot păcatul, bine ştiind că „păcatele sunt pricina tuturor relelor”.
Astfel că şi prefăcătoria, răutatea, înşelarea aproapelui, făţărnicia, răpirea(furtul şi hoţia), hulirea învrăjbirea, zgârcenia, desfrânarea sunt piedici şi obstacole în urcuşul nostru duhovnicesc, cu alte cuvinte,păcate care nu îl recomandă pe creştin în faţa Domnului nostru Iisus Hristos.Pentru a ajunge la înălţimile duhovniceşti, creştinul este dator să lucreze pământul virtuţii.
În lupta omului cu păcatul, virtutea care îl însoţeşte pe om pe tot parcursul urcuşului său către Dumnezeu este pocăinţa.
Pocăinţa este virtutea căreia Sfântul Ioan i-a acordat o atenţie deosebită şi o preocupare specială, aşa încât a fost pe drept cuvânt numit dascăl al pocăinţei.De ce este atât de mult preţuită de Sfântul Ioan aceasta? Răspunsul ni-l dă chiar el însuşi:
„–Pentru ce te înfricoşezi,diavole, când este lăudată pocăinţa? Pentru ce te jeleşti,pentru ce te cutremuri?
-Da,pe dreptate mă jelesc şi mă tângui,răspunde diavolul, pentru că mari trofee mi-a răpit mie pocăinţa asta!
-Care trofee?
-Pe desfrânată, pe vameş, pe tâlhar, pe hulitorul şi marele prigonitor Pavel!”
Prin urmare,mare este virtutea pocăinţei! Cel ce o îmbrăţişează pe aceasta poate scăpa foarte uşor de cursele vrăjmaşului şi capcanele diavolului, chiar de ar fi cel mai mare păcătos.Drept dovadă ne stau exemplele enumerate mai sus. Însă pocăinţa nu este doar o forţare de moment, ci ea implică(ca toate celelalte virtuţi)un efort permanent şi continuu din partea omului,efort susţinut totdeauna de Dumnezeu,prin Harul Său cel sfânt şi sfinţitor.
Dumnezeu,ne spune Sfântul Ioan Hrisostom, I-a dat omului multe feluri de pocăinţă,astfel că nimeni nu poate spune că este o virtute imposibil de îndeplinit. Dacă Dumnezeu ne-ar fi dat o singură modalitate şi cale de pocăinţă, n-am fi primit-o, ci am fi spus:
„Nu putem să mergem pe aceasta cale,nu putem sa ne mântuim,Dar așa Dumnezeu, ți-a tăiat cuvântul acesta că nu ți-a dat numai o cale de pocăință, nici două,nici trei,ci multe şi felurite, ca, prin mulțimea lor, să-ţi facă lesnicioasă suirea la cer”.
Dintre„multele şi feluritele”căi de pocăinţă oferite nouă de Dumnezeu,Sfântul Ioan Gură de Aur ne pune înaintea conştiinţei noastre cinci feluri sau modalităţi de a ne întoarce dinspre păcat spre Dumnezeu:
-recunoaşterea păcatului în faţa lui Dumnezeu(ori de câte ori păcătuim),
-plângerea păcatelor săvârşite(care spală prin lacrimi de căinţă sinceră),
-smerenia,
-milostenia(numită şi„marea şi principala pocăinţă,în stare să rupă lanţul păcatului”şi fără de care „pocăinţa este moartă şi lipsită de aripi”)
-şi rugăciunea(care poate mult la Dumnezeu pentru iertare).
Pocăinţa trebuie făcută aşadar în Biserică(fiindcă Biserica-i spital,nu tribunal),ori de câte ori este nevoie,fără a ne pierde nădejdea în mila şi ajutorul lui Dumnezeu:
„Ai păcătuit? Intră în Biserică şi şterge-ţi păcatul!Nu-i aşa că de câte ori cazi când mergi pe drum tot de atâtea ori te şi ridici? Fă tot aşa, de câte ori păcătuieşti,pocăieşte-te de păcat, nu deznădăjdui!”
„Ai păcătuit?Intră în Biserică şi spune-I lui Dumnezeu:Doamne, am păcătuit!Dumnezeiasca Scriptură zice:
„Spune tu păcatele tale întâi,ca să te îndreptezi”. Spune păcatul,ca să scapi de păcat. Sfântul Ioan Gură de Aur obişnuieşte să dea două exemple:unul pozitiv şi altul negativ. În cazul de faţă ni-l arată pe Cain care nu s-a pocăit şi a murit în păcatul lui, dar şi pe David care, datorită faptului că a mărturisit păcatul săvârşit,a dobândit iertare de la Dumnezeu(p. 29 – 33).
„Ai şi o altă cale de pocăinţă! Care-i aceia?Să-ţi plângi păcatul! Ai păcătuit? Plângi şi astfel ți-ai șters păcatul! „Plânge-ţi,dar şi tu păcatul tău! Nu de mântuială, nici de formă, ci plângi cu amar ca Petru!”
„Ai şi o a treia cale de pocăinţă! Care este aceasta, a treia cale de pocainţă?
Smerenia.Smereşte-te şi ţi-ai şters mulţime de păcate”.( Ex. Pilda Vameşului şi Fariseului, p. 39 – 42).
„Vă pun în faţă a patra cale de pocăinţă.Care-i aceasta?Milostenia,împărăteasa virtuţilor,aceea care duce iute pe oameni în bolţile cerului, apărătoarea noastră prea bună”(Ex. Sutaşul Corneliu). Cuvintele„înaintea lui Dumnezeu” înseamnă:
„De-ai avea multe păcate, nu te teme, că ai milostenia apărătoare!”.
Nici una dintre puterile de sus nu-i va sta împotrivă, milostenia își cere datoria știind cu polița-n mână. Însuși Stăpânul o spune:
„Adevăr vă zic vouă,întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei,prea mici,Mie Mi-aţi făcut” (Mt.25 40).Milostenia, deci uşurează toate păcatele tale, oricâte ai avea. (Ex.Pilda celor 10 fecioare, Ilie cu văduva din Sarepta Sidonului).
„Dar mai este o cale,tot atât de lesnicioasă,prin care poţi scăpa de păcate:Rugăciunea!Roagă-te în fiecare clipă! Nu pregeta a te ruga, nici nu cere cu trândăveală iubirea de oameni a lui Dumnezeu! Dumnezeu nu-ţi întoarce spatele de-L rogi cu stăruinţă.
Reclame

Despre maria

IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE(cu păcate opritoare) DUCE LA DEMONIZAREA OMULUI ******************************************************************************** .....Căci şi atunci diavolul a intrat în Iuda după ce s-a împărtăşit; diavolul n-a dispreţuit Trupul Stăpânului, a dispreţuit pe Iuda, pentru neruşinarea lui, ca să afli că în aceia care se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, în aceia, mai cu seamă, intră mereu diavolul, ca şi în Iuda atunci. Cinstea este de folos celor vrednici, dar cei care se bucură cu vrednicie de cinste îşi atrag mai mare osândă....... ******************************************************************************** ....De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte....... ******************************************************************************** ....Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138) ******************************************************************************** https://tainacasatoriei.wordpress.com/2011/11/02/sfantului-ioan-gura-de-aur-despre-sfanta-impartasanie/
Acest articol a fost publicat în Despre conștiință, Despre lucrarea poruncilor, despre pocăință, Fără categorie, Sf.Ioan Gură de Aur. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s